Hofbauer František

Pryžová úpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 272682

Dátum: 12.02.1991

Autor: Hofbauer František

MPK: B62D 25/12

Značky: pryžová, upínka

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kratochvíl František, Foral Jiří, Polouček Eduard, Hofbauer František, Pác Jiří, Holman Miroslav, Petrůj Jaroslav, Novák Jaroslav, Veselý Karel, Macíček Jaroslav, Kebrle Ondřej, Bárta Jaroslav

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozitní, materiály, polyolefinů, hydroxidů, bázi, horečnatého

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Zařízení pro žehlení a sušení vlhkého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247117

Dátum: 28.09.1987

Autori: Hofbauer František, Burger Petr, Blažek Oldoich

MPK: D06F 65/10

Značky: prádla, zařízení, vlhkého, sušení, žehlení

Text:

...4,5,6,7 H 9,10 Tome nosoporuo ycranonnenm B ocwose I.ĺnoxnanoqnme neuwm 3 Hanpaanamwcs Tax, qro ona Memny ponukam 4,5 na na-N Íueaennx Hanpannenun no Hanpaanennm Tpaacnopwa öenbn (no cwpenxą na qepTe-. me) nocrynamr npenoqmurenbno Bnepx u~o 6 pasymr nnn npnxnanmsauna xycxa úenbz nurouym sony 3 a. Ponnx 6 nnn nsueheuun Hanpa 3 neHHH npennoqwnmennno juaxonrcn, cnowpx n nepwnxanbuou HanpanneHHu,Han çpennąů ocbb Henocpen,craeuno na nucowe...

Způsob čištění odpadních vod od.gama. -pikolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247115

Dátum: 28.09.1987

Autori: Douda Vlastimil, Blažek Oldoich, Bazala Zdenik, Hofbauer František

MPK: C02F 1/72

Značky: čištění, odpadních, způsob, od.gama, pikolínu

Text:

...BHCOKHÍÄ BHXOĽ IIOHGŠHOFO ITDOIIYKTa. HOJIRIBPIKHBaHHE Temneparypu BnHTepBane 90-95 ° B Teuenue 1,5-2 q önaronpHaTcTByeT npoxomnennm peaxunu H oöecnequnaew MaKCHMaHbHOe oxucnenue Ä-nnxonnna no Kapöononoä KHCHOTHo Ľna Bmnanennn KpncTannoB nupnnnn-4-Kapőonosoň KHCHOTH B 0 CTaTKeHOCHe owroua nononr peaxunm cpem o pH 3-4.Cnocoö oçymecwsnxmr cnenymmn oöpason. .Honemàmúe oqncwxe croquue Bom,cqgepxamaç 5-nnxonuu, noamw B peaxrop,rue Harpesamr HX no...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kubíeek Jaroslav, Vaneura Václav, Budín Jioí, Nykl Ilja, Hofbauer František, Reoucha František

MPK: C07D 251/50, C07D 251/52

Značky: 6-diamíno-s-triazínov, spôsob, zmesí, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, výroby, 2-alkyltio-4

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...

Labyrintová ucpávka pro stroje na zpracování papírenských vodolátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Douda Vlastimil, Hofbauer František, Pác Jioí, Macíeek Jaroslav

MPK: F16J 15/447

Značky: stroje, papírenských, zpracování, labyrintová, ucpávka, vodolátek

Text:

...pohybu hřídele.Na obr. 1 je znázorněna pracovní skříñ 5 vymezující přetlakový pracovní prostor ł. Na híde 1 ig je volně nasunuté ucpávkové tělesd 3, které je pevně spojeno neznázorněnými šrouby k pracovní skřínľ 3. uvnitř ucpávkového tělesa A jsou vytvořeny dvě až šest soustředných drážek§ obdělníkového nebo čtvercového průměru.Každá ze soustředných drážek Ž je částečně vyplněna vhodným filtraěním materiálem Š,např. technickou plstí. Na...