Horstmann Michael

Transdermálny terapeutický systém na podávanie účinnej látky buprenorfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19186

Dátum: 07.11.2007

Autori: Hille Thomas, Horstmann Michael, Müller Walter

MPK: A61K 31/485, A61K 9/70

Značky: systém, účinnej, buprenorfinu, podávanie, látky, transdermálny, terapeuticky

Text:

...na podávanie buprenorfínu na kožu, pričom TTS zahŕňa zadnú vrstvunepriepustnú pre účinnú látku, aspoň jednu na tlak citlivúadhéznu matricovú vrstvu, obsahujúcu účinnú látku buprenorfín a aspoň jednu karboxylovú kyselinu, a poprípade ochrannú vrstvu oddeliteľnú pred použitím. Matricová vrstva je vytvorená na báze polysiloxánov alebo polyizobutylénu. Buprenorfín je rozpustený V karboxylovej kyseline alebo karboxylových kyselinách a tento...

Farmaceutická kompozícia s obsahom antioxidantu a použitie antioxidantu na stabilizáciu tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 284622

Dátum: 04.07.2005

Autori: Horstmann Michael, Asmussen Bodo, Köpke Kai, Tiemessen Harry

MPK: A61K 31/325, A61K 9/70

Značky: kompozície, farmaceutická, antioxidantu, tejto, kompozícia, použitie, obsahom, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na transdermálnu aplikáciu obsahuje (S)-N-etyl-3-[(1-dimetylamino)etyl]-N-metylfenylkarbamát vo forme voľnej zásady alebo adičnej soli s kyselinou a antioxidant.

Transdermálne podávané liekové prípravky na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6741

Dátum: 14.08.2004

Autori: Horstmann Michael, Theobald Frank

MPK: A61K 31/13, A61K 31/428, A61K 31/381...

Značky: choroby, parkinsonovej, liekové, transdermálne, liečenie, podávané, přípravky

Text:

...látok. Napriek tomu ani takto nie je možné zabrániť tomu, aby okamžité koncentrácie jednotlivých účinných látok nevykazovali veľké výkyvy, zvlášť vo vzájomnom pomere. K tomu pristupuje, že presné dodržovanie dávkovacích intervalov pacientrni alebo ošetrujúcimpersonálom nie je vždy zaručené. V dôsledku nedodržiavania schémy podávania liekov sa zatýchto okolností značne zmenšujú priaznivé účinky kombinovanej terapie. Ďalšou nevýhodou...

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282984

Dátum: 12.12.2002

Autori: Horstmann Michael, Asmussen Bodo

MPK: A61L 15/44

Značky: přilnavý, farmaceutický, kožu, přípravy, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok, najmä transdermálny terapeutický systém na uvoľňovanie účinnej látky 17-beta-estradiolu, je vytvorený tak, že v prípravku obsiahnuté množstvo estradiolu predstavuje najmenej trojnásobok rozpustnosti pri nasýtení, nameranej pri 95 % relatívnej vzdušnej vlhkosti, a vzduch uzatvorený v balení je upravený na relatívnu vzdušnú vlhkosť pod 5 % a najmä pod 0,5 %.

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282230

Dátum: 18.10.2001

Autori: Meconi Reinhold, Lichtenberger Rainer, Horstmann Michael, Seibertz Frank

MPK: A61K 31/565, A61K 9/70

Značky: systém, spôsob, výroby, terapeuticky, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s obsahom účinnej látky na kontrolované uvoľňovanie estradiolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných derivátov samotných, alebo v kombinácii s gestagénmi, najmä s levonorgestrelom, obsahuje zadnú vrstvu, s ňou spojený rezervoár obsahujúci účinnú látku, ktorý je vyrobený použitím adhéznych lepidiel a obsahujúci jednu alebo viac vrstiev, v ktorom adhézne lepidlo obsahuje estery kolofónie alebo estery hydrogénovej...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282073

Dátum: 27.08.2001

Autori: Hoffman Gerd, Kindel Heinrich, Horstmann Michael

MPK: A61K 31/60, A61K 9/70

Značky: systém, terapeuticky, transdermálny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém, obsahujúci kyselinu acetylsalicylovú ako účinnú látku, s vrstvenou stavbou zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a pre vlhkosť a jednej alebo viac vrstiev matrice obsahujúcich účinnú látku, ktorý aspoň v jednej matricovej vrstve obsahuje účinnú látku - kyselinu acetylsalicylovú v množstve viac ako 50 % v kryštalickej forme. Spôsob prípravy transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa...

Transdermálny terapeutický systém s obsahom estradiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281626

Dátum: 02.04.2001

Autori: Müller Walter, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: transdermálny, terapeuticky, obsahom, systém, estradiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s obsahom estradiolu ako účinnej látky, s vrstvenou výstavbou zadnej strany neprepúšťajúcej účinnú látku a vlhkosť, s matricou obsahujúcou účinnú látku a prípadne s uvoľniteľnou ochrannou vrstvou kryjúcou matricu, pričom matrica obsahuje glycerín s obsahom vody maximálne 1 % hmotn.

Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Laux Wolfgang, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: pokožku, použitie, prípravok, farmaceutický, plošné, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279112

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Horstmann Michael

MPK: A61L 15/44, A61M 37/00, A61K 9/70...

Značky: transdermálneho, systému, spôsob, výroby, terapeutického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému s tulobuterolom alebo jednou jeho farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, obsahujúci rubovú vrstvu v podstate neprepúšťajúcu účinnú látku a najmenej jednu vrstvu matrice obsahujúcu účinnú látku, ktorá obsahuje aspoň jeden blokový kopolymér styrén-1,3-dién-styrénu.

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280299

Dátum: 09.07.1997

Autori: Pontzen Thomas, Müller Walter, Franke Hanshermann, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: výroby, terapeuticky, systém, transdermálny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s estradiolom ako účinnou látkou a prípadne ďalšími účinnými látkami má vrstvenú výstavbu zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a vlhkosť. Matricová vrstva obsahuje účinnú látku, vodu viažucu prídavnú látku a prípadne uvoľniteľnú ochrannú vrstvu.

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280081

Dátum: 10.01.1996

Autori: Horstmann Michael, Dzekan Horst, Kursawe Marion

MPK: A61K 31/565, A61K 9/70

Značky: terapeuticky, systém, spôsob, transdermálny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém, obsahujúci ako účinnú látku 17-beta-estradiol vrstvovito usporiadaný na zadnej vrstve, ktorá v podstate neprepúšťa účinnú látku a vlhkosť, jednej alebo viacerých matricových vrstiev a prípadne vrstvy lepivej, kde aspoň jedna matricová vrstva alebo lepivá vrstva obsahuje bezvodý 17-beta-estradiol v kryštalickej forme. Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa najprv...

Transdermálny terapeutický systém dávkujúci 17-ß-estradiol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279911

Dátum: 08.11.1995

Autori: Horstmann Michael, Hahn Sylvia, Klein Robert-peter, Meconi Reinhold

MPK: A61K 9/70

Značky: spôsob, transdermálny, systém, 17-ß-estradiol, dávkujúci, přípravy, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahujúci účinnú látku 17-beta-estradiol a prípadne ďalšie účinné látky má vrstevnaté usporiadanie a pozostáva zo zadnej vrstvy v podstate neprepúšťajúcej vlhkosť, rovnako ako neprepúšťajúcej účinnú látku, ďalej z jednej alebo viac matricových vrstiev a v prípade nelepiacich matricových vrstiev z ďalšej vrstvy lepiacej. Koncentrácia rozpusteného estradiolu vo všetkých matricových vrstvách a v prípade prítomnosti vrstvy lepiacej i v...

Transdermálny teraupeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280782

Dátum: 15.10.1991

Autori: Herrmann Fritz, Horstmann Michael

MPK: A61M 35/00, A61L 15/16

Značky: spôsob, výroby, teraupeutický, transdermálny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s vrstvenou výstavbou sa skladá zo zadnej vrstvy (11, 21) neprepúšťajúcej účinnú látku a vrstvy (13, 23) kontrolujúcej prístup vlhkosti ku koži. Matrica (12, 22) tohto systému sa skladá zo základného materiálu (15, 25), ktorý prepúšťa vodnú paru, nerozpustný vo vode a bez účinnej látky. V tomto sú rozdelené ostrovčeky (14, 24), ktoré sa skladajú z pevného roztoku účinnej látky liečiva v základnom materiáli (15,...