Horský Miroslav

Keramické dielektrikum pro elektrické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268219

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stejskalová Božena, Vernerová Jana, Horský Miroslav

MPK: H01G 4/12

Značky: dielektrikum, kondenzátory, keramické, elektrické

Text:

...vízmutitého O až 3 Z, oxidu neodymitého 0 až 3 Z, oxidu títaničitěho 0 až 3 Z, oxidu manganičíteho 0 až 0,5 Z, kaolinu O až 3 Z, oxidu olovnateho O až 3 Z,oxidu křemičítěho 0 až 3 Z.funkci jednotlivých příměsí lze přibližně rozdělit do 4 skupin, přičemž některé z nich plní i funkci několika/ posouvače teplotního maxima permítivity - zirkoničitan vápenatý, oxíd zincčnatý,oxid olovnatý, oxid neodymitýb/ tavíva - snižují vypalovací teplotu -...

Keramické nízkoztrátové dielektrikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 257420

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vernerová Jana, Mašek Pavel, Stejskalová Božena, Horský Miroslav

MPK: H01B 3/02

Značky: keramické, dielektrikum, nízkoztrátové

Text:

...být upraven dalšími příměsmi pro zvýšení permitivity apro úpravu teplotního koeficientu kapacity jako jsou kysliöní-Výhodou popisovaného keramického dielektrického materiálu je vedle nízká ceny použitých surovin také nízká slinovací teplota a vysoká permitivita. Permitivita.nárokovanéhoídielektríka činí až 115 při předepsané hodnotě teplotního koeficientu kapacity.Á c - 750 . l 06/°K Dielektrický materiál má technologické vlastnosti jen...

Způsob regenerace palladia z oplachových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250053

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horský Miroslav, Hušek Bohumil, Mašek Pavel

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, lázni, oplachových, regenerace, palladia

Text:

...regeneraci provádět tak, že se oplachové vody prohánějí iontoměnnou kolonou, ve které se zachyceně palladium opět získava eluací.V případě použití stabilizovaněho aktivačního roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze iontoměničově kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečněmu zachycení palladia.Nedostatky současného stavu techniky řeší způsob regenerace palladia z oplacho w z I z. ivých lázní po aktívaci izolantů,...

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hušek Bohumil, Horský Miroslav, Mašek Pavel

Značky: materiálů, dielektrických, bezproudového, keramických, způsob, hromadného, niklování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...

Způsob pokovování piezokeramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225486

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mašek Pavel, Horský Miroslav

Značky: pokovování, materiálů, piezokeramických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pokovování piezokeramických materiálů obecnými kovy očištěných od mechanických nečistot a zbytků oleje praním v organických rozpouštědlech vyznačený tím, že materiál se zbaví stop rozpustných olovnatých sloučenin rozpuštěním v roztoku organických kyselin nebo jejich derivátů, aktivuje se aktivátorem o pH 4 až 10 a po opláchnutí se pokovuje roztokem, v amoniakálně-mléčnanové fosfornanové lázni o pH 6 až 9, v níž poměr iontů niklu Ni2+ a...