Hortlík František

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270353

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lásko Josef, Hortlík František, Bouček Miroslav, Buryšek František, Viták Josef

MPK: D01H 15/02, D01H 7/888, D01H 13/14...

Značky: stroj, dopřádací, bezvřetenový

Text:

...že slouží k výmčnä informací mezi řídicím systémem lg stroje l a řídícím systémemg automatu 7. Řídící systém 8 automatu z obsahuje porovnávací zařízení, ve kterém ee srovnává shoda mezi informacami získanýmí řídícím systémem 3.2 stroje Zl a informacemí získanýmí řídicím systémem g automatu z prostřednictvím kontrolního ústrojí 9. Blokově je uspořádání pro toto srovnání znázorněno ne obr. 2. Řídicí systém 8 automatu z obsahu je alespoň...

Obslužné zařízení pro zapřádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270346

Dátum: 13.06.1990

Autori: Viták Josef, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: obslužné, zapřádání, zařízení

Text:

...automatu A upravene. Nejvýhodnějěí ale Je,aby toto kontrolní čidlo 3 resp. první čidlo pokud Ja jich více. bylo co nejblíža na začátku, kdy je příze naaávána z cívky nebo pomocnú cívky a je prováděn první převáděcí úkon a přízí k dalšímu zapřádacímu elsmsntu.Ohalužná zařízení l Je dále vybeveno nůžkamí 2 upravenýmí na nsvàdšcí hlavě Z. Obalužné zařízení ł je známým způsobem přiřazeno k bezvřetenovému dopřádacímu stroji opatřenámu...

Bezvřetenový dopřádací stroj s pojízdným automatem pro výměnu navinuté cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268302

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pacáková Zdenka, Buryšek František, Hortlík František, Brokl Pavel

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: automatem, stroj, pojízdným, výměnu, navinuté, cívky, dopřádací, bezvřetenový

Text:

...kdy na straně skříně 3 pohonu je provedsno zokončsní dopravních pásů 3, 5,popř. lg, lg tak, aby bylo možno přířadít k tomuto ěelu skříní ll ústrojí g pro orísntací a ústrojí Z pro odběr cívek. ústrojí Z pro odběr cívek může být Vytvořeno manipulátorem, roboteo nebo dalším zařízením sloužícím pro odběr cívek. navazujícím napr, na transportní zařízení. V případě nutnosti provádět orientaci cívek, např. kuželové cívky orientovat jedním směrem...

Zařízení pro zastavování pohybu obslužného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267491

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šípková Hana, Buryšek František, Müller Otakar, Čápová Hana, Lásko Josef, Bouček Miroslav, Hortlík František

MPK: D01H 9/10, D01H 15/02

Značky: automatu, pohybu, zařízení, zastavování, obslužného

Text:

...volooího signálu v závislostí na obalužněm požadavku umístäněho v každém precovním místě 5, B, Q, Q n z vysíldh lg, spojenőho s uvedeným elektric kým obvodom lg e umístěným v komunikační zőně, která je pro kąždá z procovních míst à, §, Q,Q vymezeno v sousedícím precovním místě no straně proti směru § pohybu obslužného automatu 3. Tak je se zřetelem k obr. l e v něm označená pracovní místo 5, §, Q, Q vysíleč lg přísluše jící v pořadí...

Zařízení k řízení zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265991

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Miroslav, Buryšek František, Šilar Zdeněk, Štusák Miroslav, Hortlík František

MPK: D01H 15/02, D01H 13/32

Značky: řízení, zařízení, strojů, bezvřetenových, zapřádání, dopřádacích

Text:

...vyhodnocovací obvod na ústrojí pro spouštění zapřádacího děje. Dík tomuto opatření je zvýšena přesnost v poskytování signálu k spuštění zapřádacího děje, přičemž zde není žádná závislost na čistotě prostředí, v němž zařízení pracuje, ani možnost ovlivñování průmyslovým rušením. .Podle jednoho výhodného provedení vynálezu je část spřádacíhorotoru zhotovena z feromagnetíckého materiálu a upravena v podobě prstence upevněného souose k tělu...

Zařízení pro přivádění dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264580

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hortlík František, Buryšek František

MPK: B65H 67/06

Značky: přivádění, zařízení, dutinek, stroje, textilního

Text:

...pás pásového dopravníku, nad kterýmje upraven jednak na počátku vodícího žlabu výstup ze záeobníku dutinek pro jejich uložení na plochý dopravní pás, jednak~ v odběrním místě zadržovací prostředek pro přivedenou dutinku.Uvedené řešení je relativně jednoduché, neboř pro unášení.dutinek je použit plochý dopravní pás a jednoduchý vodící žlab, což je výhodné nejen z hlediska výroby, ale i z hlediska funkce a údržbye Rovněž provedení...

Odváděcí trubice rotorové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262838

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hortlík František, Ivanov Genadij, Buryšek František

MPK: B65H 54/88, D01H 15/02

Značky: odváděcí, rotorové, spřádací, trubice, jednotky

Text:

...podstatně snižován. Tím se doeáhne vyšší spolehlivosti při navádění konce příze do vstupního otvoruoPříkladné provedení vynálezu je znázorněno ne obrázcích,ktoré znázorňjí v ěikmém pohledu vnější rozšířený vstupní konec cdváděcí trubice, vyetupující nad známou spřádecí jednotku,přičemž na obr. 1 je ukázán vstupní otvor s eliptickým průře zem, nad nímž je upreven navšděč příze zepřádacího ústrojí, naobr. 2 pak vstupní otvor oválného...

Zařízení pro odtahování příze ze spřádacího rotoru při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258980

Dátum: 16.09.1988

Autori: Voborník Václav, Řeháčková Božena, Škarka Josef, Jaroš František, Hortlík František, Kubový Miloslav, Hácová Květa

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádacího, rotoru, příze, předení, odtahování, zařízení, bezvřetenovém

Text:

...příze, která se vrací do rotoru přímou cestou. Pro doeažení potřebné úrovně zadržování zákrutu, jež je nutná k udržení stability předení, te však ukázalo nutným zvýšit účinnost funkčních ploch odváděcí nálevky členem pro zadržování zákrutů, což se provádí pomocí rýh čí drážek na těchto plochách. Takto upràvenou rýhovanou nálevkou dochází však při odtahu příze k jejímu odírání způsobujícimu zvýšené zanášení šběrného povrchu spřádacího...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258325

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hácová Květa, Štorek Jiří, Jaroš František, Kotrba Zdeněk, Kubový Miloslav, Bureš Pavel, Hortlík František

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotka

Text:

...výstup-prakticky v celé volně čelni ploše .».3 válcového výetupku v usměrňovací mezeře, který je relativně krátký e navaznje bezproetředně na vyšesávací váleček. Vy. mezovaci dřík je eoučáatíeeparátoru a přiléhá na rovinnouplochu čelní stěny válcového výetupku. . Nevýhodou tohoto provedení je, že vlákna ee zachytávejí. ve atyková spáře mezi čelní etěnou válcového výetupku a spod ní stenou vymezovacího dríku. Kromě nepřesnoeti vyroby je to...

Zařízení pro zapřádání příze u spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258172

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemskov Genadij, Šilar Zdeněk, Ivanov Genadij, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, zařízení, stroje, příze, spřádacího

Text:

...způsobu.Na obr. 2 je v řezu detailně znázorněno přemisfovací ústrojí 33 sondy otâček 33 pro měření otáček spřádacího rotoru 3. Na zapřádací hlavě 3 zapřádacího ústrojí 33 je vedle zapřádacího kanálu 33 upraveno přemistovací ústrojí 33, které sestává z pístu 33, s nimž je spojena sonda otáčok 33 a ze vzduchového válce 33, který je prostřednictvím ovládacího ventílu 33, napojeného na řídící zařízení 33 zapřádacího procesu, spojen se...

Zařízení pro zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258171

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šilar Zdeněk, Hortlík František, Ivanov Genadij, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, příze, strojů, rotorových, zapřádání, spřadacích

Text:

...a mimopracovní polohy, je provedeno známým způsobem napr. na objížděcím zařízení, která pojíždí podél rotorového stroje. zapřádací těleso g má upraven známým způsobem zapŕádací kanál lg pro zapřádání příze ll. V blízkosti vstupní části gg zapřádacíhc tělesa 2 ústí bočně k jeho stěně tlakový kanál łg pro přívod tlakového vzduchu. V tlakovém kanálu lg je upravena tryska 35 pro regulaci množství vzduchu. Tlakový kanál lg navazuje na neznázorněný...

Zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257672

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hortlík František, Buryšek František, Kaloušková Eva, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, zařízení, stroji, bezvřetenovém, spřádacím, příze

Text:

...a zapřádací kanál je alespoň ve své spodní částí tvořen dvěma souoae upravenými trubicemi e podélnýmí ätěrbinamí, přičemž alespoň jedna trubice je upravene otočně e opatře dna hnacím ramenem epojeným e ovládacím zařízením.Rovněž je výhodné provedení zapřádacího kanalu, který je tvo~ ířen dvěma těleay s drážkou tvaru zapřádacího kanálu, ktoré k sobě příléhají a z nichž aleapon jedno je upraveno na čepu výkyvně v noenémdtěleae a opatřeno...

Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257227

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš František, Buryšek František, Kubový Miloslav, Bureš Pavel, Hortlík František

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, vláken, spřádací, jednotky, ojednocování

Text:

...tělesa l, v jehož válcové dutině 3 je upraven vyčesávací vâleček Q, opatřený vyčeeávacími zuby 5. V místě přívodu pramene 5 vláknitého materiálu je ve vybräní Q, propojujícím dutinu 3 s vnějším atmosférickým okolím ojednocovacího těle 5 a,ł, upraven podávací váleček 1 s váhummm plochou g. K válcové ploše Q podávacího váleěku 1 je upraven přítlačný stoleček g, opatřený přítlačnou plochou lg, která je ekvidistantní ke korespondující...

Zařízení pro zapřádání příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256814

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hortlík František, Zemskov Genadij, Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: spřádacího, příze, zapřádání, bezvřetenového, stroje, zařízení

Text:

...prvky, které s vynálezem souvisí. Zapřadací hlava A má zapřádací kanál 5 pro převzetí konce příze § od vyhledávací trubice 1 a její zavedení do výstupní trubice § spřádací jednotky 3, opatřené známým spřádacím ro 256 814torem lg. Výkyvné páka 3 se zapřádací hlavou 1 je upravena jako přímoohodný člen. Tento přímochodný člen - výkyvná páka 3 je určen pro vedení zapřádací hlavy A alespoň v její konečné fází pohybu při nasunování na výstupní...

Spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256813

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk, Hortlík František, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: stroj, spřádací

Text:

...na obr. 3 je druhé provedení, kde oentrující plocha je upravena v zapřádací hlavě paralelně e oeou zapřádacího kanálu a nevaděč tvoří kuželovitý trn, upravený na epřádaoí jednotce a na obr. 4 je pak v řezu znázorněn náboj výkyvné páky se zepřádací hlavou a na hŕídeli upravenými elastickými vložkami, ktoré umožňují boční výkyv i výkyvné páky. Spřádací stroj je na obr. 1 znázorněn velmi echematicky, ne 256 013bot je obecně znám. Sestává ze...

Ojednocovací zařízení spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255707

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hortlík František, Kubový Miloslav, Dvořák Ladislav, Kotrba Zdeněk, Buryšek František

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, ojednocovací, zařízení, spřádací

Text:

...uloženého na čepu výkyvně vůči podávacímu válečku tak, aby se vyloučila možnost příčení přítlačného stolečku a opotřebení během provozu nemělo vliv na uložení a jeho správnou funkci.Tento úkol řeší uložení přítlačného etolečku vůči podávecínu válečku podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom, že na opačně straně podávecího válečku je v prodloužení oey upravene pružina, která je jedním konmen opřena o opěrnou plochu pružinového ramena...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hortlík František, Buryšek František Ing, Ešner Stanislav, Zeman Svatopluk, Plaoanský Agaton

MPK: F26B 3/06

Značky: volně, tohoto, materiálů, provádění, zařízení, ložených, způsob, fluidizace, způsobu

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Buryšek František, Hortlík František

MPK: F16D 69/02

Značky: bezazbestový, třecí, materiál

Text:

...na zmíněných lokálních galvanických článcich vnitřní elektrolýzu materiálu.K odstranění nedostatku materiálů s asbéstovými vlákny byla již navržena celá řada řešení. Jlou např. známé bezazhestově třecí materiály s použitím uhlíkových vláken. Tato vlákna se vyznačují vysokou žáruvzdorností při nezměněných základních fyzikálních vlastnostech. Toto řešení, přestože patří poěmě k nejpoužívanějěím, má nedostatok v tom, že používá uhlíková...

Uspořádání výměníku tepla pro automatické odmrazování standardního chladicího prostoru kompresorových chladicích skříní s dvojitým chladicím prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244833

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hortlík František, Lichvár Milan

MPK: F25D 21/06

Značky: výměníku, chladicího, dvojitým, skříní, odmrazování, uspořádání, chladicích, chladicím, automatické, tepla, standardního, prostorem, prostoru, kompresorových

Text:

...vynálezu jednoduläí.U výhodného příkladného provedení uspořádání podla vynálezu deska výparníku vykazuje na svých obou stranách přídavně plochy pro přenos tepla.U dalšího výhodného provedení uspořádání podle vynálezu články pro zvětšení plochy3 244833 jsou zekryty krytom, který je spojen kovovým spojeni s výměníku teple.Technická řešení podle vynález .je podrobně vysvětleno v následujícím popise výhradného Pĺíklsdnćho provedení. které je...

Zařízení pro odtahování a navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 237357

Dátum: 01.08.1987

Autori: Těrechin Genadij, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: navíjení, zařízení, odtahování, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odstranění problémů při odtahování a navíjení, jakož i vrácení příze při zapřádání u bezvřetenového spřádacího stroje, opatřeného mechanickým rotačním zásobníkem za odtahovými válečky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mechanický rotační zásobník je spřažený s jedním odtahovým válečkem, na který navazuje navíjecí válec s rováděním příze, a je uchycen souose na poháněném odtahovém válečku z jeho čelní strany, přičemž jak...

Zařízení k řízení zapřádacího procesu ve spřádacích jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251339

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bouček Miroslav, Bača Jiří, Buryšek František, Sloupenský Jiří, Kutlvašr Jiří, Hortlík František, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: řízení, jednotkách, spřadacích, zařízení, procesu, zapřádacího

Text:

...zásah obsluhy, která je tak připravena o část své pracovní kapacity.Úkolem vynálezu je najít takové řešení pro řízení zepřádacího procesu, při kterém by se odstranily výše uvedené nedostatky, a kterým by bylo možno dosáhnout objektivního nastavení zapřádacího cyklu přizpůsobitelného i během provozu ke stavu spřádacích jednotek stroje a jež by bylo nezávislé na subjektivních odhadeoh obsluhujícího personálu.Úkol je řešen zařízením k řízení...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Havel Josef, Hortlík František, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/48

Značky: povrchu, provádění, fáze, povlaků, tělesa, způsob, chemickou, tenkého, aktivovanou, zařízení, způsobu, tohoto, plazmaticky, plynné, vytváření, reakcí

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hortlík František, Eechura Jaromír, Kakáe Karel, Buryšek František, Škoda Stanislav, Nimeeek Richard, Charvát Josef, Jiskra Miloslav, Haška Miroslav

MPK: C07J 5/00, C07J 1/00, C12P 33/00...

Značky: steroidů, zintenzivnění, mikrobiologické, přeměny, způsob

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Zařízení na podávání pramene vláken k vyčesávacímu válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237627

Dátum: 16.02.1987

Autori: Voborník Václav, Hácová Květa, Kubový Miloslav, Škarka Josef, Jaroš František, Hortlík František, Junek Jan, Kotrba Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, podávání, válečků, pramene, vyčesávacímu, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na podávání pramene vláken u bezvřetenového dopřádacího stroje podávacím ústrojím k vyčesávacímu válečku. Účelem vynálezu je zamezit usazování vlákenného prachu v prostoru pod podávacím válečkem, neboť toto usazování způsobuje omezený chod přítlačného stolečku a vytvářené shluky vláken mají po svém uvolnění nepříznivý vliv na přetrhovost a kvalitu příze. Toto je řešeno vynálezem tak, že do mezery pod funkční plochou...

Způsob vytváření tenkého nemagnetického povlaku na vnitřním povrchu dutého tělesa magnetronovým rozprašováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248804

Dátum: 12.02.1987

Autori: Musil Jindřich, Havel Josef, Štěpán Vladimír, Hortlík František, Bárdoš Ladislav

MPK: C23C 14/34

Značky: způsobu, dutého, způsob, vnitřním, zařízení, tohoto, rozprašováním, tělesa, vytváření, nemagnetického, povlaků, povrchu, tenkého, provádění, magnetronovým

Text:

...plazmatického rozprašovaní. Substráty jsou uspořádány vně válcového rotujícího bubnu,přičemž během rotace je konvexní povrch bubnu vystaven plazmatu, ve kterém se rozprašují terčové segmenty. Soubor více na povrchu umístěných obloukových terčových segmentu tvoří v podstatě váleo a je uspořádán souose a teleskopicky vzhledem k bubnu. Terčové segmenty jsou katodou vysokonapětového elektrického obvodu a buben jeho anodou.Plocha terčové jednotky...

Ojednocovací zařízení bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248636

Dátum: 12.02.1987

Autori: Blažková Eva, Lebeděv Vladimír, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací, dopřádacího, stroje, bezvřetenového

Text:

...víka a pohledem na podêlná vybrání kolem předkládací plochy, která je upravena na výklopném tělese, upraveněm na ojednocovacím těleae a na obr. 3 je pak řez podle roviny III - III z obr. 2.Ka blíže noznázorněném bezvřotennvém dopřádacím stroji jsou vedle sebe uspořádány tzv. spřádací jednotky, sestávající ze spŕádacího tělesa 1 3 blíže neznázorněným spřádacím rotorem a na spŕádací těleso 1 napojeného ojednocovacího tělesa 3 pro ojednocování...

Způsob odměřování příze odtahované konstantní rychlostí z pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247880

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hortlík František, Dykast Jaroslav, Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav

MPK: D01H 13/24

Značky: jednotek, způsob, odměřování, konstantní, odtahované, rychlostí, pracovních, příze

Text:

...odměřování příze použít podle vynálezu zařízení, kde na číteče impulsů je napojena centrální soustava s nezávislým impulsovým vyaílačem pro vysílání periodických ímpuleů do těchto čítačů a a na etavovacím členem pro předvolbu jejích obsahu»Pro zjištění celkového počtu ímpuleů nutnáho k odněřeni požadované délky prize ee podle vynálezu tento počet stanovuje vynieobenim počtu impulaů vyeilených do čitače V časové jednotce e počtom těchto...

Zařízení pro odlučování nečistot u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ohlídal Vladimír, Jaroš František, Lihtartová Ludmila, Škarka Josef, Hortlík František, Hácová Květa, Junek Jan

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, bezvřetenové, odlučování, zařízení, jednotky, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší účinné a optimální odvádění nečistot, při zajištění minimální ztráty vláken u vyčesávacího zařízení bezvřetenové spřádací jednotky, opatřeného ve stěně proti vyčesávacímu válečku odlučovacím kanálem s přiváděcím otvorem vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděcí otvory jsou upraveny symetricky k rovině procházející v podstatě osou odlučovacího kanálu a kolmou na osu vyčesávacího válečku přičemž osy těchto otvorů svírají...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Řeháčková Božena, Lihtarová Ludmila, Dvořák Ladislav, Ripka Josef, Voborník Václav, Hortlík František, Jaroš František, Junek Jan, Kotrba Zdeněk

MPK: D01H 7/888

Značky: zařízení, ojednocování, bezvřetenové, vláken, spřádací, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230737

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jaroš František, Kotrba Zdeněk, Hortlík František, Voborník Václav, Ripka Josef, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/895

Značky: bezvřetenové, jednotky, ojednocovací, ústrojí, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky s ojednocovacím orgánem, například vyčesávacím válečkem a k němu přiřazeným podávacím válečkem pro přívod pramene vláken, pružně přitlačovaného k povrchu podávacího válečku přítlačným stolečkem, výkyvným kolem čepu, vyznačující se tím, že na čepu (2) je uložena rozkrutná pružina (3), jejíž přítlačný konec (31) je spojen s přítlačným stolečkem (1) a jejíž zajišťovací konec (32) je zafixován k...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230480

Dátum: 01.03.1986

Autori: Ripka Josef, Voborník Václav, Kotrba Zdeněk, Hortlík František, Mládek Miloš, Jaroš František

MPK: D01H 7/895

Značky: bezvřetenové, spřádací, jednotky, zařízení, ojednocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšení ojednocovacího zařízení se týká podávacího válečku a přítlačného stolečku. K zamezení poškození unášecí plochy podávacího válečku, zejména pak leštěné přítlačné plochy přítlačného stolečku je, v případě nepřítomnosti pramene, na podávacím válečku nebo na přítlačném stolečku vytvořen alespoň jeden distanční člen pro vytvoření ochranné mezery, jejíž velikost je menší, než je velikost pracovní mezery za přítomnosti pramene.

Zařízení k navíjení a vracení příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229213

Dátum: 01.03.1986

Autori: Buryšek František, Hortlík František, Škoda Stanislav, Sloupenský Jiří, Bureš Pavel

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: spřádacího, stroje, zařízení, navíjení, vracení, příze, bezvřetenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zamezení prokluzu navíjené cívky na rozváděcím válci vlivem rozdílných setrvačných hmot. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že cívka nebo její cívkový držák je ve spojení s přítlačným zařízením pro krátkodobé zvýšení přítlaku cívky k navíjecímu válci, které je spojeno s ovládacím ústrojím pro jeho uvádění do činnosti, propojené ovládacím vedením s čidlem přetrhu příze bud přímo, nebo prostřednictvím řídicího...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244824

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kotrba Zdenik, Buryšek František, Lebediv Vladimír, Hortlík František, Jaroš František

MPK: A01N 31/06

Značky: způsob, látek, výroby, účinných, herbicidní, prostředek

Text:

...nebo ethoxykarhonylovou skupinu.Substituent R V obacnám vzorci I znamená narozvětvaně neho rozvětvané alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, tj. skupinu methylovou, ethylovou, n-propylovou. isopropylovou,nrbutylovou. sek.buty 1 ovou, isobutylovou a tarc.buty 1 ovou.Substituemt R 3 v obecném vzorci I znamená propgrgylcvou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou...