Horatschke Rudolf

Zařízení pro tlumení kmitání cívkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257678

Dátum: 16.05.1988

Autori: Houšť Václav, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/52

Značky: kmitání, tlumení, zařízení, cívkového, rámu

Text:

...výkrese. kde značí obr. 1 - bokorys uspořádání tlumícího zařízení e navíjecím ústrojím a obr. 2 - detail tlumícího zařízení v příčném řezu.Na obr. 1 je znázorněna příze 3 vypřádaná ze spřàdací komory ł a která je navíjena na cívku 5 uloženou v cívkovém rámu 5, kyvně uloäném na čepu 55. Pevnou eoučástí cívkového rámu 5 je objímka §, do které zapadá kulový čep Z, ktorý je pevně přípevněn k třecí čelístí Q. Třecí čelíst g a łg obepínejí táhlo § a...

Rozváděcí válec pro rozvádění příze zejména u soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257008

Dátum: 15.04.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/50

Značky: zejména, rozvádění, strojů, válec, rozváděcí, soukacích, příze

Text:

...za křížením Q je na přední části válcového segmentu gg Vytvořeno zaoblení gg. Před zaoblením 35 je za křížením Q uspořádána náběhová lišta gg, orientovaná směrem k okraji vnitřního válcového segmentu gł před křiženĺm Q V úseku, označeném šípkou E, a to tak, že její volný konec je vyhnut výrazně pod úroveň vnitřní válcove plochy popeaných válcových segmentu - viz obr. 2, kde se popisuje analogická náběhová lišta gg u křížení §. Náběhová lišta...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Václavík Miroslav, Kratochvíl Jiří, Jirásko Petr, Hlaváček Ivo, Houšť Václav, Koloc Zdeněk, Plaček Bohumír, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 59/36, B65H 54/42

Značky: navíjení, cívek, kónických, variokonických, zařízení

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Zařízení pro ovládání pohonu navíjené cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255131

Dátum: 15.02.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, cívky, ovládání, textilních, strojích, navíjené, pohonů

Text:

...3 čidla 2 délkové kompenzace příze l.Pohyblivé očko g je neseno raménkem lg, uloženým výkyvně na čepu ll a opatřeným tažnou pružinou lg pro napínání příze l. Kompenzační záloha příze l mezi vodícími očky Q, 1 je nutná pro vyrovnání délkových disproporcí.při konstantní dodávce příze l ze spřádací komory l, a nepravidelném odběru příze l při navíjení na velký nebo na malý průměr kuželové cívkyNad vodicími očky 6u povrchu odvalovacího válce lg,...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimůnek Josef, Svoboda Jan, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 59/10

Značky: kompenzaci, zařízení, rozdílu, osové, příze, síle

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Odvalovací válec pro pohon cívky s kuželovým návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249620

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Svoboda Jan, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/38, B65H 54/06

Značky: návinem, válec, pohon, cívky, kuželovým, odvalovací

Text:

...podstata spočívá v tom, že střed zőny s vyšším koeficientem tření je na odvalovacím válci uspořádán posunutá směrem k velkému čelu cívky o vzdálenost odpovídající minimálně 5 šířky cívky.Uspořádání je doplněno některým ze zařízení pro cyklickou kompenzaci délky příze souhlasně s rozváděcím vodičom.Pro zpřesnění místa odvalu cívky na odvalovacím válci 3 e.u tohoto uspořádání s výhodou použito, tak Jako ve známých případech např. odvalovacího...

Zařízení pro dopravu potáče na trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 230731

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rydlo Jaromír, Horatschke Rudolf, Tesař Richard

MPK: B65H 67/04

Značky: zařízení, potáče, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu potáče na trn, zejména na automatických soukacích strojích, kde se potáče přivádí na trn z kruhového zásobníku, nebo mezipolohy, kterou doplňuje dopravník, vyznačující se tím, že sestává z podélného skluzu, tvořeného dvojicí korýtek (7, 8), uspořádaných na rozevíratelných ramenech (15, 16), přičemž prostor vymezený dvojicí semknutých korýtek (7, 8) v blízkosti trnu (11) odpovídá průměrům potáče (4).

Zařízení pro regulaci přítlaku cívky, zejména na křížem soukacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230441

Dátum: 01.04.1986

Autori: Holý Zdeněk, Zemek Jiří, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/52

Značky: zařízení, křížem, zejména, regulaci, soukacích, cívky, prítlaku, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci přítlaku cívky, zejména na křížem soukacích strojích, kde cívky jsou upevněny v odklopných cívkových rámech a kde příslušná síla pro ovládání je vyvozena pružinou, která je s místem působiště své síly spojena podélným ohebným prostředkem, který je alespoň z části opásán kolem zakřiveného tělesa, přiřazeného k ramenu pomocné páky zvedacího mechanismu cívkového rámu.