Horák Jaromír

Způsob úpravy reakční náplně pro výrobu syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260454

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horák Jaromír, Dvořák Bohumil, Kaška Lubomír

MPK: C01B 31/06

Značky: výrobu, náplne, úpravy, syntetických, způsob, reakční, diamantu

Text:

...formou roztoku, pasty na tíhlíkatý materiál, nebo vklädána ve formě lólie mezi rozpouštědlo a grafit. Vhodný límotnostííí poměr elektricky izolační látky ke gľüĺĺĺtt je 0,001 až 15.Izolační látkou se rozumí takový materiál, 4který má za normálních podmínek at 1 n. tlak-u a teploty 20 CJ v-oclivost menší než lüdřiQ/cm-ľ, nebo šírku zakázaného pásma,z hlediska pásmové teorie, větší než 3,0 elektrovnoltu.Vsázka byla uspciřádána takto...

Filtr infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268134

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lošťák Petr, Urbanová Eva, Novotný Radomír, Horák Jaromír

MPK: G02B 5/20, G02B 5/22

Značky: záření, infračerveného, filtr

Text:

...ke konstrukcí absorpčních filtzü infraćervenćho záreni. Substituci atomů vismutu v krystalové mrížce selenidu vismutitého(Bi 2 Su dochází lulíž k výraznému potlačcní koncentrace volných nositelů proudu, klesá tedy absorpce na volných nositelich a pripravené krystaly vykazují značnou propustnost(asi 60 ). V důsledku vzniku směsného krystalu pri širce zakázaného pásu selenidu vísmutilůhu |(Hi 2 Su 3) a 0,23 uv, sulfidu vismolitćho (01253) 1,0...

Způsob přípravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268066

Dátum: 14.03.1990

Autori: Söhnel Otakar, Lošťák Petr, Předota Miroslav, Horák Jaromír

MPK: C01F 5/14

Značky: horečnatého, přípravy, hydroxidů, způsob

Text:

...se snísí 3 0,1 sž 10 hmot. uhlíčitanu, hydroxidu nebo dusičnanu olkalickěho kovu,nejlépe uhličitanu sodného, a tato smčs se převede kalcinnci na oxid hořečnotý, ktorý se půsohením vody po dobu 5 až 100 minut a při teplotě 40 až 300 °C převede na hydroxid hořečnatý. Kolcinací lze výhodně provádět při teplotč 400 až 700 DC. Hydratnci oxidu hořečnntého lze výhodněprovádět při teplotě 70 až 100 OC po dobu 10 až 20 minut.Způsob podle vynálezu...

Radiální kluzné dvouploché ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 262159

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zmeko Ján, Maluška Michael, Horák Jaromír, Letáček Josef, Janeček Otakar, Svoboda Václav

MPK: F16C 23/02

Značky: kluzné, radiální, dvouploché, ložisko

Text:

...ložiskové segmenty mají svoji osu sym-etrie .pnootočenou od svislé osy proti směru otáčeni hřídele. Vstupní hrana .pevných .ložiskových segmenltů je oçpaitřena dráž-kou pro přívod mazacího média. Celková délka vstupní hrany je větší než polovina šířky segmentů.Rladiálnníh-o kluzlného dvouplochého ložiska pro zachyceiní svislé Silové reakce jpodle vynálezu je možno použít .především jako radiálního ložiska notorů velkých točiivých strojů, kde...

Způsob přípravy monokrystalických struktur tellurid bismutitý – sulfid-tellurid bismutitý Bi2Te3-Bi2Te3-xSx

Načítavanie...

Číslo patentu: 248690

Dátum: 12.02.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Lošťák Petr, Novotný Radomír, Horák Jaromír

MPK: C30B 31/06, C30B 29/46

Značky: monokrystalických, přípravy, bismutitý, tellurid, sulfid-tellurid, struktur, způsob, bi2te3-bi2te3-xsx

Text:

...Bií během u reakce a parní eíry eníäĺuje. v oblasti P-N prechodu dochází k výraznćnu eníłení koncentrace volných noeítelů (m), Jak značí głäe uvedená rovnice, v povrchovo oblasti pak vzniká alon 3 24 a sen čenina Bízľeyxsx e n-typem vodivosti. Oolaet v blízkosti. P-N přechodu má pravdepodobne povahu struktury s proměnnou šířkou zakázaněho pásu.Zařízení pro příprava struktury Bigľeföízľeřšs dífőaí plynnć eíry do p-typu Bi 2 Te 3 je znázorněno...

Způsob přípravy monokrystalických struktur tellurid bismutitý — selenid-tellurid bismutitý Bi2Te3-Bi2Te3-xSex s P-N přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247467

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Radomír, Lošťák Petr, Koudelka Ladislav, Horák Jaromír

MPK: C30B 31/06, C30B 29/46

Značky: selenid-tellurid, způsob, přechodem, bi2te3-bi2te3-xsex, přípravy, tellurid, bismutitý, monokrystalických, struktur

Text:

...ampule selen /4/, přičemž teplota V peci je měřena termočlánky /5/. Ampule je umístěna v keramické peci /6/, jejíž vinutí /7/ se skládá ze dvou sekcí umožňujících nastavení požadovaného teplotního gradientu v peci.Kromě toho je do keramické pece vsazena ocelová trubka /8/ eliminující lokální teplotní gradienty a zajiščující homogenní rozložení teploty V obou částech pece. Aby byla eliminována možnost sublimace selenu na vzorek Bi 2 Te 3, je...

Způsob stanovení obsahu fyzikálně vázané vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 224556

Dátum: 01.10.1984

Autori: Metelka Václav, Horák Jaromír, Söhnel Otakar

Značky: obsahu, fyzikálne, stanovení, způsob, vázané

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu fyzikálně vázané vody v pevných materiálech iontově-kovalentních, iontových a kovalentních vyznačený tím, že se měří dielektrická ztráta měrného kondenzátoru se vzorkem v rezonančním elektrickém obvodu a to zjišťováním aplitudy kmitů měrného obvodu, přičemž dielektrická ztráta měrného kondenzátoru se vzorkem materiálu je empiricky závislá na druhu materiálu a obsahu vody.