Homola Jaroslav

Výkonový spínací tranzistor s integrovanou zpětnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270258

Dátum: 13.06.1990

Autori: Muller Ilja, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/06, H01L 29/90

Značky: diodou, výkonový, tranzistor, zpětnou, spínací, integrovanou

Text:

...měniče.Funkce zpětné diody spočíva v odvádění zpětného proudu ze zdtěže do zdroje v době, kdy je tranziator uzavřen.Výkonový jednoatupňový spínací tranzistor lg obsahuje vrstvu ll základního polovodičového materiálu, ktera přiléhá z jedné strany k vnější vysoce dotované vrstvě lg stejného typu elektricke vodivosti jako je vrstva łł základního polovodičového materiálu. Opačnou stranou přiléhú vrstva łł zakladního polovodičového materiálu...

Rychlý výkonový spínací tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268906

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor, Muller Ilja

MPK: H01L 29/72

Značky: rychlý, spínací, výkonový, tranzistor

Text:

...podle vynalezu je dvoustupnový tranzistor typu NPN v oarlingtonově zapojeni znàzorněný v řezu na obr. 1 a v hornim pohledu na obr. 2. Rychlý výkonový spinaci tranzistor obsahuje dva tranzistorove stupně lg a EQ v Darlingtonově zapojeni integrované na jediné křemikové monokrystalické desce. Každý tranzistorový stupeň obsahuje základni vrstvu ll, gl vysokoodporoveho polovodičového materiálu typu n elektricke vodivosti, ke ktere ořiléhá vnějši...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šátek Jaroslav, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel, Wedell Martin

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: výkonového, bezpotenciálového, způsob, modulu, polovodičového, výroby

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Výkonový bipolární tranzistor s integrovanou ochranou proti přepětí a napěťovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268061

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Muller Ilja, Kalenda Libor

MPK: H01L 29/06, H01L 29/70

Značky: proti, integrovanou, výkonový, přepětí, přetížení, napěťovému, bipolární, ochranou, tranzistor

Text:

...polovodičověho materiálu, k jejíž jedné straně přilěhú vnější vysoce dotovaná vrstva Š, šterá je spojenn s první hlavní elektrodou E a která je stejněho typu elektrické vodivosti jako vrstva l záklndního polovodičověho materiálu, k jejíž druhé straně přiléhá bázoví vrstva 2 opačněho typu elektrické vodivosti,která s ní tvoří p-n přechod. Bázová vrstva 2 je jednak nn části plochy opatřenn kontaktem É báze, vodívč spojeným s třetí hlavní...

Vícestupňový tranzistor v Darlingtonově zapojení zejména pro vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267562

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Školník Václav, Kalenda Libor, Pína Bohumil

MPK: H01L 27/08

Značky: kmitočty, tranzistor, zapojení, vyšší, vícestupňový, zejména, darlingtonově

Text:

...je znázorněns struktura dvouatupňového trenzietoru v Darlingtonově zapojení v ćáetečnám řezu. Dvouetupňový tranzíetor v Darlingtonově zapojení eeatává z vrstvy łł a gł základního polovodičového materiálu, vnější vysoce dotovená vrstvy łg a gg,bszové vrstvy łł a gž, kontaktů łi s gi báze, členěné emitorová vrstvy łâ a gâ a kontaktů łâ a gg emitoru.V oblasti prvního stupně łg je po vytvoření koncentrečního profilu bszove vrstvy łä odleptane...

Vícestupňový tranzistor typu Darlingtonu s vysokou odolností proti druhému průrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267561

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Muller Ilja, Kalenda Libor

MPK: H01L 27/08

Značky: darlingtonu, proti, odolností, průrazu, druhému, tranzistor, vícestupňový, vysokou

Text:

...sestává z vrstvy łł a gł záklsdního polovodíčového materiálu, vnější vysoce dotovsné vrstvy łg a 33, bázová vrstvy łš a 35, kontakte 33 e gi báze, ćleněnó amitorové vrstvy łâ a gä a kontaktů łg s gg emitoru.V oblastí prvního stupně łg je před vytvorením koncsntračního profilu bázove vrstvy A odleptáns z téže strany polovodičové destičky část vrstvy łł zákledního polovodičovsho materiálu, takže po vytvoření bázová vrstvy łg e emítorové...

Způsob detekce vnitřních zkratů na interdigitalizovaných strukturách v zapouzdřených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265361

Dátum: 13.10.1989

Autori: Homola Jaroslav, Škaloud Miroslav, Muller Ilja, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/66, G01R 31/26

Značky: vnitřních, interdigitalizovaných, součástkách, způsob, polovodičových, zapouzdřených, zkratu, strukturách, detekce

Text:

...elektrody a katody výše uvedené zkraty detekovat nelze,protože tyristorová struktura mezi vývodem řídící elektrody a katodou pomocného tyristoru vnáší do měřícího obvodu sériový odpor, který je mnohem větší, než. velikost odporu mezi katodovou elektrodou a katodcu pomocného tyristoru u nezkratované struktury. známé způsoby detekce zkratů tedy neumožňují provádět výstupní kontrolu zapouzdřených součástek,a nelze takzabránit expedování součástek...

Kazeta s dvojitým zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256099

Dátum: 15.04.1988

Autor: Homola Jaroslav

MPK: B65D 81/02

Značky: zámkom, dvojitým, kazeta

Text:

...je prikladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená kazeta v axonometrii a na obr. 2 je nakreslený rez zámkom v zväčšenej mierke.Kazeta s dvojitým zámkom pozostáva zdvoch bočníc 1, 2 Spojenými rozpernými rúrkami 3. V každej bočnici 1, 2 je vytvorená drážka 5, v ktorej sú prestaviteľne uložené hrebene 4. Hrebene 4 sú na jednom konci odpružené pružinou 7 opierajúcou sa o segment B upevnený skrutkou B na bočnicl 1,...

Zapojenie polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zvára zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Homola Jaroslav, Heinrich Petr, Zamastil Jaroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: oblúkové, zdroje, zapojenie, najmä, polovodičového, usmerňovača, zvára

Text:

...vetvách vinutia medzifaz-ového transformate-ra, nepreteka jednotlivými hviezdami výstupného vinutia a tyristormi, ale pria 4mo preteká cez príslušnú výkonovú diódu. Zapojenim podľa vynálezu sa znižuje namáhanie tyristorov pri skratoch, nakoľko výkonové diódy preberajü polovinu veľkosti skratového prúdu, preto zapo-jenie je obzvlášť vhodné pre aplikácie, u ktorých je skratový režim zvárania a taktiež pre aplikáciu polovodičových usmerňovačov...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kueera Karel, Pína Bohumil, Ženišek Jioí, May Jan, Hartman Jan, Luda Jaromír, Homola Jaroslav

MPK: G05D 3/14, G05D 3/20

Značky: polohování, zapojení, vřetena, obvodů

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Konfekční stroj pro jednostupňovou rozšířenou konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240725

Dátum: 15.08.1987

Autori: Homola Jaroslav, Janoušek Josef, Zamastil Jaroslav

MPK: B29D 30/06

Značky: stroj, konfekční, pneumatik, jednostupňovou, konfekci, rozšírenou, plastů

Text:

...v centrální částí stroje navzájem spojený rámem pojezdu, přičemž na hřídeli pohonné skříně bubnu obalu je v jedné ose s hlavním konfekčním bubnem a konfekčním bubnem nárazníkového obalu uchycen buben lanek s úístrojím pro vystředění patrkových lanek a jejich upřechodnou fixací.V rámu pojezdu je dále posuvné uloženo přenäšecí zařízení, vybavené ústrojím pro přechod-né uchycení nárazníkověho obalu a üstrojími pro přechodně mechanizovamé u...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.TU-04

Načítavanie...

Číslo patentu: 239800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Metyšová Jioina

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, czas.tu-04, myší, lymfocytární

Text:

...hybridomu je, že produkuje homogenní protilátku, tzv. protilátku monoklonálni,která je schopna specificky reagovat s prasečím tubulinem, ale i s tubulinem řady dalších druhů /mezi jinými též s lidským tubulineml. VHybridom TU-04 je možné kultivovat in vitro v médiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c. Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci...

Způsob výroby acetátů.alfa. -hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Javurek Jioí, Šátek Jaroslav, May Jan, Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

MPK: C07C 49/82, C07C 57/30

Značky: hydroxyfenonů, výroby, acetátů.alfa, způsob

Text:

...vzorce II, t.v. 100 až 105 oc při 266 Pa, který po ochlazení krystalicky ztuhl. Teplota tání 47 až 50 °C, literaturaKe směsi 18 g brompropiomaftonu rozpuštěného v 90 ml bezvodého methanolu bylo přidáno. za míchání 16,5 g čerstvé žíhaná potaše a po 1 hodině míchíní při teplotě lázně 40 OC byla směs zžeděna 150 ml dichlorethanu, tuhé podíly odsáty, promyty dichlorethanem /2 x 10 ml/Po ochlazeni bylo získáno 16 g /93,2 / produktu ohecněhobzorce...

Způsob čištění 7-acyloxymethyltrícyklo/2, 2,1, 0 .sup.2, 6.n./heptan-3-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239797

Dátum: 15.04.1987

Autori: May Jan, Ustrnul Jaromír, Šimko Timotěj, Javurek Jioí, Šátek Jaroslav, Louda Jaromír, Homola Jaroslav

MPK: C07C 35/37, C07C 177/00

Značky: čištění, způsob, sup.2

Text:

...A a spojeného podílu B se po oddestilování rozpouštědel isoluje bisacylderivát obecného vzorce III, který po hydrolyse poskytne diol vzorce II. Získané dioly vzorce II se pak použijí v další násadě při acylaci.. × V Ze spojených podílů C je pak analogickým postupem isolován žádaný produkt obecného vzorce I ve vysoké čistotě 96 až 98 3, který obsahuje méně než 1 /stanoveno pomocí plyno vé chromatografie/ bisacylderivátu vzorce...

Ovládaná vrata lisovací formy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašina Josef, Homola Jaroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: formy, lisovací, hydraulického, ovládaná, vráta

Text:

...podle vynálezu je odetranlní příćoní vrat při Jejich odeąvkání, čímž není nutná předimenzovat ani vrata, ani pohon vrat. «Ovládáná vrata lisovací formy hydreulickáho lieu podle vynálezu Jsou echematicky znázornená na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je náryený pohled na uspořádání bezzávorových ramen ne vretech lieovací form, na obr. 2 le püdoryený pohled ne vrets a na obr. 3 je detail D v půdarysnóm pohledu na uspořádání závory...

Zalévací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, May Jan

MPK: C08L 63/00, C08K 3/04, C08K 7/06...

Značky: zalévací, kompozice

Text:

...a součinitele teplotní roztažnosti, kterých la dosaženo použitím krátkých uhlíkových vláken vznikajících jako vedlĺejší produkt při výrobě dlouhých uhlíkovýeh vláken pro vysoce namáhané lamináty.Aby se dosahlo vyhovující viskozity směsi, musí být délka vláken nejvýše 1 mm. Čím jsou vlákna kratší, tím je možno použít vyšší plnění, a to až do 150 hnotnostních dílů. Pro toto použití jsou nejvhodnější vlákna s poměrem délky k průměru 10 1...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pína Bohumil, Muller Ilja, Hartman Jan, Homola Jaroslav, Pojman Pavel, Školník Václav

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičová, vysoká, součástka, závěrná, výkonová, napětí, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232093

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hartman Jan, Muller Ilja, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 31/10

Značky: výkonová, řízená, polovodičová, součástka, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem, např. optotyristoru s kompenzující elektrodou, tvořenou kontaktovanou oblastí řídicí báze, přičemž kontakt řídicí báze kompenzující elektrody je galvanicky propojen s kontaktem fotocitlivé oblasti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompenzující elektroda je umístěna mezi fotocitlivou oblastí a oblastí hlavního emitoru. Ve fotocitlivé oblasti i v oblasti kompenzující elektrody je...

Způsob přípravy výšeoxidovaného butadien-styrenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239652

Dátum: 13.03.1987

Autori: Hartman Jan, May Jan, Homola Jaroslav, Kalenda Libor

MPK: C03F 8/06, C08F 236/10, C08F 236/06...

Značky: způsob, kopolymerů, butadien-styrenového, přípravy, výšeoxidovaného

Text:

...údaje se vesměs týkají hmotnosti, stejně jako díly v níže uvedených príkladoch).Výhodou popsanćho způsobu prípravy výseoxidovaněho butadien-styrenovćho kopolymeru podle vynálezu je doeaäení čirých roztoků oxidoveného butadienstyrenoveho kopolymeru o čísle kyselosti ai 50 mg Kolhg. Reakční rychlost roste s koncentraoí butadien-styrenováhe kopolymeru, ale zároveň ee výrazně zvysuje nebezpečí polynereoe vlivem tepelného...

Vícevrstvá silnoproudá polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249096

Dátum: 12.03.1987

Autori: Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Bajer Miloslav

MPK: H01L 29/70

Značky: součástka, polovodičová, vícevrstvá, silnoproudá

Text:

...síř kruhových šuntů 2.Na obvodu součástky vně oblasti emitoru je vytvořena souvislá oblast,obvodový šunt lg, V němž má druhá vnější vrstva i kontakt s emitorovým kontaktom 1, který má přesah přes obvod emitorové vrstvy Q.Příkladem využití předloženého vynálezu je tyristorový systém(obr. 2) o průměru křemíkově desky 16 mm obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu typu n l, prvou vnější vrstvu g typu p mající kontakt s...

Vícevrstvová polovodičová součástka s ochrannou strukturou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231393

Dátum: 01.03.1987

Autori: Muller Ilja, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Školník Václav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičová, proti, přepětí, strukturou, součástka, vícevrstvová, ochrannou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevrstvé polovodičové součástky s ochrannou strukturou proti přepětí, obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami opačného typu vodivosti vzhledem k základní vrstvě. První vnější vrstva má kontakt s první hlavní elektrodou. Druhá vnější vrstva má kontakt jednak s řídicí elektrodou a jednak v řadě diskrétních míst, t.z. mikrosvodů s hlavní elektrodou. K druhé vnější vrstvě přiléhá řízená...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248539

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kalenda Libor, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Muller Ilja, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/70

Značky: polovodičová, součástka, výkonová

Text:

...aktivních příměsí p-typu elektrické vodivosti na rozhraní báze a přilehlého emitoru rychle klesá, čímž zůsą tává na většině plochy emitoru zachovaná vysoká injekční účinnost. Tímto způsobem se u součástky doeáhne současně vysoké účinnosti řídícího signálu a zlepšení spínacích charakteristiklresp. zvýšení zesílení, i vysoké úrovně propustných vlastností.Dva příklady výkonových polovodičových součástek s vertikálv ně členěnou...

Řízená výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248394

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Plíva Jiří, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/06

Značky: součástka, polovodičová, řízená, výkonová

Text:

...desky, a to V náryse, na obr. lb v půdoryse, a na obr. 2 je znázorněna řízená polovodíčová součástka 5 řídící elektrodou umístěnou na obvodu poloVodíčové desky.Podle obr. la, 1 b je polovodíčová deska l řízené výkonové polovodičové součástky kanpaktně spojene s dilatační elektrodou g a prostřednictvím přítlačných kontaktů spojene s dolnípřítlačnou elektrodou 3 a horní přítlačnou elektrodou A pouzdra.Mezi polovodíčovou desku 1 a horní...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248345

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pína Bohumil, Kalenda Libor, Šátek Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: výkonová, součástka, polovodičová

Text:

...struktura výkonové polovodičové součástky podle vynáu lezu s vloženými kovovými mezivrstvami v řezu a na obr. 2 polovow dičová křemíková struktura s další profilovanou mezivrstvou z měkkého kovu.Na obr. 1 je tyristorová struktura L o průměru 25 mm spojene tvrdým slitinovým spojem g s dilatační elektrodou 1 ve tvaru podložky, vyrobené z křemíku vysoce dotovaného borem. Tento oelek je opatřen.h 1 iníkovými kontakty A a 5 a kluzně vložen mezi...

Způsob výroby polovodičových součástek na extrémně tenkých monokrystalických polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalenda Libor, Louda Jaromír, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Šátek Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Janiš Ivo

MPK: H01L 21/46

Značky: monokrystalických, tenkých, výroby, součástek, extrémně, způsob, polovodičových, deskách

Text:

...a na obnaženém povrchu polovodičové desky provést dokončující technologické operace.Způsob výroby polovodičových součástek podle vynálezu umožňuje konstrukci nových typů součástek vyžadujících velmi tenké polovodičové desky. Popsaný způsob umožnuje nahradit epitaxní techniku ekonomicky výhodnějším postupem a vytvořit vysokoodporové vrstvy bez poruch a růstových chyb.Výhodou vysokodotované polovodičové podložky je, že po spojení s tenkou...

Kyvný mechanizmus pre pracovné a odpočinkové stoličky a kreslá

Načítavanie...

Číslo patentu: 247291

Dátum: 15.01.1987

Autor: Homola Jaroslav

MPK: AUC7 14/

Značky: odpočinkové, křesla, pracovné, kyvný, mechanizmus, stoličky

Text:

...puzdro 3 s kruhovým otvorom. Kotviace puzdro 2 a priebežné puzdro 3 majú vyhotovené osadenie, na ktorých sú otočne uložené ľavá bočnicua 7 a pravá bočnica B,ktoré sú opatrené dorazovými kolikmi 8 a sú navzájom prepojené prepážkami 5, čim vytvárajú kyvvný rám.Torzná tyč 9 kruhového prierezu je na oboch koncoch opatrené štvorhranom, pričom jedným koncom je ukotvená v kotviacom puzdre 2, na druhej strane otočne uložená v priebežnom puzdre...

Způsob kontroly úrovně znečištění polovodičových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231897

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šváb Petr, Žamberský Vlasta, Homola Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 21/66

Značky: kontroly, polovodičových, znečištění, úrovně, způsob, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly úrovně znečištění polovodičových desek, kde v průběhu vysokoteplotních operací se do křemenných aparatur jednorázově nebo v pravidelných intervalech vkládají testovací struktury s jedním vysokonapěťovým přechodem PN a s koncentrací hlubokých příměsí nižší než 2.1011 atomů cm-3. Testovací struktury se zpracují spolu s výrobními dávkami a po skončení vysokoteplotních operací se měří koncentrace hlubokých příměsí v...

Polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233971

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pína Bohumil, Kalenda Libor, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: součástka, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky, ve které je polovodičová deska kompaktně spojená s dilatační elektrodou a kontaktovaná přítlačnými kontakty s dob ní a horní elektrodou pouzdra. Mezi polovodičovou deskou a horní elektrodou je umístěna mezivložka, např. z molybdenu, wolframu nebo kovaru, opatřená na svém obvodu výstupky, jejichž přehnutím je fixována k horní elektrodě. Další mezivložka s výhodou vytvořená z měkkého kovu, např. ze stříbra...