Hlaváček Ivo

Uvolňovač rzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268961

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: C23G 5/02

Značky: uvolňovač

Text:

...byla korozním působením činnost znemožněna,zajistit opětnou pohyblivost, zejména šroubů, lanovodů, čepů a podobně.úvedené požadavky splňuje a nedostatky známých, dosud používaných látek odstraňuje uvolňovač rzi, obsahující 26 až 70 hmot. rafinovaného petrolejc s obsahom síry do 0,08 hmot 24 až 50 hmot. oleje s obsahem nafténových kyselín a 2 až 12 hmot lehkěho nevysychavého nízkotuhnoucího minerálního oleje, podle vynálezu, jehož...

Mazivo se zvýšenou tepelnou a tlakovou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268932

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo, Perna Vratislav

MPK: C10M 169/02, C10M 111/02

Značky: odolností, tlakovou, tepelnou, mazivo, zvýšenou

Text:

...Taká vhodnoat nazivo pro jednotlivé typy uložení je dona jeho složením o poněrem tuhých práškových podíld, a dále poměrom tuhých e kapalných oložek.26,3 hmot. olkanicko cyklanický olej o obsahom aromotických uhlovodíků 12 až 20 hmot. například olej vélcový s obsahom aromatických uhlovodiků cca 16 hmot. o průměrno molokulové hmotnosti cca 620 e viokozitě při 100 °c, so až 45 mmz/s22,5 hmot. sirníku molybdeničitého MOS 44,8 hmot. hydratový...

Montážní pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 268099

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hlaváček Ivo, Brázda Miroslav

MPK: C10M 113/02

Značky: pasta, montážní

Text:

...prostředí.Další výhodou pasty podle vynálezu je s ohleden na její možnou skladbu stupñovitě se zvyäující tepelná odolnost, respektive účinnost jednotlivých složek. Tak například max. tepelná odolnost solí vyšších mastných kyselín s alkalickými kovy a kovy slkalických zemin činí cca 180 °C, tepelná odolnost hydrátů kovů alkalických zemin cca 500 °C, oxidů kovů alkalických zeuin cca 900 °C a grafitu téměř neomezená. Obdobný princip je i...

Podkladová vrstva pro odstraňování nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265488

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C09D 9/00, C09D 7/12

Značky: podkladová, nátěrů, vrstva, odstraňování

Text:

...je odstranit tyto nevýhody dosavadních způsobů cdstraňování nánosů náterových hmot z krytů lakovaných plech.Ukclem vynálezu je vytvořit takovou základni podkladcvou vrstvu, která na vnější popud způsobí částečnou destrukci na ní naneseného nánosu nátěrových hmot, aby k ní měla dobrý přístup voda.Úkol je vyřešen podkladovou vrstvou pro odstraňovaní nátěrů z krytů lakovaných ploch,jejíž podstata podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 1,0...

Hmota se sníženou přilnavostí vůči kapalinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265456

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: C08J 5/16

Značky: sníženou, kapalinám, vůči, priľnavosti, hmota

Text:

...a dükladně promísí. Poté se zpracovává např. vstřikovaním.P ř í k 1 a d 2 975 g monomeru silikonového kaučuku 5 Q vazelinového lehkého oleje 20 g esteru kyseliny ortokřemičité a organické sloučeniny cínu Směs prvních dvou složek se iniciuje třetí složkou a zpracuje odléváním.999 g granulátu polyoxymetylenu 1 g vazelinového bílého těžkáho olejeGranulát polyoxymetylenu se rovnoměrně pokropí vazelinovým bílým těžkým olejem a důkladně...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263128

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo, Kroupa Petr

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjení, cívek, variokonických, zařízení, kónických

Text:

...s pohybem rozveĺděče přize je pásek namáhán na tah tak,že dřive nebo později dojde kjeho přetržení, nebo dojde k poškození souvisejících součástí etroje.261 128 Uvedená nevýhoda je v podstatě odstraněna konsťrukční úpravoupřenosového prstencového prvku u zařízení pro navíjení kőnických nebo variokőnických cívek urâmäú zejména pro textilní stroje s konstantní dodávkou navíjené příze podle vynálezu. Uvedené navíjecí zařízení sestává z hnacího...

Hmota pro třecí obložení, zejména pohonu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263083

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: F16D 69/02

Značky: zejména, strojů, pohonů, textilních, třecí, hmota, obložení

Text:

...v přesné určité poloze, čehož při použití známých hmot nelze spolahlive dosáhnout.Pro zvýšení životnosti obložení a dosaženi přijatelných parametrů se v některých případech stykovô plochy obložení občas mažou tukovými nebo olojovými suspenzemi tuhých kluzných částio, například graľítu. Namazâni těchà to plech okamžitě ovlivňuje funkci obložení, která se však s ubývánim tohoto povrchového maziva neustále mění. Tato operace mazání také znanená...

Zařízení pro navíjení kónických nebo veriokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262244

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: B65H 54/42

Značky: cívek, kónických, veriokónických, zařízení, navíjení

Text:

...variokónické cívky 2 se periodicky pohybuje podél hnacíh-o válce 1 rozvaděč 6 příze 7. Tento v krajních úv-ratích prostřednictvím vedení 4 úhlově vychyl-uje volně zavěšený rotující přenosový prstencový prvek 3 do sm.ě~ru. naväděného úseku B prize 7. Poté, co byl V krajní úvrati přenosový prstenoový prvek 3 úhlově přestaven, zachováva si své šikmé nastavení na hnacím podpěrném válci 1 po celou dobu svého přebíhání k druhému čelu cívky 2,...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261291

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: B65H 54/42

Značky: variokonických, navíjení, kónických, zařízení, cívek

Text:

...válce těsně přisazen a to v oblasti ležící za přímkou styku hladkého hnacího podpěrného válce s přenosovým prsten covým prvkem.Podle výhodného provedení může být zakřivený dílec u koncových částí hnacího podpěrného válce upraven vratně pohyblivé.Vyšší účinek navržené úpravy spočívá v tom, že rotující přenosový prstencový prvek se tím jak naběhne svou částí na uvedený zakřivený náběhový dílec mírně přibrzdí a dojdek jeho plynulému přetočení...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257688

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: D01H 5/72

Značky: bezvřetenové, ojednocovací, pramene, ústrojí, zhušťovač, spřádací, jednotky, vláken

Text:

...chromu, je nutné odlitek přesně opracovat, zejména třmen,do něhož je pak vsouváno plastové těleso zhušřoveče a leštit ob~zvlášť pečlivě skluzovou plochu, na kterou je ve funkci přítláčen poděvacím válečkem pramen vláken prošlý plastovým tělesem zhuäřoProvedeni tvrdého chromování kovového nosného tělesa se aklu zovou plochou, otvorem,.třmenen a nožkani je ztíženo působením třmenu, nebotten tvoří Feradayovu klec, tzn. stíní elektrickému poli...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257687

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klapka Jaroslav, Hlaváček Ivo, Chott Jaroslav, Kratochvíl Jiří

MPK: D01H 5/72

Značky: vláken, ústrojí, bezvřetenové, pramene, ojednocovací, zhušťovač, spřádací, jednotky

Text:

...leštění skluzové plochy a nožek, kdy zejmé na uožky při příčném leštění trhají leštící kotouče.Z uvedeného popisu známého provedení zhušřovače vyplývá, žej problematickou částí konstrukčního uspořádání je zejména třmenona kovovém nosném tělesu, který zapřičišuje výše popsené kompli kace při výrobě a zvyšování nákladůUvedené nevýhody jsou odstraněny uspořádáním zhuäřovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kovové nosné...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kratochvíl Jiří, Jirásko Petr, Plaček Bohumír, Houšť Václav, Koloc Zdeněk, Hlaváček Ivo, Horatschke Rudolf, Václavík Miroslav

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: variokonických, kónických, navíjení, zařízení, cívek

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Paprsek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252175

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: D03D 49/62, D03D 49/68

Značky: tkacího, stroje, paprsek

Text:

...jsou patrné z popisu přikladného provedení, znázorněneho na přiloženêm výkresu, kde značí obr. 1 - příčný řez sekci paprsku V axonometrickém pohledu, a obr. 2 - příčný řez sekci paprsku s výřezem části dolní lišty, ozřejmujícím provedení podélného prostředku.Paprsek podle provedení, znázorněného na priložených výkresoch, je tvořen horní liš 4toru 1 a dolní lištou 2, které jsou vyrobeny z profilovaného materialu s výřezem B ve tvaru U....

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238717

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kopal Stanislav, Hlaváček Ivo

MPK: C09K 15/04, C23F 11/10

Značky: konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek pro dočasnou ochranu strojírenských výrobků před napadením korozí, který obsahuje 1,5 až 6,0 % hmot. mikrokrystalických vosků, 3,0 až 10,0 % hmot. kondenzačních produktů trietanolaminu a vyšších mastných kyselin o počtu uhlíků v řetězci C15 až C20 a 88,5 až 91,0 % hmot. rozpouštědel, tvořených chlorovanými uhlovodíky o teplotě varu do 120 °C.

Způsob výroby maziva proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234133

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hlaváček Ivo, Brázda Miroslav

MPK: C10M 5/20

Značky: výroby, vibračnímu, způsob, maziva, proti, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby maziva, zejména proti vibračnímu opotřebení, obsahujícího v konečném stavu alkanicko-cyklanický olej, vápenatou sůl vyšší mastné kyseliny o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až C20, kondenzační produkt trietanolatminu a vyšší mastné kyseliny a alespoň 25 % hmotnostních hydratovaného kysličníku vápenatého. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že vstupní reakční směs obsahující 15 až 48 % alkanickocyklanického oleje,...

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo, Brázda Miroslav

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: opotřebení, komposit, snížení, vlivů, plastový, součástí, strojních, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...

Plastový komposit

Načítavanie...

Číslo patentu: 223027

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brázda Miroslav, Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

Značky: plastový, komposit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompositu snižujícího výskyt vibrační koroze strojních součástí, který se vyznačuje tím, že kromě 47,0 % hmot. Až 98,79 % hmot základní složky plastu obsahuje 1,0 % hmot. až 44,0 procenta hmot. kysličníků kovů žíravých zemin a jejich hydrátů, 0,1 % hmot. až 3,0 procenta hmot. solí vyšších mastných kyselin o počtu atomů uhlíku 15 až 20 s alkalickými kovy, 0,01 % hmot. až 1,0 % hmot. kondenzačních produktů...

Nátěrová hmota na bázi polykondenzátu hlinitého dialkoxychelátu pro antikorozní nátěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225007

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pivoňka Jan, Hlaváček Ivo, Kopal Stanislav

Značky: nátěry, dialkoxychelátu, antikorozní, polykondenzátu, hmota, nátěrová, hlinitého, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová hmota na bázi polykondenzátu hlinitého diakoxy-chelátu pro antikorozní nátěry, vyznačená tím, že obsahuje 14 až 30 % hmot. polykondenzátu hlinitého dialkoxychelátu se strukturní jednotkou vzorce 40 až 60 % hmot. xylenu, 15 až 31 hmot. práškového hliníku, 1,5 až 8 % hmot. polystyrenu a 0,8 až 12 hmot. derivátů imidazolinu obecného vzorce kde R2, R3, R4, R5 značí vodík nebo alkyl, R1, R6 značí vodík nebo alkyl či alkenyl, X značí buď...

Mazivo proti vibračnímu opotřebení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220627

Dátum: 15.12.1985

Autori: Brázda Miroslav, Sláma Vladimír, Hlaváček Ivo

Značky: součástí, vibračnímu, mazivo, proti, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziva proti vibračnímu opotřebení součástí, zejména pro vysoké tlaky, na bázi solí vyšších mastných kyselin s alkalickými kovy a kovy žíravých zemin. Mazivo dále obsahuje 20,0 až 48,0 % hmotn. alkanicko-cyklanických olejů vroucích nad 280 °C, 0,1 až 59,0 % hmotn. kysličníků žíravých zemin a jejich hydrátů a 0,1 až 40,0 procent hmotn. kovové práškové mědi.

Ochranný povlak krytek funkčních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224859

Dátum: 01.08.1985

Autor: Hlaváček Ivo

Značky: funkčních, krytek, povlak, ochranný, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný povlak krytek funkčních ploch, zejména těles spřádních míst bezvřetenových dopřádacích strojů, vyznačující se tím, že je tvořen tuhou vrstvou alespoň jedné látky ze skupiny vinylových polymerů do obsahu 63 % acetátových skupin nebo derivátů celulosy, vyloučené z jejího vodivého roztoku naneseného na povrch krytky.

Vyčesávací váleček ojednocovacích ústrojí textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222030

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kováč Ján, Hlaváček Ivo, Kalous Jiří

Značky: strojů, ústrojí, zejména, bezvřetenových, textilních, váleček, dopřádacích, ojednocovacích, vyčesávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyčesávacího válečku ojednocovacích ústrojí textilních strojů zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, který odstraňuje nevýhody dosavadních řešení spočívající v nadměrném opotřebení vyčesávacích prostředků ve středu vyčesávací zóny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom že otěruvzdornost řad vyčesávacích prostředků od okrajů obvodové plochy vyčesávacího válečku směrem k jejímu středu je potupně zvýšena v alespoň dvou...

Mazivo proti vibračnímu opotřebení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217147

Dátum: 15.02.1985

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo, Sláma Vladimír

Značky: vibračnímu, opotřebení, proti, součástí, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziva proti vibračnímu opotřebení strojních součástí na bázi vyšších mastných kyselin s alkalickými kovy s kovy žíravých zemin, které obsahuje přídavek 20,0 až 48,0 % hmot. alkanicko-cyk1anických olejů o teplotě varu nad 280 °C a 26,0 až 69,0 % hmot kysličníků žíravých zemin a jejich hydrátů. Dále může toto mazivo obsahovat ještě 0,1 až 1,6 % hmot. kondenzačních produktů trietanolaminu s vyšší mastnou kyselinou o počtu atomů...

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224655

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kováč Ján

Značky: bezvřetenových, strojů, válečků, textilních, vyčesávacích, dopřádacích, výroby, způsob, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, při kterém jsou na základní těleso vyčesávacího válečku upevněny vyčesávací prostředky a opatřeny otěruvzdornou úpravou, vyznačující se tím, že otěruvzdorná úprava vyčesávacích prostředků se provede po jejich předběžném vytvarování do tvaru, odpovídajícího alespoň části pracovní plochy základního tělesa vyčesávacího prostředku, načež se dotvarují a...

Způsob snímaní termoplastických ochranných krytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223117

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

Značky: termoplastických, krytek, způsob, snímání, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímání termoplastických ochranných krytek funkčních ploch, zejména těles spřádního místa bezvřetenového dopřádacího stroje, po provedené povrchové úpravě vypalovací nátěrovou hmotou. Jeho podstata spočívá v tom, že se současně s tepelným působením na nanesenou nátěrovou hmotu vyvozuje deformace termoplastických ochranných krytek, čímž se tyto z funkčních ploch uvolňují a případně samovolně odpadají před úplným vytvrzením...

Těsnicí kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213602

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

Značky: kroužek, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnicího kroužku k těsnění axiálně pohyblivých součást, zejména pístnice, vystřelovacích ústrojí tkacích strojů. Těsnicí kroužek je charakteristický tím, že je po obvodu funkční plochy opatřen alespoň z jedné její strany břitem. Vynález je patrný z obr. č. 1.