Hladík Rastislav

Snímač axiálnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267918

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hladík Rastislav, Charvát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

MPK: G01L 1/22

Značky: axiálnej, snímač

Text:

...prípadne poškodenim. Priebežným vyhodnocovaním reznej sily u každého vretena a teda aj nástroja zároveň možno priebežne sledovať stav nástroja, prípadne zabezpečiť jeho včasnú výmenu pri nadmernom otupení. Takým spôsobom je možné dosiahnuť optimálnu životnosť nástrojov a šetrí sa aj obrábací stroj.Zabudovaním snímačov do viacvretenovej operačnej hlavy v danej stanici jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej...

Valčekovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259368

Dátum: 17.10.1988

Autori: Charvát Marián, Hladík Rastislav, Petrík Juraj, Kastel Pavel

MPK: B21D 39/10

Značky: nástroj, valčekovací

Text:

...dnu posúvača.Výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynálezu je jeho automatické nastavenie na daný priemer obrobku a široký rozsah priemerov valčekovania. Tieto výhody sa uplatnia najmä v prevádzkach s častou zmenou výrobného programu šetrením vedľajších časov nutných pri prestavovaní stroja.Ďalšou výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynalezu je, že pozostáva z jednoduchých, ľahko a presne v-yrobiteľných súčiastok, čo uľahčuje realizáciu....

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hladík Rastislav, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: C21D 9/48, C21D 9/52

Značky: způsob, tepelného, pásu, zpracování, oceli, hlubokotažných

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Rastislav, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 15/20

Značky: meracia, stanica, viacpolohová

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....

Jednoúčelový obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250860

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Charvát Marián, Hladík Rastislav, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/14

Značky: jednoúčelový, obrábací, stroj

Text:

...upinač~ov od osi meracích jednotiek.vynález sa ďalej vyznačuje tým, že »medzi hrulbovacínmi pracovný-mi jednotkami a mera-cími jednotkami sú umiestnené dolkonč-ovaçie pracovné jednotky.Dalej sa vynález vyznačuje tým, že meracie jednotky sú priskrutikované k dokončovacím pracovným .jednotkám na (boku ich vretennikldv.-obrabacieho cstroja s priatmoučiarym polohovacim stolom .podľa vynálezu je, že výmena opracovalného obrohku v-o výniennej...