Hofbauer Henrich

Způsob zvýšení životnosti jemnobublinných aeračních elementů textilní nebo plastovou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243079

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mikláš Emil, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Krumphanzl Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: způsob, textilní, mřížkou, zvýšení, plastovou, elementů, životnosti, jemnobublinných, aeračních

Text:

...však ukázalo, že z této doby životnosti je dosahovano jen 15 až 25 0/0. Krátka životnost polyuretanu, pracná demontáž aeračních roštů a výměna polyuretanu na nich do značné míry znehodnocují prínos jemnobublinné aerace tohoto typu.Zjištěiío-u príčinou krátké životnosti pěnového polyuretanu na aeračních roštech je nadměriíé rozpínání polyuretanu, a při jeho nedostatočné mechanické pevnosti následné roztrhání.Podstata způsobu zvýšení životnosti...

Polymerní kompozit na bázi poIypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245616

Dátum: 15.10.1987

Autori: Odry Csémi Vojtich, Ševeík Bohumil, Bueko Michal, Borošová Gabriela, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Koiš?an Vladimír

MPK: C08L 23/12

Značky: poiypropylenu, kompozit, polymerní, bázi

Text:

...sulfidů nebo disulfidů a případně jejich kombinace s organickým fosfitem obecného vzorce P 03 R 1 R 2 R 3 v hmotnostním poměru 1 1 až 1 5, kde R 1 až 3 jsou alkylované fenyly s počtem atomů uhlíku v alkylovaném rsdikálu od 9 do 15, vše v přepočtu na 100 hmot. dílů polypropylenu.Jako orgsnického fosfitu je možné použít například tris-nonylfsnylfosfitu, směs mono~ a di-nonylfenylfosfitü. Jako organických sulfidů a disulfidů lze použít...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krumphanzl Vladimar, Mikláš Emil, Zelinka Jan, Hofbauer Henrich

MPK: G05B 19/403

Značky: polohy, pohybových, soustav, referenční, číslicové, řízených, zapojení, zajištění

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Způsob vyhodnocování stavu tlumičů pérování vozidel vybavených pružnými obručemi,zejména silničních motorových vozidel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244801

Dátum: 14.08.1987

Autori: Martvoo Augustan, Cach Vojtech, Hofbauer Henrich

MPK: G01M 17/04

Značky: provádění, tohoto, tlumičů, stavu, pérování, vyhodnocování, vozidel, způsobu, obručemi,zejména, zařízení, vybavených, pružnými, silničních, způsob, motorových

Text:

...v další části podrobněji popsána pomocí obr. 2.Podpěra lg kola je v daném případě vybavena kotoučovou stoličkou gg. Stolička gg spolupracuje s prvním koncem 20 a dvouramenně páky gg a může se známým způsobem pohybovat nahoru a dolů, což znamená. že jsou vůči sobě paralelné posouvatelná.stolička 33 musí být dimenzována tak, aby mohla podpírat jakýkoliv druh kola 39. Kolo 30 je známým způsobem nasazeno na hřídeli 33. Hřídel 33 je...

Způsob dekorace nebo značení výrobků ze skelně krystalické hmoty stříbrnou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240080

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

MPK: C03C 21/00

Značky: krystalické, značení, stříbrnou, hmoty, způsob, dekorace, lazurou, výrobků, skelně

Text:

...dekor. má matnou naleptanou strukturu. Uiným problámem zůstává smývání vyžíhané lazurovací směsi s povrchu výrpbků často totiž dochází ke vtavení komponent nosiče do zbytkové skelné fáze.Lazurováni se může provádět také při samostatném výpalu po předchozim odskslněni výrobku, jak popisuje např. patent USAÝŠ 528 847. Sklo se nejprve odskelni při teplotě 850 až 120 QťC a povrch sklokeramiky se pokryje lazurovaci paetouI mid zlato...

Synergický mikrobicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240076

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bulla Ján, Hofbauer Henrich, Hano Alexander

MPK: A61K 31/14

Značky: prostředek, mikrobicidní, synergický

Text:

...aplikaci v bezvodém prostředí.Negativni vliv na kůži z hlediska odtučňovaciho účinku se ome-1 zuje přidánim tzv. přemašřovacích přísad - isopropylpalmitátu, isopropylmyristátu, hexylester kyseliny lautové, di-n-butyladipát, decylester kyseliny olejové, 2-oktyldodekanol, směs tríglyceridů kyseliny kaprylové a kaprínové, isopropylstearátu, etoxvlovaného lanolínu, etoxylovaného cholesterolu.Vytlačení biocidní směsi z nádobky je zajištěno...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sálka Ján, Vanický Miroslav, Bělík Eduard, Bulla Ján, Chromík Jindřich, Čulík Karel, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Severa Zdeněk

MPK: A23K 1/16

Značky: práškové, zejména, formě, výroby, stabilního, krmné, způsob, účely, technického, l-lysinu, koncentrátů

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hofbauer Henrich, Ulbrecht Stanislav, Mikláš Emil, Čulík Karel, Pilát Petr, Matelová Vlasta, Okánik Boris, Bučko Michal, Bulla Ján, Varga Vladimír, Zelený Karel

MPK: C12P 37/02

Značky: výroby, penicilinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bučko Michal, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Varga Vladimír, Pilát Petr, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Okánik Boris

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, fermentační, způsob, charkteristik, řízení, půdy, podle, penicilinů, reologických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čulík Karel, Okánik Boris, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Hofbauer Henrich, Zelený Karel, Bučko Michal, Mikláš Emil, Bulla Ján, Varga Vladimír

Značky: způsob, výroby, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Matelová Vlasta, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Okánik Boris, Čulík Karel, Pilát Petr, Zelený Karel, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

Značky: f-713, chrysogenum, mikroorganismu, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Zelený Karel, Ulbert Stanislav, Welwardová Eva, Okánik Boris, Čulík Karel, Mikláš Emil

Značky: penicillium, f-720, chrysogenum, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sálka Ján, Čulík Karel, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Ulbert Stanislav, Hladký Václav, Bulla Ján, Béreš Andrej, Hudec Milan, Hano Alexander, Pipich Ladislav, Mikláš Emil

Značky: způsob, přípravy, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...