Horňák Bohuslav

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slezák Adolf, Kuba Zdeněk, Zgarba Milan, Lapeš František, Modrijan František, Nosek Stanislav, Horňák Bohuslav, Suchánek Bořivoj

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, prošlupní, zařízení, víceprošlupního, stroje

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Požár Vojmír, Horňák Bohuslav, Lapeš František

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, víceprošlupního, stroje, tkacího, útkové, pohonné, zanašečů, příze

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horňák Bohuslav, Lapeš František, Požár Vojmír

MPK: B03D 47/26

Značky: tkací, vedení, tkacího, stroje, nápichového, zařízení, rovinou, klínu, víceprošlupního

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních...

Pojistka k zajištění nitěnek na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249812

Dátum: 15.04.1987

Autori: Modrijan František, Suchánek Bořivoj, Horňák Bohuslav, Kříž Vladimír

MPK: D03C 9/00

Značky: nosiči, zajištění, pojistka, nitěnek

Text:

...nitěnkx ÉDalší podstatąvynálezu spočívá v ton, že ozub ramene pojistky je opatřen šíkmou plochou pro záběr s výstupkem nosiče výhodou pojistky podle vynáleou je rychlé a bezpečné zajíštění jnitěnek na nosiči proti vypadení. Rovněž vyjmntí pojistky z no. siče je snadné a rychlé bez použití zvláštních nástrojů. APříklad provedení vynálezu je znážorněn na přiloženýohvýkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na sloupek nasazenýna táhle...

Uzávěr pro zajištění sloupku na táhle prošlupního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249811

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Vladimír, Vostal Oskar, Horňák Bohuslav

MPK: D03C 5/00

Značky: prošlupního, uzáver, táhle, zajištění, sloupků, ústrojí

Text:

...a obr. 2 perspektivní pohled na sloäbek nasazený na táhle proàlupního ústrojí.Pružná poJistkalje uložená vo § 1 oupku ga s ním pevně spojena. Na svém volném konci je pružná pojistkalopatŠena ozubem 3 pro záběr s neznázorněhým vybráuím v táhlełprošlupního ústro jí. Mezi spojem pružné pojistky lise sloupkemâa ozubem 2 je na pružné pojísťce 1 vytvořen pro 1 isí pro žáběr s výstupkem 6 na posuvném tělese 7, ktoré je ložono v drážce 8 s 1 oupu...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247785

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kříž Vladimír, Malášek Jaromír, Horňák Bohuslav, Suchánek Bořivoj

MPK: D03C 5/00

Značky: víceprošlupního, stroje, tkacího, prošlupní, zařízení

Text:

...QA, která je výkyvně uložena na horním čepu gg upevněném v horní části konzoly lg. Horní jednoramenná páka gg tak tvoří s druhým ramenem 22 dvouramenné ovládací páky lg, paralelogram. K tomuto druhému ramenu gg dvouramenné ovládací páky li je kloubově připojeno pevné táhlo gg křížově připojené svým opačným koncem k jednomu ramenu 21 horní dvouramenné páky gg výkyvně uložené na horním čepu gg.K druhému ramenu gg této horní dvouramenné páky gg...

Sekce vetknutých nitěnek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228234

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brandstätter Miroslav, Horňák Bohuslav

Značky: sekce, nitěnek, vetknutých

Zhrnutie / Anotácia:

Sekce vetknutých nitěnek zejména víceprošlupního tkacího stroje, jejímž účelem je zajistit rozebíratelné uložení nitěnek na držáku při zajištění jejich kolmosti ke tkací rovině s umožněním automatického navádění osnovních nití do vodicích oček. Tohoto účelu je dosaženo tím, že držák nitěnek je alespoň na jedné straně opatřen vertikálními drážkami pro variabilní uložení nitěnek zajištěných v drážkách držáku pojistným elementem.