Holý František

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wagner Stanislav, Holý František, Sobotka Jiří, Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: G21C 17/00, G01M 3/26

Značky: modul, generátoru, trubek, parního, vyhledávání, netěsných

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Klinga Josef, Holý František, Fabián Stanislav, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/26

Značky: lokalizaci, generátoru, bloků, meziokruhové, parního, přii, teplosměnných, odstávce, netěsnosti, prvcích, zařízení

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Zařízení pro vyhledávání netěsných teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268037

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sobotka Jiří, Kollman Rostislav, Matal Oldřich, Klinga Josef, Fabián Stanislav, Holý František

MPK: G01M 3/26

Značky: zařízení, vyhledávání, netěsných, teplosměnných, trubek

Text:

...truhok ve druhém svislám kolektoru.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pracuje pouze a plynem, bez nutnosti použití cizích látek. které nejsou povolené pro primární a sekundární strnnu pamüzo generátom na blocích elektrárny typu VVER, zmenšuje počet taktorů ovlivŠujícícb výsledky měření. vyžaduje minimÁlní přístrojová vybavení. Celé zařízení podle vyndlezu Je poměrně lemądostatsčnč spolehlivá a nenáročné na obsluhu....

Nafukovací vak s těsnící a ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263969

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý František, Klinga Josef, Kocourek Ladislav, Matal Oldřich, Dohnal Milan

MPK: G21C 13/06

Značky: nafukovací, těsnicí, vrstvou, ochrannou

Text:

...vůči okolí, aby bylo možné v- druhém kolektoru provést zkoušku těsnosti jednotlivých trubek trubkového svazku.Vzhledem k vysokému počtu trubek trubkového svazku parního generátoru je postupné utěsñování ústí trubek do kolektoru utěsñov-acími zâtkami pracné, zdlouhavé .a neeťektivní. V kolektoru parního generátoru je rovněž omezená délka možného »pobytu obsluhujícíh-o personálu, vzhledem k působícímu ionizujícímu zaření.Podstata...

Zařízení ke stabilizaci hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246501

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Holý František

MPK: F23L 7/00

Značky: hoření, stabilizaci, prášků, uhelného, zařízení

Text:

...sek-unvzduchovým potrubim 10. směšovací parní ejektor 6 zvyšující rychlost ,směsi uhelného prášku a primárniho spalovacího vzduchu je zabudován do čela první předehřívací komory 9. Pro zapálení je použit zapalovací .hořák 14 vzduchu, přívodním potrubim 15 plynu,napájaním zapalovače 16 a napájaním detektoru 17. Cizí médium do zařízení přivádí přívodní potrubí 1 a převodní potrubí 5, kterái »jsou chráněna krytem 18.Na obr. 1 je cizí médium...

Šnekové zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236151

Dátum: 01.12.1987

Autori: Holý František, Tetík Jiří

MPK: B66F 7/12, B66F 3/18

Značky: šnekové, zdvihací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihacího zařízení pro kusové předměty, například palety a řeší mechanické uspořádání tohoto zdvihacího zařízení se šnekovými převody a jednou pohonnou jednotkou. Zdvihací zařízení je tvořeno pevným ramenem, v němž je svisle veden pohyblivý rám, ve kterém jsou upraveny vodicí dráhy s dolními a horními vodicími plochami. V těchto jsou vloženy zvedací kladky otočně uložené na klikách dvou klikových hřídelů otočně uložených v...

Pružné zakotvení náhrad kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247702

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holý František, Valenta Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Novák František, Loebl Karel Člen Korespondent Čsav, Komárek Pavel, Čihák Radomír, Čech Oldřich, Beznoska Stanislav

MPK: A61F 2/00

Značky: náhrad, kloubu, zakotvení, pružné

Text:

...endlopnotézy. Tím se mění způsob znamáhání dané oblasti .a může dojít k selhání. D 0 druhé skupiny lze zařadit endoprotézy například izoelastické. TyUo endoprotézy se vyznačujľ tím, že jejich dřík si zachováva jistou elasticitu. Při stabilizací těchto endoprotéz se nepoužíva kostniho cementu nebo je jeho použití omezenê. Tyto endsopnotézy však nenašly větší uplatnění, protože se u nich projevuje po určité doubě jistá nestabilita.Dowsavadní...

Jednoplášťová nevětraná plochá střecha

Načítavanie...

Číslo patentu: 219202

Dátum: 15.08.1985

Autori: Holý František, Blaha Vojtěch

Značky: střecha, jednoplášťová, plocha, nevětraná

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoplášťová nevětraná plochá střecha z materiálů volně kladených na nosnou konstrukci a obsahující spádovou vrstvu, tepelnou izolaci a vodonepropustnou krytinu, vyznačující se tím, že sestává ze souvislé spádové vrstvy (2) z hrubozrnného podsypu s minimální tloušťkou 2 cm, uloženém na nosné konstrukci (1), ze souvislé a plné vrstvy tepelné izolace (3), opatřené na povrchu asfaltovaným pásem, uloženém volně na sraz na spádové vrstvě (2), a z...

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216714

Dátum: 01.10.1984

Autori: Matal Oldřich, Holý František

Značky: potrubí, sodíkového, zejména, snímačů, montáž, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí, s tělesem snímače vloženého do pomocného pouzdra a pojištěného maticí a s návarkem vyznačující se tím, že pomocné pouzdro (6) je spojeno s tělesem (1) snímače svarem (8) a s návarkem (5) těsnícím stykovým svarem (11).

Zařízení na vstřikování tekutin do roztaveného kovu, zejména sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214415

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matal Oldřich, Holý František, Mach Václav, Martoch Josef, Kafka František

Značky: tekutin, kovů, zařízení, sodíku, vstřikování, roztaveného, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je soubor přípravy parametrů propojen se vstřikovadlem přes soubor regulace parametrů a přes soubor měření parametrů je propojen zpětnou vazbou se souborem přípravy parametrů a se souborem regulace parametrů a k vstřikovadlu je paralelně připojen cejchovací soubor. Vytvořením a vzájemným propojením souboru přípravy parametrů tekutiny, souboru regulace parametrů, souboru měření se zpětnou vazbou, vstřikovadla,...