Hlaváč Jiří

Spôsob zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 288184

Dátum: 19.03.2014

Autori: Vodička Petr, Klonfar Martin, Hlaváč Jiří, Prokopec Radek

MPK: B61K 9/08, B61L 23/04, B61L 5/06...

Značky: železničných, stavu, spôsob, prevádzkového, výhybiek, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek, kde každá výhybka obsahuje aspoň jeden prestavník, poháňaný trojfázovým asynchrónnym motorom, spojeným s pohyblivými mechanickými časťami výhybky cez prevodovku a treciu spojku a zariadenie na prevod točivého pohybu na posuvný pohyb.

Zariadenie na zisťovanie prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5454

Dátum: 07.05.2010

Autori: Prokopec Radek, Vodička Petr, Hlaváč Jiří, Klonfar Martin

MPK: B61L 21/00, B61L 5/00

Značky: železničných, prevádzkového, zisťovanie, zariadenie, stavu, výhybiek

Text:

...6 je svojimi vstupnú 9 informácii o smere prestavovania pripojené k bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej koncovej polohy. Napäťovým vstupom 7 je pripojené k napájacej sústave so svorkarni F 1, F 2, F 3, N a ďalej je pripojené k vyhodnocovaciemu počítaču 10.Pri zmene polohy prestavníka 3, na základe povelu zo staničného zabezpečovacieho zariadenia ldo bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej...

Snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4502

Dátum: 07.07.2006

Autori: Jemelka Jan, Medek Miroslav, Hlaváč Jiří, Adamec Jozef

MPK: B61L 5/00

Značky: polohy, snímač

Text:

...snímača polohy opatrený ochranným krytom, opatreným bezpečnostným zámkom.Prepínací mechanizmus snímača polohy v skrinke s krytom je nesený upevňovacou súpravou, pripevnenou ku klzným stoličkám výhybky, alebo k nosnej konštrukcii mechanizmu samovratnej výhybky. Ovládacia páka prepínacieho mechanizmu snímača je kĺbovo spojená s jazykom výhybky či pohyblivého hrotu srdcovky alebo k prestavnej tyči prestavného mechanizmu samovratnej...

Strojek pro stahovací svítidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 272421

Dátum: 15.01.1991

Autor: Hlaváč Jiří

MPK: F21V 21/10

Značky: strojek, stahovací, svítidlo

Uspořádání formaldehydového sterilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262973

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváč Jiří, Podhorský Lubomír

MPK: A61L 2/16

Značky: uspořádání, formaldehydového, sterilizátoru

Text:

...ještě před vstupom do sterilizační komory a tím vytvořit homogenní sterilizační médium. Také ve fázíoh napouště-ní vodní páry do komory způsobí dokonalé propláohnutí celéhosystému přívodu formaldehydovýoh par do sterilizační komory a zamezí tvorbu nežádouoího paraformaldehydu.Schéma uspořádání formaldehydového sterílizátoru podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese,Sterilizační komora ł je opatřena topným vodičom 3, přívodním...

Přístroj pro sterilizaci formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238027

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlaváč Jiří, Vančura Jan

MPK: A61L 2/16

Značky: formaldehydem, sterilizaci, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro sterilizaci formaldehydem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve sterilizačním prostoru komory je umístěna odpařovací nádobka, která je opatřena dvojitým dnem s parním prostorem.

Zařízení pro sterilizaci nízkoteplotní plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232068

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hlaváč Jiří, Vančura Jan

MPK: A61L 2/00

Značky: nízkoteplotní, plazmou, zařízení, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sterilizaci nízkotepelnou plazmou. Vyznačuje se tím, že ve sterilizační komoře je přes izolační podložku připevněna elektroda s otvorem, který je potrubím spojen s lapačem plynů a olejovou rotační vývěvou, přičemž v kovovém plášti sterilizační komory je umístěno hrdlo spojené přes ventil a filtr s atmosférou a na kovový plášť sterilizační komory je v prvním elektrickém kontaktu připojeno sekundární vinutí napětí...