Hnilica Richard

Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7242

Dátum: 03.09.2015

Autori: Hnilica Richard, Dado Miroslav, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal

MPK: A01G 23/00, A01M 21/02, A01B 39/22...

Značky: systém, pôdnej, traktor, frézy, lesný, upevnenia, kolesový

Text:

...demontáži zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia pôdnej frézy je technické riešenie vyznačujúce sa konštrukčným usporiadaním úchytov umiestnených na pôdnej fréze pomocou ktorých sa upevní cez pomocnú platňu na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Konštrukcia upevnenia pozostáva z dvoch U profilov a zaisťovacieho ramena. V U prof 1 loch sú vyvŕtané otvory...

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav

MPK: A01B 39/22, A01M 21/02, A01G 23/00...

Značky: fréza, lesného, kolesového, traktora, pôdna, adaptér

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Systém upevnenia drviča na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7186

Dátum: 01.07.2015

Autori: Ferenčík Michal, Hnilica Richard, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria

MPK: A01G 23/06, A01B 39/18, A01B 43/00...

Značky: systém, kolesový, drviča, upevnenia, lesný, traktor

Text:

...stroja. Pri týchto traktoroch je prenos energie zabezpečený na základe hydrostatického prenosu energie. Uvedená skutočnosť viedla k myšlienke systému rýchleho upevnenia drviča nežiaducich nárastov, ako adaptéra na lesné kolesové traktory bez nutnosti demontáže zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia drviča nežiaducich nárastov je technické riešenie vyznačujúce sa...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav

MPK: A01B 43/00, A01B 39/18, A01G 23/06...

Značky: kolesového, lesného, traktora, nežiadúcich, nárastov, drvič, adaptér

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal, Hnilica Richard

MPK: B62D 49/06, A01G 23/00, B27B 25/00...

Značky: adaptér, traktora, lanovková, kolesového, nadstavba, lesného

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Stavebnicový lanový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3176

Dátum: 04.04.2002

Autori: Hnilica Richard, Slivka Martin, Stankovský Miroslav

MPK: B66D 3/18

Značky: stavebnicový, lanový, systém

Text:

...systém (obr. 1) pozostáva z nosnej konštmkcie Q, ktorá sa montujena zadný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l (Pozri obr. 2). Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na hornej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon § slúžiaci na prepravu obežného lana i Ovládanie dvojbubnového...