Hong Ho Taek

Vysielač/prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania/prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20363

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 25/03, H04N 7/015

Značky: spôsob, signálu, vysielacieho

Text:

...a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje štruktúru P 1 symbolu a AP 1 symbolu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje detekčný modul P 1 symbolu podľa jedného...

Vysielač/prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania/prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20362

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/09, H03M 13/11, H03M 13/00...

Značky: spôsob, signálu, vysielacieho

Text:

...uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje štruktúru P 1 symbolu a AP 1 symbolu podľa jedného uskutočnenia tohto vynáiezuzobrazuje...

Prijímač vysielacieho signálu a spôsob prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19784

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 25/03, H04B 7/04...

Značky: signálu, spôsob, prijímania, přijímač, vysielacieho

Text:

...ako MIMO kódujúcej matrice podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konštelačnej mape využlvajúcej GC podmnožiny ako MIMO kódujúcu matricu podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaného signálu podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto...

Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19202

Dátum: 23.02.2011

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04B 7/04, H04L 1/06...

Značky: prijímanie, signálu, vysielač, přijímač, vysielanie, vysielacieho

Text:

...signálu podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MlMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systému3 zobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12219

Dátum: 10.12.2009

Autori: Kim Jin Pil, Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Song Jae Hyung, Kim Kyung Ho, Moon Sang Chul, Suh Jong Yeul, Lee Joon Hui

MPK: H04N 5/44, H04L 27/26, H04N 7/24...

Značky: vysielania, zariadenie, prijímania, prijímanie, spôsob, vysielanie, signálu

Text:

...príslušnej oblasti (lavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu,obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijlmaclch oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré obsahujú informácie, ktoré zahrnujú počet dátových segmentov, šírku každého dátového segmentu,konfiguráciu PLP obsiahnutú v...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12218

Dátum: 10.12.2009

Autori: Ko Woo Suk, Kim Kyung Ho, Hong Ho Taek, Song Jae Hyung, Moon Sang Chul, Lee Joon Hui, Kim Jin Pil, Suh Jong Yeul

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04H 20/76...

Značky: prijímanie, spôsob, signálu, zariadenie, vysielanie, vysielania, prijímania

Text:

...vrstvy 1 (L 1) prijíma, ked sa vyladí ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijíma dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (ľavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijímacích oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12216

Dátum: 10.12.2009

Autori: Kim Jin Pil, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek, Song Jae Hyung, Kim Kyung Ho, Lee Joon Hui, Suh Jong Yeul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04H 20/76, H04L 27/26...

Značky: spôsob, signálu, prijímania, prijímanie, zariadenie, vysielania, vysielanie

Text:

...Obrázok 17 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0032 Obrázok 18 zobrazuje zariadenie na prijlmanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0033 Obrázok 19 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0034 Teraz sa detailne poukáže na...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12038

Dátum: 07.12.2009

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Suh Jong Yeul, Kim Kyung Ho, Moon Sang Chul, Kim Jin Pil, Song Jae Hyung, Lee Joon Hui

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04H 20/76...

Značky: zariadenie, prijímanie, vysielanie, signálu, spôsob, prijímania, vysielania

Text:

...1 (L 1) prijíma, keď sa vyladi ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijíma dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (ľavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijímacích oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13116

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/34, H04L 5/00, H04L 1/00...

Značky: vysielania, prístroj, spôsob, vysielanie, signálu, prijímania, prijímanie

Text:

...35 zobrazuje priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byť obsiahnutá v základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje priklad kódovanej modulácie s vkladanim bitov (BICM Interleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje priklad skráteného/punktuovaného kódovaća. Obrázok 39 zobrazuje priklad použitia rôznych konštelácil.Obrázok 40 zobrazuje ďatši priklad prípadov, ked sa zvažuje kompatibilita medzi...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13115

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/34...

Značky: vysielanie, signálu, prístroj, vysielania, prijímania, spôsob, prijímanie

Text:

...35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu. ktorá može byť obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje priklad kódovanej modulácie svkladanim bitov (BICM - BitInterieaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje priklad skráteného/punktuovaného kódovaća. Obrázok 39 zobrazuje prlklad použitia roznych konštelácii.Obrázok 40 zobrazuje ďalší priklad prípadov. ked sa zvažuje kompatibilita medzi...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13000

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 5/00...

Značky: vysielania, prístroj, vysielanie, prijímanie, prijímania, signálu, spôsob

Text:

...priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base Band). iObrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie svkladaním bitov (BICM lnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje priklad použitia rôznych konštelácií.Bit Obrázok 40 zobrazuje další príklad prípadov, ked sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15570

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/34, H04L 27/26, H04L 1/00...

Značky: vysielanie, prístroj, vysielania, spôsob, prijímania, prijímanie, signálu

Text:

...Constant Coding and Modulation), alebo adaptívne kódovanie a moduIácia/variabilné kódovanie a modulácia (ACMNCM - Adaptive Coding and ModulationNariabIe Coding and Modulation). Môže sa minimalizovať réžia signalizovania L 1.0022 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielania vkladacich parametrov času bloku L 1 v záhlaví preambuly. Okrem toho sa navrhuje ochranný mechanizmus na zabezpečenie odolnosti signalizovania.0023 Ešte dalšie...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15276

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: spôsob, prijímania, signálu, vysielanie, prijímanie, vysielania, prístroj

Text:

...signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu. pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu o začiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0014 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Ďalšie...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15204

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: prijímania, vysielanie, signálu, vysielania, prijímanie, prístroj, spôsob

Text:

...slová multiplexovanie konštelačne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 vykonávanie depunktuovania na najmenej jednom LDPC paritnom bite na bitovo vložené signalizačné dáta vrstvy 1 LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 adepunktuovaného paritného bitu,...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10391

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: vysielanie, spôsob, vysielania, prístroj, prijímanie, prijímania, signálu

Text:

...LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu ozačiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy....

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16374

Dátum: 19.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek

MPK: H04H 20/33, H04L 1/00, H04L 5/00...

Značky: spôsob, prístroj, prijímanie, vysielanie, signálu, prijímania, vysielania

Text:

...30 zobrazuje pohľad znázorňujúci príklad typu demultiplexovania podľa spôsobu symbolového mapovania. 31 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie demultiplexovania vstupného bitového toku podľa typu demultiplexovania32 zobrazuje pohľad znázorňujúci typ demultiplexovania, ktorý sa určuje podľa kódového pomeru kódovanie chybovej korekcie a spôsobu symbolového mapovania33 zobrazuje pohľad znázorňujúci príklad prostredníctvom rovnice34 zobrazuje...

Zariadenie a spôsob na vysielanie a prijímenie OFDM vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11085

Dátum: 19.12.2008

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04H 60/06, H04L 1/00...

Značky: vysielanie, signálu, vysielacieho, zariadenie, prijímenie, spôsob

Text:

...15 zobrazuje pohľad znázorňujúci ďalší priklad počtu symbolov podľa schématu symbolového mapovania v LDPC krátkom režimuObr. 16 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 1313 a 131 b znázornených na obr. 7-3 Obr. 17 zobrazuje pohľad znázorňujúci ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 bObr. 18 zobrazuje pohľad znázorňujúci ďalšie uskutočnenie symbolového mapovačaObr. 19 zobrazuje...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12366

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Hong Ho Taek, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00

Značky: spôsob, signálu, prijímania, prijímanie, vysielania, vysielanie, zariadenie

Text:

...so službou 3.0045 Pásmo RF 2 obsahuje prvý riadiaci signál (P 1). druhý riadiaci signál (P 2) a dalšie segmenty 13 až 17. Okrem toho pásmo RF 2 obsahuje tri segmenty súvisiace so službou 1, dva segmenty súvisiace so službou 2 ajediný segment súvisiaci so službou 3.0046 Služby 1 až 3 sa multiplexujú a potom sa vysielajú do pásiem RF 3 a RF 4 podľa schémy časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Modulačná schéma na prenos signálu sa môže...

Zariadenie a spôsob na vysielanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12169

Dátum: 01.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04L 1/00...

Značky: spôsob, vysielanie, signálu, zariadenie, vysielacieho

Text:

...získať zisk štatistického multiplexovania. ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysielanie/prijímanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno získať zisk frekvenčnej diverzity.0047 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem (RF 1 až RF 4). Avšak tento počet RF pásiem a tento počet služieb sa uvádza len na ilustračné účely, takže v pripade potreby sa môžu použiť iné...

Zariadenie a spôsob na prijímanie a vysielanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12010

Dátum: 01.09.2008

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: signálu, zariadenie, prijímanie, vysielanie, spôsob

Text:

...Predtým, ako sa opíšu uskutočnenia zariadenia na vysielanie/prijímanie signálu podľa tohto vynálezu, opiše sa signálový rámec, vyslanýlprijatý zariadením na vysielanie/prijímanie signálu.0046 Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0047 Signálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje priklad signálového rámca na vysielanie vysielacej služby vrátane audio/video (NV) tokov. V tomto pripade je jediná...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11739

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Hong Ho Taek

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26

Značky: zariadenie, spôsob, prijímanie, signálu, vysielanie

Text:

...(RF - radio frequency) pásma, zariadenie na prenos signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez viacero RF pásiem tak, že sa môže získať zisk štatistického multiplexovania, ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysieIanie/prijlmanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno zlskať zisk frekvenčnej diverzity.0048 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem...