Horuk Richard

Rádiofarmaceutiká na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287495

Dátum: 22.11.2010

Autori: Johannsen Bernd, Hilger Christoph-stephan, Mäding Peter, Mohan Raju, Halks-miller Meredith, Horuk Richard, Steinbach Jörg, Hesselgesser Joseph, Dinter Harald

MPK: A61P 25/00, C07B 59/00, A61K 51/00...

Značky: alzheimerovej, rádiofarmaceutiká, diagnostikovanie, choroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie rádiofarmaceutík všeobecného vzorca (I) na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby. Ďalej sú opisované predovšetkým farmaceutiká, ktoré sú schopné prekonávať hematoencefalickú bariéru a viazať CCR1 receptor prítomný v mozgových tkanivách pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285445

Dátum: 02.01.2007

Autori: Morissey Michael, Horuk Richard, Shaw Kenneth, Wei Guo Ping, Monahan Sean, Zuchun Zhao, Bauman John, Buckman Brad, Ghannam Ameen, Islam Imadul, May Karen, Xu Wei, Liang Meina, Hesselgesser Joseph, Ng Howard, Zheng Wei

MPK: C07D 403/00, C07D 241/00

Značky: farmaceutické, použitie, prostriedky, zlúčeniny, deriváty, tieto, činidiel, piperazinové, obsahujúce, protizápalových

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ic) a (Id), v ktorých Y znamená farmaceuticky prijateľný protiión, R4 znamená -O-, -N(R7 )-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285162

Dátum: 22.06.2006

Autori: Wei Guo Ping, Hesselgesser Joseph, Ng Howard, Shaw Kenneth, Morissey Michael, Bauman John, Islam Imadul, Zuchun Zhao, May Karen, Ghannam Ameen, Liang Meina, Buckman Brad, Zheng Wei, Monahan Sean, Horuk Richard, Xu Wei

MPK: C07D 241/00

Značky: obsahujúce, použitie, deriváty, činidiel, protizápalových, prostriedky, tieto, farmaceutické, zlúčeniny, piperazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ia), v ktorom R4 znamená -O-, -N(R7)-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená -C(O)-, -C(S)-, -CH2- alebo väzbu farmaceutické...

Nepeptidové antagonisty receptora CCR1 na liečbu progresívnej renálnej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 718

Dátum: 05.08.2002

Autor: Horuk Richard

MPK: A61K 31/495, A61P 13/00

Značky: fibrózy, antagonisty, liečbu, receptora, progresívnej, renálnej, nepeptidové

Text:

...ureterálnej obštrukcií.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU A. Definície 0012 Pokial nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené výrazy, ktoré sa používajú v tomto opise a v pripojenýchpatentových nárokoch, nasledujúci význam Výraz aminokarbonyl označuje zvyšok ~C(O)NHZ.Výraz ienyl označuje benzénový zvyšok, ktorý môže byť prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentami vybranými zo skupiny zahrňujúcej hydroxyskupinu, atom halogenu,...