Holas Mikuláš

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bendová Olga, Voddejs Vladimír, Holas Mikuláš, Snášel Zdenik, Janderová Blanka

MPK: C07D 323/00, C08K 5/15

Značky: etherů, výroby, komplexotvorných, kruhových, způsob

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Zařízení pro výrobu čisticí pěny z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247154

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holas Mikuláš, Paoízek Bedoich

MPK: B01F 13/00

Značky: čisticí, zařízení, kapalin, výrobu, pěny

Text:

...do něhož je zapojen regulační dávkovač, s potrubím, spojujícím první heztlakovou nádrž s odstředivým čerpadlem. Regulační dávkovač je tvořen dávkovacím čerpadlem.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje převážnou část ručních úkonu spojených s výrobou pěny, zajíščuje bez použití tlaku nepřetržitou výrobu hustá pěny, jejíž povrchová agresivnost a stabilita je requlovatelná množstvím přiváděného rozpouštědla.Příklad jednoho provedení...

Zařízení pro kontinuální přípravu vícesložkové pulpy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254362

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Miroslav, Chýla Augustýn, Holas Mikuláš, Čermák Josef, Šimek Pavel, Pařízek Bedřich, Dvořák Antonín, Kafka Jan, Pavlu Karel

MPK: E21F 15/10

Značky: pulpy, vícesložkové, zařízení, kontinuální, přípravu

Text:

...je spojena s nádobou A pomocí spojovacích členů lg, lg. Sací roura Ž je v horní části opatřena kuželovým nátokem łg, který je výškově stavitelný. Výtok ll vícesložkové pulpy je situován v horní části Š bočního pláště g nádoby l a je proveden ve formě sifonu. Dole je nádoba opatřenaVe dnu łg nádoby ł pod rotorem 6 mísícího členu Z může být provedena výpust lg více složkové pulpy opatřena vypouštěcí klapkou li.Nátok lg záměsové vody do nádoby...

Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247383

Dátum: 16.11.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šír Miroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: způsob, pouzdření, součástek, zářivých, polovodičových

Text:

...jako základem zalévací látky, jehož viskozita je maximálně 90 až 100 Pa.s 1 epoxidový hmotový ekvivalent 187, epoxidové číslo na 100 9, 0,550 nebo se do tohoto diánbisglycidyléteru přidá 0,01 až o,02 hmotovýoh procent zelené komplexní sloučeniny.Tato zelená komplexní sloučenina se připraví podle požadavku na její intenzitu rabarvení tak, že pro pouzdření zářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové...

Způsob kultivace buněk Escherichia coli obsahujících penicilinamidázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holas Mikuláš, Markvart Zdenik, Paoízek Bedoich, Koneený Petr

MPK: C12R 1/19, C12N 9/84

Značky: escherichia, buněk, penicilinamidázu, způsob, kultivace, obsahujících

Text:

...při 25 °C na třepaoím stroji za 16 až | 8 hod. Kultivace v očkovocím tanku probíhala při teplotě 25 °C, vzduänění 0,5 objemu o níchání 300 ehm/min. Po 12 až 14 hod. kultivsce byla tskto přlpraveným inokulem (v množství 10 S) naočkovená půda v produkčním fsrmentačním tanku (pracovní objem 250 litrů), jež měla toto složení 0,5 w kukuř-ičného extraktu, 1 56 sochsrőzy, 0.5 56 síranu amonného, 0,025 k llgSog..7 R 20, 2,7 70 LH 2 PO 4 a 0,15...

Držák plochých vzorků, například plíšků, pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šimek Pavel

MPK: G01N 25/00

Značky: plochých, vzorků, měření, držák, plíšků, dilatace, například

Text:

...možnosti změny tvaru a síly vzorku. Uložení vzorku podle vynálezu je velmi výhodné,nebot vzorek nepřichází do styku se základním těleaem držáku vytvořeného například z křemene. Užíváním nového držáku se značně rozšíří možností splnit požadavky řešitelů výzkumných ůkolú,kteří požadují provádění dilatometrických měření na nestandardních vzorcícheNa připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v...

Ovládací mechanismus ochranné brzdy zvedacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247143

Dátum: 28.09.1987

Autori: Oeha Karel, Holas Mikuláš, Pavlu Karel, Kafka Jan, Paoízek Bedoich

MPK: B66B 5/18

Značky: stroje, brzdy, ochranné, mechanismus, zvedacího, ovládací

Text:

...pa 6 oqeeTopMoxenne,qacrxmn nunycxan cmawuň nosyx na nonocrn ropnosnoro uannapa 1 Kun nnycxan ero. Hpu sronHąxaxux uaueneuuň B ycrpoücrne ynpannenna npeoxpannwensaąu ropuoaou nobeu~ Hoü Mamnu HenponcxonuT.Hpenoxpaunwenbnoe Topuomenue Moxer 6 uTbocymecraheHo npn nmóou nonoxennn perynaTopa apnennn 3 (TO ecrb npn nmőon nannenun cmaworo nosnyxa n nonoc-1 TH Topmoanoro uunuunpa 1) nyreu orxumqenux snexrpouaranra acnoąorarenbnoro...

Zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238246

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šantrůček Jaroslav, Holas Mikuláš, Šetek Miroslav, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: zadní, stroje, podvozku, kolového, kloubového, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje určený pro uložení výkyvné zadní nápravy, ležatého vznětového motoru, měničové skupiny, převodového ústrojí, nádrží provozních hmot a příslušenství. Zadní rám sestává z bočnic v přední části spojených oky kloubu řízení, zdola uzavřený dnem, zhora ztužený nosnými blatníky. Ve střední části je opatřen pánvemi ve formě příček pro uložení výkyvné zadní nápravy. Zadní část nosných...

Důlní sběrač kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238245

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Stark Josef, Šimůnek Jiří, Vachata Jiří, Thelen Vladimír, Holas Mikuláš, Dvořáček Vlastimil

MPK: B60P 3/22, E21F 13/00

Značky: důlní, sběrač, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní sběrač kalů, určený zejména pro likvidaci rozježděných kalů na důlních vozovkách určených pro důlní kolové mechanismy. Dále lze tímto zařízením vybírat kaly s důlních stružek či odkalovacích jímek. Důlní sběrač kalu sestává z důlního kolového podvozku vybaveného tlakovým zásobníkem na kaly s vývěvou - kompresorem. Tlakový zásobník je ze zadním rámem podvozku spojen čepy a pracovním válcem, kterým lze tlakový zásobník zvedat...

Dvourotorová kontinuální míchačka zejména důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238244

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holas Mikuláš, Dočekal Antonín, Šír Miroslav, Šimek Pavel, Markvart Zdeněk

MPK: E21F 15/10

Značky: směsi, zejména, dvourotorová, míchačka, kontinuální, důlních, zakládkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dvourotorovou kontinuální míchačku zejména důlních základkových směsí. Míchačka sestává z rámu a vany, ve kterém jsou uloženy v ložiskových tělesach dva paralelní rotory opatřené lopatkami a pohony. Tím, že tělesa vodních ucpávek, která jsou navlečena na rotory, jsou upevněna v pryžových poddajných čelech vany a s rámem vany jsou spojena reakčními táhly a čepy, lze vyrobit a provozovat kontinuální míchačku mimořádné délky, což...

Vahadlo nápravy důlního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238243

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Šantrůček Jaroslav, Šetek Miroslav, Holas Mikuláš

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: důlního, nápravy, vahadlo, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vahadlo nápravy důlního podvozku určené pro výkyvné uložení zejména těžkých hnacích náprav samohybných kolových kloubových důlních podvozků určených pro práci v těžkých důlních podmínkách. Vahadlo sestává ze dvou bočnic, které obepínají nohavice nápravy a spojují zadní příčník opatřeny zadním čepem s předním příčníkem, jehož přední dutý čep je spoučástí příruby přišroubované k prstenci předního příčníku. Dutinou předního dutého...

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239091

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šoško Juraj, Ludačka Jan, Holas Mikuláš, Veselý Karel

MPK: E21F 13/00, B66F 11/04

Značky: pracovním, natočení, důlní, ramene, vysokozdvižné, neotočného, kosém, plošiny, pracovního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny využitím řídicího ústrojí kloubového podvozku a příčné stabilizační opěry před přední nápravou. Natočení pracovního ramene s pracovním košem ve vodorovné rovině se provádí vybočením středu stroje do strany silovým válcem řízení kloubového podvozku při nadzvednuté přední nápravě příčnou stabilizační opěrou.

Plovoucí zařízení na sběr kalů z důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239090

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šír Miroslav, Holas Mikuláš, Kroupa Milan, Thelen Vladimír, Pařízek Bedřich

MPK: E02F 3/88

Značky: kalů, plovoucí, zařízení, důlních, sběr

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí zařízení na sběr kalů z důlních vod ze dna sedimentačních nádrží sestává z plavidla ve formě oboustranných saní tvořeného dvěma plováky ve formě oboustranných 1yžin, vzájemně spojených dvěma příčníky. Plavidlo je vybaveno sklopným rámem, který nese čerpadlo s pohonem a otočným savcem se sběracím ústrojím. V pracovní poloze je klopný rám nastaven tak že savec je vertikálně uložen a sběrové ústrojí je na dně sedimentační nádrže. V...

Zařízení na likvidaci důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248534

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Kroupa Milan, Fidler Jan, Holas Mikuláš, Stark Josef, Thelen Vladimír

MPK: E21F 16/02

Značky: důlních, likvidaci, kalů, zařízení

Text:

...prostoru a umožňuje současné napouštění jednéusazovací části při vybírání druhé usazovací části a to vše na relativně malém půdorysném prostoru bez potřeby přemístování odtěžovacích mechanismů.Na přiloženém výkreeu je schemeticky znázorněno příkladné uspořádání zařízení ne likvidaci důlních kalů, kde na obr. l je svislý řez vedený podelnou osou děleného důlního ueazovacího prostoru, na obr. 2 je půdorysné uspořádání důlního usezovacího...

Zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248523

Dátum: 12.02.1987

Autori: Harlass František, Brůha Jiří, Thelen Vladimír, Stark Josef, Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Šír Miroslav

MPK: E21F 16/00, F04B 39/10

Značky: čerpadel, stanic, čerpacích, důlních, zařízení, ochranu

Text:

...do výtlaku čerpadel důlních vod. Výtlak tohoto objemového kalového čerpadla může být vyveden do samostatného potrubí pro čerpáníąkalů z dolu na povrch.Zařízení podle vynálezu odstraňuje potřebu objemných předřadných usazovacích jímek a nebo značné omezuje jejich objem,přičemž řeší likvidaci usazených kalů v dole.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních...

Způsob výroby nových derivátů 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247164

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kutlvašr Jioí, Buryšek František, Sloupenský Jioí, Holas Mikuláš, Gohlke Ulrich, Versäumer Heinz, Bláha Milan Hradec Králové, Nimeeek Zdenik, Bischoff Carmen, Mikulecký Karel, Dietrich Klaus, Kroupa Milan

MPK: C07D 217/04

Značky: výroby, 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, způsob, nových, derivátů

Text:

...TI nvbo s UHO solí. Tato reakce se výhodné provádíJako ruaküní prostřvd law vyhudjü-ouůĺvatalifatickó alkoholy, zvláště methanol nebo ethunol. Rcakcu sa müŕ uvudŇ 1 xyhodnv pri Zvýšenu teplotě, zejmvna při teplotě varu reakč ní směsi.vývinu/x nhmu. mny wbvuluĺhr) vzorce II a III lze používat také ve formě jejich adičních solí 5 ky.~Innm uíL|ud hydrochloridů). Roukúnn smňs su můžu zracovávat o sobě známými metodami. Izolace reakčních...

Kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221325

Dátum: 15.01.1986

Autori: Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich

Značky: rychlospojkou, důlního, kloubového, kolového, podvozku, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou, který umožňuje k pohonné části podvozku střídavě připojovat různé nosné části s účelovými nástavbami. Kloub je tvořen svislým kloubem se svislou osou otáčení a horizontálním kloubem s horizontální osou otáčení, jehož vnější objímka tvoří jednu část rychlospojky a druhá část rychlospojky je součástí rámu nosné části podvozku. Horizontální osou otáčení horizontálního kloubu...

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228843

Dátum: 01.01.1986

Autori: Přibáň Václav, Pindur Petr, Chýla Gustav, Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich

MPK: G21F 9/00

Značky: kyselých, způsob, zasolených, roztoku, neutralizace, likvidace, vápenné, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků rozptýlených vlivem těžby uranu podzemním vyluhováním, jehož podstatou je, že do tuhnoucí zakládkové směsi o složení 58 až 78 % hmotnostních písku, 9,5 až 8,2 % hmotnostních cementu, 3,5 až 4,8 % hmotnostních vápna a 14,9 až 18,6 % hmotnostních záměsové vody se přidávají kaly z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků v množství 0,1 až 10 % hmotnostních, vztaženo...

Průjezdová mostová váha důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219477

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Fiala Jaroslav

Značky: důlních, váha, průjezdová, vozů, mostová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průjezdovou mostovou váhu důlních vozů tvořenou základním rámem, vážicím mostem a tenzometrickými silovými snímači. Svislé reakce vyvolané po vážicím mostě projíždějícím důlním vozem jsou zachycovány a indikovány tenzometrickými silovými snímači. Průjezdová mostová váha důlních vozů je určena pro nasazení do těžkých důlních podmínek s trvalým provozem, a to zejména tam, kde z technologických důvodů nelze důlní vozy při vážení...

Manipulační mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 239279

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stark Josef, Š?astný Karel, Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš, Vodová Drahomíra, Suran Pavol, Hájek Karel, Eapek Emilián

MPK: C23C 14/34

Značky: manipulační, mechanismus

Text:

...naprašovací zařízení s komorou l a komorou Ě v komoře ł je nosič se Vsázkou 3 umístěn na základně 3, která je pohybové ovládána /vysouvání aspouštění/ pomocí manipulačního válce Q.obě komory jsou odděleny vakuově těsnicím uzávěrem Q. V komoře Q jsou ve stěnáoh umístěny průchodky 1, g, 2, které jsou víceúčelová. Všechny průchodky jsou ve stěnách těsněny a odizolovány izolací lg.Do komory l je vsázka vložena na nosič vsázky 3, který je uložen...

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224943

Dátum: 01.11.1984

Autori: Holas Mikuláš, Dvořáček Vlastimil, Šimůnek Jiří, Vyhnálek Jiří, Pařízek Bedřich

Značky: důlní, kolový, ramenem, přepravník, manipulačním

Zhrnutie / Anotácia:

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem určený zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontální dopravě dolu, obsahující kolový podvozek s nápravami, sklopnou nosnou plošinu a manipulační rameno, vyznačený tím, že sklopná nosná plošina (8) je umístěna za nosnou nápravou (2) v horizontální poloze (A) pod akčním prostorem (6) otočného manipulačního ramena (5) přičepovaného otočným sloupem (7) do rámu (1)...

Důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222759

Dátum: 01.02.1984

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

Značky: důlní, ramenem, přepravník, manipulačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní přepravník s manipulačním ramenem na kolovém podvozku, určený zejména pro přepravu dlouhých předmětů kruhového průřezu. Nad půdorysnou plochou podvozku je vytvořen nosný rám tvaru koryta, které z jedné strany uzavírají podélníky, zatímco na druhé straně je vytvořen šikmý náběh navazující na vidlice manipulačního ramena. Manipulační rameno je ovládáno hydraulickým válcem, osa otáčení ramena je rovnoběžná s podélnou osou...