Horák Miroslav

Ušná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1243

Dátum: 02.10.1996

Autor: Horák Miroslav

MPK: A61F 11/00, A61F 7/00

Značky: sviečka, ušná

Text:

...fólie.Prík 1 ad l Ušnú sviečku tvorí rúrka l priemeru 0,8 cm, čo je dané zvyčajnou veľkosťouvyústenia rúrky vonkajšieho ucha. Dĺžka rúrky 1 je 20 cm. V dolnej časti jemedzi vrstvami plátna 5 uložená hliníková fólia 2. vrstvy plátna 5 s hustotou30 nití/czm sú tu dve a fólia 2 presahuje vo vnútri i zvonku rúrky l plátno á o jeden závit. Šírka fólie 2 je tu zvolená lcm a spodný pozdĺžny okraj à fólie g je vzdialený 4 cm od spodného konca i...

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Król Václav, Marek Alois, Horák Miroslav, Podhorský Petr

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, zařízení, stanovení, potreby, řízení, cizorodých, látek, ovzduší, zejména, plynů, odběru

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaláb František, Fára Petr, Fiedler Vlastimil, Bým Pavel, Horák Miroslav

MPK: H01M 2/08

Značky: hmota, její, zalévací, akumulátorů, výroby, způsob, olověných

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gloc Stanislav, Horák Miroslav

MPK: G06F 13/12

Značky: vstupu, výstupu, mikropočítačového, připojeným, přispůsobení, systému, periferiím, zapojení

Text:

...systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní...

Zařízení k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266885

Dátum: 12.01.1990

Autori: Červenka Juraj, Horák Miroslav, Pšenica Jan, Horák Jiří

MPK: B21D 9/07

Značky: ohýbání, trubek, zařízení

Text:

...vnějším konci hlavního lože 6 je upevněna po 3honová jednotka, která je pohybovým šroubem kinematicky spojena s tlačným vozíkem. I( roItovćnttt konci hlavního ložc 6 je se strany v pravćnt úhlu připevněitý rohový konec p 0 niocnőlto lOÝF 7 s jmstívttč tlložcnýní snportcttt K.Stavčci ústrojí sestava z telesa 9, nn ktcrćttl jsou přcstavitelttć ttpravcítć vodicí kladky 5,mczi nintiž je valivč ttložcrta osovč přcsuvná trubka l o vnčjšínt průměru...

Povrchově upravená lehčená nebo kompaktní polyetylenová folie nebo deska a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242628

Dátum: 01.05.1988

Autori: Horák Miroslav, Hruška Otakar, Hula Jioí, Grubner Vladislav

MPK: B32B 27/32

Značky: polyetylénová, jejího, upravená, povrchové, způsob, fólie, zhotovení, deska, lehčená, kompaktní

Text:

...díla a technologických zařízení proti chemikáliím apod.Úprava fĺlie nebo desky podle vynálezu je zobrazená na připojeném obrázku. Uskuteční se tak, že se polyetylénová főą lie nebo deska l odvíji z odvijeciho válce g a prochází pod zdrojem tepla 1 , kterým může být proud horkého media, hoříci plyn, elektrický nebo jiný radiátor. Rychlost pohybu a intenzita ohřevu jsou seřízeny tak, aby povrch főlie nebo desky přešeh krátkodobé do...

Materiál na obalování granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246706

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horák Miroslav, Hruška Otakar, Burda Karel, Okleštik Evžen, Schwarzrock Pavel, Pekao Boetislav, Vach Vladimír, Hula Jioa, Hlavsa Josef

MPK: A01C 1/06, C08L 23/12

Značky: materiál, granulovaných, hnojiv, obalování

Text:

...se zmenší skládky nevyužitelného APP a omezi se znečišiování vod vyplavenými hnojivy. Zadržení živín prodloužení účinku granulovaííého hnojiva lze ovlivnit tlouštkou nanesené vrstvy APP.Vzhledem k tomu, že APP je odpad, není dále čištěn. Obsahuje zbytky stereoregulárně uspořádaněho polypropylenu a je tedy lépe ho charakterizovat fyzíkálníml vlastnostmi než chemickým složením. K obalování hnojiv se s výhodou použije APP těchto fyzikálnich...

Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250180

Dátum: 15.04.1987

Autor: Horák Miroslav

MPK: F16S 3/02

Značky: povrchu, oceľových, pracovníků, svislých, výstup, konstrukcí, stupačka, částí, zajištění

Text:

...pólovýmí.-.nástavci z, l.Na vnější pőlové nástavce 2 jsou jedním koncem upevněny tažné pružiny 2, lg jeá jichž druhý konec je upevněn na koncích osy 1 Q. Na vnějších pólových nástavoích g jsou dále upevnäny trhy u, uf, které zasahují do drážek v bočnicícn 2, 2.V poloze podleobr. I ee převážně část magnetického toku mezi pólovými nástevci 2,1 uzavírá püs zkratovaoí hrenoly LL a jen mali část přes povrch ocolově konstrukce. Upínací mile m...

Způsob regenerace mořící kyselinové lázně pro moření antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234724

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schwarzrock Pavel, Horák Miroslav

MPK: C23G 1/36

Značky: moření, způsob, antikorozních, regenerace, kyselinové, oceli, mořicí, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že obsah kyselinové lázně se přemístí do pracovní pomocné nádrže, ve které se při snížené teplotě lázně o 20 až 25 °C působí na ni průběžně ultrazvukem, o kmitočtech od 16 až 30 kHz a intenzitě od 1 do 4 W/cm2.

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235677

Dátum: 01.06.1986

Autor: Horák Miroslav

MPK: F28D 7/04

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší účinnosti, menší hmotnosti a jednodušší konstrukce u výměníku tepla. Výměník tepla je opatřen dvouplášťovou vnější tlakovou nádobou, do které se zasune buben a kdy volný prostor mezikruží mezi vnitřní stěnou obvodového pláště a bubnem je vyplněn trubkami ohnutými do spirály a ústícími jedním koncem do obvodové tlakové nádoby a druhým koncem do dubnu. Podstatou vynálezu je, že těleso bubnu je přitom zavěšeno...

Způsob výroby pružinové oceli, zejména pro agresivní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229146

Dátum: 01.02.1986

Autori: Schwarzrock Pavel, Horák Miroslav

MPK: C21D 9/02

Značky: agresivní, výroby, zejména, způsob, pružinové, oceli, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pružinové oceli, zejména pro agresivní prostředí, obsahující v hmotnostních podílech stopy až 0,12 % uhlíku, stopy až 2 % manganu, stopy až 1 % křemíku, stopy až 0,045 % fosforu, stopy až 0,035 % síry, 16 až 19 % chromu, 9 až 14 % niklu, 1,5 až 2,5 % molybdenu a nejméně pětinásobný obsah titanu než je obsah uhlíku zmenšený o 0,03 až x % titanu, vstupně vyžíhané na 1 000 až 1 150 °C, mořené s válcované úběry na celkový stupeň...

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225504

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žák Jaroslav, Kováčik Štefan, Horák Miroslav

Značky: způsob, zařízení, provádění, kombinovaných, tyčí, sklenených, výroby, strojní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí tažením z natékajícího proudu sklovin, jenž je tvořen nejméně dvěma odlišnými sklovinami tak, že nejméně jedna sklovina vytváří jádro vyráběné tyče charakteristického tvaru a vzhledu, vyznačující se tím, že na proud základní skloviny tekoucí nakloněným výtokovým žlábkem, který je opatřen ve dně výtokovým otvorem, se přivádí nejméně jeden proužek doplňkové skloviny do místa před výtokovým...

Způsob montáže lanových mostů a lávek o velkém rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213853

Dátum: 01.05.1984

Autori: Horák Miroslav, Kavečka Zdeněk, Popelka Vojtěch

Značky: montáže, způsob, mostů, velkém, rozpětí, lávek, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká montáže lehkých lanových mostů o velkém rozpětí pylonů, jak s rovnoběžnými, tak i s jinak probíhajícími nosnými a zavětrovacími lany. Montáž mostovky je provedena na podkladě včetně nosných a závěsných lan, přičemž jsou pylony na kloubech vychýleny směrem k mostovce. Nosná lana jsou uchycena svorkami k pyloru a vlastní zvedání se provede prostřednictvím napínacích lan napínaných kladkostrojem a vrátkem.