Holub Josef

Odtahové zařízení pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264778

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holub Josef, Borovec Václav

MPK: D03D 49/20

Značky: stroje, tkací, odtahové, zařízení

Text:

...je uložen na tomto čepu axiâlně volně pod zatížením pružinového akumulátoru energie s nastavitelnou hodnotou předpětí.Příklad provedení odtahového zařízení podle vynálezu je dále popsán se zřetelem k výkresu,který ukazuje na obr. 1 schematický pohled na odtahové zařízení podle vynálezu ve spojení s prošlupem a zbožovým válcem tkacího stroje, v příčném řezu a na obr. 2 detailní pohled na vytvoření prokluzné spojky V částečném osovém...

Zařízení pro dopravu propadu z roštu do mokrého odstruskovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261349

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holub Josef, Svorba Stanislav, Rychtera Ladislav

MPK: F23J 1/02, F23J 3/06

Značky: mokrého, zařízení, dopravu, propadu, roštů, odstruskovače

Text:

...orgánu přívodu vody na pouzdru šikmého šnekového dopravníku, který je ovládaný od výšky hladiny vody v mokrém odstruskovači se docílí mírného proudění vody v zapouzdřeném šnekovám dopravníku, které způsobuje jeho čištění a usnadñuje odchod prepadu do škvárově výsypky.Dále bude popsáno příkladné provedení zařízení pro dopravu prepadu podle vynálezu a bude zobrazeno na obr. 1 a 2, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez zapouzdřeným...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, tohoto, výroby, obvykle, nízkoteplotní, kyslík, dusík, vzduchu, směsi, rektifikací, zařízení, obsahující, dusíku, způsobu, provádění, argon

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244662

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvára František, Popelka Josef, Zadák Zdeněk, Holub Josef, Borovec Václav, Pekárek Ladislav

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: 9-chlorprednisolonu, nových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...k tomu, aby se dosáhlo 50 zhojení edému tlapky.C) Thymolytický efekt po orálnĺ aplikaciKrysy SPF o hmotnosti 70 až 110 g se v etherové narköze adrenalsktomují. Vždy 6 zvířat tvoří zkušební skupinu, které se po dobu 3 dnů podává orálně definované množství testované substance. čtvrtý den se zvířata usmrtí a stanoví se hmotnost jejích thymu.S kontrolními zvířaty se provádí totéž, dostávají však směs benzylbenzoátu s ricinovým olejem bez...

Přípravek pro svařování skříňových nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holub Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: přípravek, skříňových, nosníků, svařování

Text:

...nosníků podle vynálezu, jehož podstata spočívá vtom, že sestává z nosné tyče, která je svým jednímkoncern uložena v pohyblívém vodítku a je- jlchž druhý konec je opatřen vidlicovítým držákem, v jehož vidlici jsou točně uloženy dvě dvojice stavitelných vodicích kladek pro dodržení vnitřního rozmeru a tvaru.Výhodou prípravku podle vynálezu je to, 4že při jeho použití se skříňovvý nosník nemusí předběžně stahovat v. celém průřezu, nemusí se...

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holub Josef, Šimek Jindoich

MPK: A44C 27/00

Značky: lisovacích, zařízení, tvarovaných, nástrojích, pásků, bižuterních, nastavování

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Mokrý vynašeč škváry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rychtera Ladislav, Svorba Stanislav, Holub Josef

MPK: F23J 1/06

Značky: škváry, mokrý, vynašeč

Text:

...šachty je volen tak, že jeho šířka je alespoň rovna výšce vynášecího krytého žlabu. Pokud do spádove šachty spadne větší kus, je při pohybu hřídele vyhrnovací lopaty rozdrcen mezi drticími palci a pancéřovanou stenou spádove šachty.Příkladné provedení mokrého vynášeče škváry podle vynálezu, které je Zobrazeno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje svislý řez mokrým vynášečem škváry kolmo na hřídel a obr. 2 pohled na vyhrnovaci...

Způsob čištění kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 248197

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jirásek Vladimír, Procházka Hubert, Bor Jan, Holub Josef

MPK: C01B 35/08, B01D 13/00

Značky: kyseliny, borité, způsob, čištění

Text:

...energie, neboč tato je vynakládána pouze na získání dostatočného tlaku upravované kapaliny. Postup též nevyžaduje další provozní hmoty jak je tomu např. u technologie využivajicí iontoměničů.Způsob podle vynálezu s výhodou umožňuje např. znovu získání (izolací) kyseliny borité z radioaktivnich odpadnĺch vod jaderných elektráren. Výhodou vynálezu dále je, že zvyšovaním vstupního tlaku ve shora uvedeném intervalu lze zvyšovat účinnost procesu,...

Zásobník sypkých hmot, zejména uhlí s lepivými příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235727

Dátum: 01.12.1986

Autori: Holub Josef, Rychtera Ladislav, Svorba Stanislav

MPK: B65D 88/26

Značky: lepivými, příměsemi, zejména, hmot, zásobník, sypkých, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník sypkých hmot pravoúhlého průřezu je ve spodní části zakončen skluzem na jedné nebo obou protilehlých stěnách. Pod skluzem je po celé délce zásobníku umístěno zařízení pro rovnoměrný odběr materiálu po celém průřezu, s výhodou čtyřhřídelový šnekový podavač. Za účelem rovnoměrného vyprazdňování zásobníku i při nejmenším odběru sléhavého uhlí s lepivými příměsemi je na šikmém skluzu umístěn řetězový shrnovač a po stěnách jsou rozmístěna...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227563

Dátum: 01.06.1986

Autori: Holub Josef, Záruba Petr, Sýkora Jiří

Značky: tepla, vinutý, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutý výměník tepla sestávající především z trubek navíjených ve vrstvách do šroubovic na centrální trubce s vymezením roztečí distančními lištami, radiálních žeber, pláště, trubkovnic a pří slušných hrdel, vyznačující se tím, že distanční lišty (17) mají tvar nerovnoramenného L profilu s delší stranou vymezující rozteč mezi vrstvami trubek (13) a s kratší stranou, v které jsou po délce průseky vymezující rozteč trubek (13) ve vrstvě, přičemž...

Způsob likvidace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221355

Dátum: 15.02.1986

Autori: Němeček Milan, Holub Josef, Vávra Vilém, Douša Pavel, Behner František, Špírek Jan, Fuchs Jiří

Značky: likvidace, amonného, způsob, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zpracování síranu amonného nebo hydrogensíranu amonného, jehož podstata spočívá v tom, že síran amonný nebo hydrogensíran amonný se smíchá s uhličitanem vápenatým v hmotnostním poměru od 1 : 0,6 do 1 : 1,4 a při tlaku 0,1 až 0,6 MPa se zahřeje na teplotu 323,2 až 438,2 K, je-li síran amonný ve formě vodného roztoku, nebo na teplotu 373,2 až 1073,2 Kelvinu, je-li síran amonný pevný.

Vícemédiový vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228095

Dátum: 15.02.1986

Autori: Chrz Václav, Holub Josef, Sýkora Jiří

Značky: vícemédiový, výměník, tepla, vinutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vícemédiový vinutý výměník tepla s teplosměnnou plochou z trubek navinutých do šroubovic a vevařených do trubkovnic s pláštěm a příslušnými hrdly, vyznačující se tím, že na trubkovnice (2) jsou přivařeny válcové komory (10) a prostory (5, 6, 7) jednotlivých médií v trubkách jsou odděleny rovinnými přepážkami (11, 12) vevařenými do těchto válcových komor (10) a přivařenými k trubkovnicím (2), přičemž jsou tyto prostory (5, 6, 7) uzavřeny...

Způsob rozdělování tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219132

Dátum: 15.07.1985

Autori: Holub Josef, Chrz Václav

Značky: provádění, tekutiny, rozdělování, způsob, zařízení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování tekutiny, proudící ze společného prostoru přes paralelně řazené výměníky tepla a za nimi zařazené škrticí orgány pro případy, kdy v různých provozních režimech musí být odlišné poměry průtoků přes jednotlivé výměníky tepla a po výměně tepla má být část tekutiny vedena k užití vyžadujícímu vyšší tlak. K tomu účelu je možno podle vynálezu použít zbytkového přetlaku za některým z výměníku tepla odvodem tekutiny...

Šnekový transportér pro dopravu žhavých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225936

Dátum: 01.07.1985

Autori: Holub Josef, Lodinský Vladimír

Značky: žhavých, sypkých, materiálů, transportér, šnekový, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový transportér pro dopravu žhavých sypkých materiálů, uložený pevně v ložiskách pláště, opatřený osovou dilatací hřídele šněku, umístěnou uvnitř pláště transportéru, vyznačující se tím, že hřídel (6) je přerušen v místě mimo šnekovici (7), přičemž jeho jeden konec je opatřen přírubou (11) s alespoň třemi osovými otvory a protikus (12) hřídele (6) je opatřen protipřírubou (13) s alespoň třemi unašeči (14), suvně uloženými v osových otvorech...

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225796

Dátum: 01.07.1985

Autori: Holub Josef, Sýkora Jiří, Chrz Václav

Značky: expanzních, zapojení, turbin, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín brzděných dotlačovacími kompresory v zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, vyznačující se tím, že výtlačná hrdla obou kompresorů (1, 2) jsou propojena se vstupními hrdly příslušných expanzních turbín (3, 4) samostatnými potrubími přes samostatné sekce výměníku (5) tepla, přičemž před i za výměníkem (5) tepla jsou potrubí propojena vzájemně potrubími (26, 11) s armaturami (27, 12).

Překlápěcí ústrojí korečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218933

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kazda Otto, Holub Josef

Značky: překlápěcí, korečku, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zauhlování a řeší překlápěcí ústrojí korečku korečkového dopravníku, který je tvořen dvěma řetězovými pásy, mezi kterými je uložen koreček korýtkového tvaru. Je konstruováno pro případ, kdy koreček se překlopí o 360° na řetězovém kole a koreček na něj najíždí shora, při vodorovné poloze horní i spodní části řetězového pásu. Alespoň na jedné boční stěně korečku je v jeho svislé ose umístěna otáčecí lišta. Na řetězovém kole...

Způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241000

Dátum: 13.06.1985

Autori: Holub Josef, Eerný František

MPK: A61K 31/395, C07D 401/02, C07D 401/14...

Značky: výroby, heterocyklických, guanidinu, způsob, derivátů

Text:

...methyiovou skĺkinu a aminoskupinu, a jejich farmaceuticky upotřebitelné adiční soli s kyselinami.Je pochopitelně, že i když ve shora uvedeném obecněmvzorci I a V celém textu jsou dvojnévazby ve zbytcĺch navázaných na kruh X lokelizovány v konkrétních polohách, exiatuji i další tautomerní formy, přičemž vynvlez jak pokud jde o konkrétní sloučeniny tak o způsob jejich výroby zahrnuje i tyto tautomerni formy.Dále je zřejmě. že pokud A...

Způsob zpracování úletů při přípravě koksárenských vsázek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213549

Dátum: 01.03.1984

Autori: Eška Richard, Holub Josef, Posker Milan

Značky: úletů, zpracování, vsázek, přípravě, koksárenských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování úletů vznikajících při přípravě koksárenských vsázek zejména při předehřívání uhlí a jeho sušení a při obsazování vsázek do koksárenských peci. Účelem vynálezu je takové zpracování jemné uhelné frakce pro koksovací proces, při němž by se nežádoucím způsobem nezvyšoval jemný podíl ve vsázce. Tohoto účelu se dosahuje tím, že zachycené jemné frakce se zpeletizují do pelet o průměru 2 až 5 mm s případným přídavkem látek...