Horák Jiří

Převodník kapacita – napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 271116

Dátum: 14.08.1990

Autor: Horák Jiří

MPK: H01G 9/14

Značky: kapacita, napětí, převodník

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jirsa Milan, Tlusťáková Marie, Horák Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: škodlivých, způsob, biologických, izolace, tekutin, metabolitu, látek, detekce

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Horák Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 29/16

Značky: obsahem, optických, způsob, oxidových, sníženým, materiálů, pěstování, strukturních, monokrystalů, defektu

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Kapacitní snímač mechanických výchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268436

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jiří, Pleštil Zdeněk

MPK: G01B 21/00

Značky: výchylek, mechanických, kapacitní, snímač

Text:

...jen ze dvou miniaturních diod, dvou odporů a ze vztažné kapacity. Ostatní obvody snímače mohou být odděleny až několik metrů dlouhým koaxiálním kaolíkem, V extrémním případě lze druhou větev můstku umístit na druhý konec koaxiálního kablíku, snímač pak obsahuje jen odpor a diody. Rozsah kapacít měřícího kondenzátoru může být od desatín pF do stovek pF.Dále je činnost tohoto obvodu využívajícího můstkové zapojení a změnu kapacity na...

Zařízení k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266885

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horák Miroslav, Pšenica Jan, Horák Jiří, Červenka Juraj

MPK: B21D 9/07

Značky: ohýbání, trubek, zařízení

Text:

...vnějším konci hlavního lože 6 je upevněna po 3honová jednotka, která je pohybovým šroubem kinematicky spojena s tlačným vozíkem. I( roItovćnttt konci hlavního ložc 6 je se strany v pravćnt úhlu připevněitý rohový konec p 0 niocnőlto lOÝF 7 s jmstívttč tlložcnýní snportcttt K.Stavčci ústrojí sestava z telesa 9, nn ktcrćttl jsou přcstavitelttć ttpravcítć vodicí kladky 5,mczi nintiž je valivč ttložcrta osovč přcsuvná trubka l o vnčjšínt průměru...

Diagnostická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 265063

Dátum: 12.09.1989

Autori: Monhart Václav, Tlusťáková Marie, Paroubek Miroslav, Čermák Pavel, Horák Jiří

MPK: A61M 1/34

Značky: diagnostická, kolona

Text:

...usmernit tok krve, zmenšuje pohybvité koncovky 2 jsou konstruovány tak, aby přechody mezi nimi bylynebo svařenímla to buč teplem, vysokofrekvenčněfnebo ultrazvukem.Prostory koncovek 5 a těla l kolony jsou odděleny sítkem 2, 3, které slouží jednak jako opěra sorbeníiuvnitř kolony a záro veň zabraňuje vniknutí sorbentu do koncovky 2 neboaž do krevní ho ŕečiště pacienta. Sítka 3, Q mohou být zhotovena z nerezavějící oceli, syntetické tkaniny...

Zařízení pro rozvrstvování drobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263514

Dátum: 11.04.1989

Autor: Horák Jiří

MPK: B65G 47/14, B65G 47/26

Značky: drobných, zařízení, rozvrstvování, předmětů

Text:

...zařízení pro rozvrstvování drobných stejnorodých předmětů do rovnoměrné vrstvy z dávky na rovinné pracovní podložce podle vynálezu, které sestává z pracovní podložky a nad ní umístěného dávkovače a pohyblivé výsypkm tím, že dávka drob~ ných předmětů je z dávkovače vynášena v podobě elementární vrstvy o šířce rovné šířce výsypky a pracovní podložky, padá do pohyblivé výsypky, která tuto elementární vrstvu pomocí výstupní štěrbiny...

Uložení náboje na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262865

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horák Jiří, Brichta Jaromír

MPK: F04D 29/20

Značky: hřídeli, náboje, uložení

Text:

...představují alternativní řešení, obr. 5 je částečný podélný řez nábojem s viskoelastickou vrstvou proměnné tlouštky.Podle vynálezu je na hřídeli l uložen náboj g, například oběžného kola, který proti vysunutí je zajištěn matioí 2 dote i 2 Á 262 865ženou na závitovém konci hřídele l. Proti vzájemnému proklazování při rotaci jsou náboj g a hřídel l zajiětěny perem Ž,popřípadě jiným prostředkem,jako je klín či drážkování. Mezi částí přilehlýoh...

Systém bytového větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259741

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pfeifer Rudolf, Matuška Bohuslav, Horák Jiří, Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: systém, rekuperací, tepla, bytového, budov, větrání, vícepodlažních

Text:

...upředsíně a na obr. 4 je uveden svislý řez touto klwapkou. šípkami jsou znázorněny směry pnoudění čerstvého předehřátého a odpadního vzduchu.Decentrální systém bytového Větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla sestává z nástřešní rekuperačni jednotky 1 z desek plastických hmot osazené nad každou centrální instalační šacht-ou 2, případně s požárnímiuzávěry, dohřívače vzduchu 3,na který je připojeno centrální přívodní potrubí 4, z...

Způsob pěstování monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255654

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blažek Karel, John Václav, Horák Jiří, Vrzala Pavel, Mánek Břetislav

MPK: C30B 29/32

Značky: způsob, monokrystalů, vizmutgermanátu, pěstování

Text:

...při použití kelímku se speciálně upraveným kulovým dnem, nicméně i tyto nejsou vždy V celém svém objemu dokonale homogenní a vhodná surovina pro výrobu scintilačních detektorů se musi z nich získávat výběrem.Tyto nevýhody odstraňuje způsob pěstováni monokrystalů vizmutgermanátu vysoké jakosti Czochralskiho metodou tažením z taveniny v platinovém kelimku podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že gradient teploty v pěetovaci aparatuře se...

Elektrický pohon navijáku nosného lana elektrického kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238526

Dátum: 01.11.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: B66D 1/50

Značky: nosného, elektrického, kabelů, navijáku, elektricky, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu elektrické energie na pohyblivý stroj a řeší elektricky pohon navijáku pro napínání nosného lana, na kterém je zavěšen elektrický kabel. Naviják sestává ze stejnosměrného motoru s cizím buzením, brzdy s odbrzďovačem, mechanické nesamosvorné převodovky a bubnu. Elektrický pohon je zapojen tak, že kotva motoru je připojena na stejnosměrnou stranu diodového usměrňovače, jehož střídavá strana je připojena na přípojnice...

Zařízení pro čištění a ukládání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251389

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hlava Jaroslav, Horák Jiří

MPK: B26D 7/18, B65G 1/02

Značky: zařízení, ukládání, čištění, obrobků

Text:

...osy z s spoáonýs přovodos s druhou nskláplcí Jodnotbou spoJonou s rásos čistící stanice. Os X s z Jsou no ssbo vsájssnł kolsá.Výhody vynálosu spočívojí v tss, Is čistící stanica Jo sshudovása do rogálovdho sásobníku tochnologiských pslot bos nároku nsdollí sostsvčnou plochu kolos stroja. vyulívá doprsvník třísok s prscovního prostoru stroao a ssnipulátor rogálováho sásobníku obslumjo i čistící stanici. sokláplní obrobku v čistící stanici...

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26

Značky: zapojení, asynchronního, trojfázového, motorů, rozbeh

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru, zejména s klecovou kotvou a se statorovým vinutím navrženým pro spojení do trojúhelníku. Zapojení obsahuje trojfázovou tlumivku, jejíž každá fáze je zapojena do série s jednou fází statorového vinutí. Každá fáze trojfázové tlumivky je přemostěna jedním pólem trojpólového spínače.

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238706

Dátum: 16.03.1987

Autor: Horák Jiří

MPK: F02P 9/00

Značky: zapalování, snímač, bezkontaktní, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování je vhodný pro použití u zážehových motorů. Jeho podstata spočívá v tom, že vlastní čidlo snímače je tvořeno cívkou vysokofrekvenčního oscilátoru, do jejíhož elektromagnetického pole zasahuje vhodně tvarovaná ocelová clonka a tím ovlivňuje velikost oscilačního napětí. Toto napětí je detekováno diodou a po odstranění vf. složky filtrem určuje svou velikostí polohu clony. Lze tedy takto získaný signál...

Zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalu při tažení z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248696

Dátum: 12.02.1987

Autori: Matěcha Jaromír, Perner Bohumil, Horák Jiří

MPK: C30B 15/20

Značky: tažení, hmotnostní, růstu, automatické, taveniny, rychlostí, zařízení, řízení, monokrystalů

Text:

...v jednom bodě.Tyto potíže a nevýhody v podstatné míře odstraňuje zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalů při tažení z taveniny, sestávající z vážící ě hlavice, zdroje proudu, obvodu čidla výchylky, tažící tyče a regulátoru průměru krystalu, jehož podstatąepočívá v tom,že vážíoí hlavice sestává z cívky e 1 ektromagnetupro kompenzaci hmotnosti krystalu a težící tyče zakončené jádrem elektromagnetu, v jejímž...

Způsob výroby biokompatibilní vrstvy na povrchu částic porézních syntetických sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248505

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tloušťáková Marie, Kulíšek Jiří, Kálal Jaroslav, Horák Jiří, Vavrouch Josef

MPK: B01J 20/32, B01J 20/26

Značky: porézních, vrstvy, syntetických, způsob, částic, biokompatibilní, výroby, sorbentu, povrchu

Text:

...ethylendimethakrylátem v alkoholus 1 až 2 atomy uhlíku nebo jeho směsi s vodou nebo vodnými roztoky solí nebo 2/ monomerním 2-hydroxyethylmethakrylátem, popřípadě V přítomnosti ethylendimethakrylátu, V kombinaci s ve vodě rozpust ným iniciátorem radiälové polymeraco.- 3 248 505 Jako sorbenty lze s výhodou použít styren-divinylbenzenové kopolymery (typu Amberlíte XAD-2, resp.XAD-4, Synachrom E 5 apod.),kopolymery esterů kyseliny akrylové či...

Suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230006

Dátum: 15.09.1986

Autori: Horák Jiří, Galantič Kosťa, Michalec Josef, Müller Karel, Poláček Jozef

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroje, obraběcího, suport

Zhrnutie / Anotácia:

Suport obráběcího nebo jiného výrobního stroje vybaveného přívodem chladicí kapaliny, osvětlením, pohyblivými kabely a hadicemi, případně skříní řízeni stroje a krytem místa řezného procesu, vyznačený, tím, že je pevně spojen s vertikální konzolou (5), která je umístěna za krycí stěnou (6) a je spojena s horizontální konzolou (4), na které je připevněn přívod chladicí kapaliny (11), osvětlovací těleso pevné (9) a pohyblivé (10) a skříň (1)...

Hemoperfúzní kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 233015

Dátum: 15.08.1986

Autori: Horák Jiří, Vavrouch Josef, Kálal Jaroslav, Tlusťáková Marie, Kulíšek Jiří

MPK: A61M 1/03

Značky: kolona, hemoperfúzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hemoperfúzní kolony. Hemoperfúzní kolona zhotovená z biokompatibilního materiálu, vnitřně hladká, jejíž plášť sestává ze dvou identických polovin spojených svarem. Kolona je naplněna sorbentem umístěným mezi přepážkami z porézního materiálu a opatřena připojovacími koncovkami, jejíž podstata spočívá v tom, že obě poloviny pláště jsou tvořeny třemi vzájemně na sebe navazujícími komolekuželovými částmi, jejichž vnitřní povrch je s...

Elektrický pohon kabelového bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232339

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: B66C 13/12

Značky: kabelového, elektricky, pohon, bubnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického pohonu kabelového bubnu například jeřábu nebo pohyblivého zařízení. Elektrický pohon je tvořen stejnosměrným sériovým motorem napájeným přes transformátor a diodový usměrňovač. Pro spouštění je použita tlumivka, vyřazovaná po skončení rozběhu. V kotevní obvodu je zapojeno proudové relé a napěťové relé. V kotevním obvodu je dále zapojen jednopólový spínač, jehož činnost chrání motor před spálením při odvíjení kabelu....

Tažící zařízení pro automatický růst monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232993

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matěcha Jaromír, Perner Bohumil, Stránecký Vladimír, Horák Jiří

MPK: C30B 35/00

Značky: tažící, monokrystalů, růst, zařízení, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Tažící zařízení pro automatický růst monokrystalů s vertikálně pružným uložením tažící tyče, umožňující přenos kroutícího momentu na tuto tyč a zároveň vertikální pružný pohyb, nezbytný v malých mezích pro kontrolu hmotnosti monokrystalu během jeho růstu a odstraňující aparaturní komplikovanost dosud známých systémů kde cíle je dosaženo tím, že tažící tyč (1) na jejímž konci je uložen rostoucí monokrystal (2) je uložena ve dvou vertikálně...

Válcová nádoba pro přepravu zkapalněných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228186

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sýkora Jiří, Horák Jiří

Značky: nádoba, válcová, prepravu, zkapalněných, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit možnost přeplnění přepravní nádoby s kapalným plynem s přepadovou trubkou. Tohoto cíle je dosaženo tím, že nádoba na přepravu zkapalněných plynů má přepadovou trubku zaústěnou do kruhu o poloměru max. 500 m v ploše tvořené maximální hladinou zkapalněného plynu v nádobě, jehož středem je těžiště této plochy.

Způsob přípravy flexibilní dýhovací fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220619

Dátum: 15.12.1985

Autori: Briestenský Jiří, Adamovský Zdeněk, Horák Jiří, Milichovská Svatava, Maťátko Jan

Značky: flexibilní, způsob, dýhovací, fólie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy flexibilních dyhovacích fólií na bázi papírového nosiče, impregnovaného směsí vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice a aminoplastické pryskyřice. Podstatou vynálezu je nátěr rubové strany, tj. strany určené k lepení na deskové materiály vodou ředitelných dispersí na bázi polyvinylacetátu nebo jeho kopolymerů s akryláty.

Zapojení indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru zejména pro pohon pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224512

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

Značky: motorů, dopravníku, indukčního, zejména, rotorového, zapojení, spouštěče, asynchronního, kroužkového, pohon, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru zejména pro pohon pásového dopravníku,k jehož rotoru je připojen jednak trojfázový chemický odpor a jednak sériové spojení pomocného trojfázového ohmického odporu s trojfázovou tlumivkou vyznačující se tím, že paralelně k pomocnému trojfázovému ohmického odporu (5) je připojeno primární vinutí (9) trojfázového transformátoru, na jehož sekundární vinutí (8) je připojena...

Zapojení elektrické výzbroje poháněcí stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227208

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

Značky: pásového, elektrické, stanice, poháněcí, zapojení, dopravníku, výzbroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrické výzbroje poháněcí stanice pásového dopravníku obsahující alespoň dva asynchronní kroužkové motory s indukčními rotorovými spouštěči, vakuové stykače, první odpínací pojistky, kompenzační kondenzátor, první odpínač, rozběhový kondenzátor, druhý odpínač, druhé odpínací pojistky a kompenzační tlumivku vyznačující se tím, že kompenzační kondenzátor (6A) společný pro všechny asynchronní kroužkové motory je připojen přes první...

Sonda pro měření teploty sypkých a prodyšných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219387

Dátum: 15.08.1985

Autori: Špillar Václav, Stránský Vladimír, Morávek Bohuslav, Horák Jiří

Značky: sonda, prodyšných, teploty, sypkých, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření teploty sypkých a prodyšných hmot elektronickým měřicím přístrojem, jejíž podstata spočívá v tom, že mezi trubku sondy a hrotové zakončení je pomocí tepelně izolujících kroužků vložen teplosnímající prstenec z tepelně dobře vodivého materiálu, například měď, k němuž je z vnitřní strany upevněno teplotní čidlo, například termistor, propojený kablíkem s konektorem, umístěným na druhém konci sondy.

Zapojení pro vypnutí kapacitní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224894

Dátum: 01.08.1985

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

Značky: vypnutí, kapacitní, zátěže, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypnutí kapacitní zátěže u pohonů s asynchronním kroužkovým motorem, k jehož rotoru je připojen rotorový spouštěč a k jehož statoru je připojen trojfázový kondenzátor, vyznačující se tím, že k trojfázovému kondenzátoru (6) je paralelně přes trojpólový odpínač (7) připojena trojfázová tlumivka (8) spojená do trojúhelníku.

Elektrické zapojení pro plynulý rozběh a malý záběrný proud asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224893

Dátum: 01.08.1985

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

Značky: rozbeh, proud, motorů, asynchronního, elektrické, zapojení, malý, kroužkového, plynulý, záběrný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro plynulý rozběh a malý záběrný proud kroužkového asynchronního motoru se statorovým a rotorovým vinutím opatřeného indukčním rotorovým spouštěčem, vyznačující se tím, že alespoň k jednomu z obou vinutí kroužkového asynchronního motoru je přes vypínač (7) připojen trojfázový kondenzátor(8).

Zapojení koncového stupně elektronického zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217727

Dátum: 15.02.1985

Autor: Horák Jiří

Značky: stupně, zapojení, elektronického, koncového, zapalování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně elektronického zapalování, vyznačené tím, že báze výkonového tranzistoru (2) je spojena přes vstupní svorku (1) s budičem, kolektor s jedním koncem primárního vinutí indukční cívky (6), jehož druhý konec je spojen s kladným přívodem zdroje (12) a sekundární vinutí s jiskřištěm (10), kolektor tranzistoru (2) je dále spojen s kondenzátorem (3), jehož druhý konec pak přes odpor (4) a diodu (5) na kladný přívod zdroje...

Hemokompatibilní sorbent a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217253

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kálal Jaroslav, Tlusťáková Marie, Horák Jiří

Značky: přípravy, sorbent, hemokompatibilní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je hemokonpatibilní ní sorbent, sestávající z vlastní syntetické pryskyřice a 0,1 až 20 hmot. % hemokompatibilního polymerního povlaku akrylátového nebo methakrylátového typu. Způsob přípravy tohoto sorbentu spočívá v tom, že se na pryskyřici nanese vhodné srážedlo polymeru a poté se na pryskyřici nanese roztok polymeru, nebo se na povrchu pryskyřice s naneseným srážedlem radikálově zpolymerizuje monomer či jeho oligomery....

Natáčivý křídlový motor ovládaný tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215959

Dátum: 15.07.1984

Autori: Elšlégr Vladimír, Horák Jiří, Galantič Kosťa, Procházka Jaroslav

Značky: natáčivý, křídlový, médiem, ovládaný, tlakovým, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká natáčivého křídlového motoru ovládaného tlakovým médiem, u něhož se řeší stavitelný úhlový zdvih a progresivní tlumení dojezdu v úvratích. Podstatou vynálezu je, že natáčivý křídlový motor je sestaven z nejméně jedné pracovní sekce, přičemž každá pracovní sekce má jednu stavitelnou bočnici s připevněnou vymezovací narážkou pro plynulé vymezení stavitelné úvratě pracovního úhlového zdvihu a rotor každé pracovní sekce je vytvořen...

Přetěr dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215398

Dátum: 29.02.1984

Autori: Horák Jiří, Milichovská Svatava, Panchártek Jiří, Adamovský Zdeněk

Značky: fólie, vodorozpustné, dýhovací, polyesterové, přetěr, bázi, pryskyřice, nenasycené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetěru dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice, zvyšujícího přilnavost fólie k následným lakům, zejména polyesterovým. Přetěr je tvořen polyesterovou pryskyřicí ve vodě rozpustnou, která obsahuje polyetylenglykol, maleianhydrid a případně ftalanhydrid anebo glycerín a aminoaldehydovým předkondenzátem, například melaminoformaldehydovým nebo močovinomelaminformaldehydovým. Přetěr může dále...