Hodul Pavel

Spôsob úpravy zmesových texílií polyester/bavlna pre prenosovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265521

Dátum: 13.10.1989

Autori: Prchal Václav, Havlínová Bohuslava, Čík Gabriel, Antoš Kamil, Lacko Vladimír, Hodul Pavel

MPK: D06P 5/00, D06B 3/18

Značky: zmesových, tlač, spôsob, prenosovú, úpravy, texílií

Text:

...a predkondenzáty predošlých typov, cca 80 rôznych zlúčenin, medzi ktorými sa nenachádzajú polyglykolesterétery kyseliny tereftalovej.V literatúre Prchal a kol. Textil 41, l 986 f str. 46 a Miskovsky, Fa Blum A. Textil Praxis 34, 1979, str. 152, sa popisuje využitie napučiavadiel typu glykolov a polyglykolov,ktoré umožňujú viazanie disperzných farbív na bavlnený podiel. Pri použití týchto napučiavadiel sa však dosahujú zlé stálosti vyfarbenia...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Bartovic Vladimír, Hodul Pavel, Zemek Jiří, Blažej Anton, Augustín Jozef, Antoš Kamil, Kuniak Ľudovít, Markušovská Elena, Mašán Alojz

MPK: C09K 3/00

Značky: přípravy, procesu, štandardov, pracieho, zašpinenia, sledovanie, účinnosti, textilných, spôsob

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil, Prchal Václav

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, ohniště, fluidní, vychlazené, spalování, palív, kotlů

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Antoš Kamil, Figur Jozef, Devínsky Ferdinand, Motáeek Tomáš, Veverka Miroslav, Tomeeková Ludmila, Hodul Pavel, Vrlák Ladislav, Lacko Ivan

MPK: C07C 47/04

Značky: výroby, formaldehydu, spôsob

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Blažej Anton, Hodul Pavel, Antoš Kamil

MPK: H02M 1/08

Značky: napájeného, zdroje, změnou, součástce, stejnosměrného, polovodičové, napětí, zapojení, střídavého, výkonové

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil

MPK: B23B 31/10

Značky: křížový, skľučovadiel, zámok, čeľuste, spojovací, najmä

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mataš Ján, Strečanský Michal, Blažej Anton Akademik, Hodul Pavel, Markušovská Elena, Všetečková Marta, Antoš Kamil

MPK: D06M 15/233

Značky: mazací, polyalkylbenzénu, mastiaci, doúpravu, nití, prostriedok, šijacích, báze

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....

Aditivovaný parafín odliaty do valčekov štandardných rozmerov pre doúpravu bavlnených šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252876

Dátum: 15.10.1987

Autori: Antoš Kamil, Blažej Anton, Kiss Štefan, Markušovská Elena, Bustínová Bronislava, Čechovič Rudolf, Hodul Pavel, Všetečková Marta, Strečanský Michal

MPK: D06M 13/02

Značky: aditivovaný, rozmerov, šijacích, parafín, štandardných, valčekov, bavlněných, doúpravu, odliaty, nití

Text:

...aditioovaný .parafín, pozostávajúci z 95 hmotuoetnýcłi dielov vyššíoh mastných alkolliolov s priemernou dĺžkou reťazca C 12), oxyetylovaných v priemere 3. .móimi etylénoxidu pri cievkovvaní nití na konečný formát, a to otieraním prevíjanej .nite o povrch valčeka zhotoveného z atditivovanélho Iparafínu. Množstvo nánosu doopravy - 2,73 °/o - sa stanovila gravimetricky z hmotnostného rozdielu vzoriek .pred a po extrakcii. Sklz upravenej...

Vrstvený materiál na báze polypropylénovej výstuže a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251519

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hodul Pavel, Blažej Anton Akademik, Antoš Kamil, Kováčiková Magdaléna, Kalužáková Margita, Fabián Karel

MPK: B32B 27/38

Značky: výstuže, vrstvený, báze, výroby, spôsob, materiál, polypropylénovej

Text:

...1810 minút pri tlaku 3 až 10 MPa a teplote 120 až 160 °C.Výihrodiou riešenia podľa vynálezu je to,že POP vlákno sa vyznačuje vyslovene hydrofóbnym charakterom vyplývajúcim z ne-prítomn-olsti akýchkoľvek p-olárnylch funko ných -skopín. Vystužovacie materiály .z neho majú nizku kritickú povrchovú energiu a d-dkonalejšie sa zmá-čajú hy-drofóabn-ou živicou.~Ďa~lej je ,podstata v tom, že .polypropylénové plošné útvary neobsahujú upralkticšky vodu,...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Streeanský Michal, Antoš Kamil, Košturiak Adam, Markušovská Elena, Hodul Pavel, Zentko Anton

MPK: H01L 21/02

Značky: výroby, diodové, způsob, struktury, výkonové

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 234819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markušovská Elena, Všetečková Marta, Antoš Kamil, Vrlák Ladislav, Hronská Eva, Strečanský Michal, Hodul Pavel

MPK: D06M 15/66

Značky: pomocný, polyesterové, mazací, mastiaci, textilný, prípravok, mikroemulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite na báze polydimetylsiloxánu vyznačený tým, že pozostáva z 20 až 32 hmot. dielov polydimetylsiloxánu s viskozitou 200 mPa. .s, 18 až 35 hmot. dielov mastného alkoholu s počtom uhlíkových atómov 10 až 14 oxyetylovaného v priemere 2 až 6 mólmi etylénoxidu, 18 až 22 hmot. dielov alkylpolyglykoléterfosfátu oxyetylovaného mastného alkoholu s priemernou dĺžkou alkylu...