Hladík Jaroslav

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Jaroslav, Votava Petr, Liškutin Jiří

MPK: G01N 3/34, G01N 23/00, /G01 0/00...

Značky: zařízení, nedestruktivní, dílců, stanovení, pevnosti, objemové, krychelné, betonových, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Zapojení pro řízení usazovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250087

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vališ Miloslav, Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav

MPK: D01G 37/00, G05D 27/00, D04H 1/00...

Značky: zapojení, komory, řízení, usazovací

Text:

...mezi žádanou a skutečnou hodnotou plošné hmotnosti za usazovací komorou. Hmotnost vytvâřeného koberce minerální viny je měřena dvěma měřiči vyhodnocujícími zvlášť pravou a levou polovinu koberce. Pro toto měření lze použít např. vážící válečky, radioaktivní měřič, přítlačné válečky s indukčním vysílačem apod. Předmětné zapojení představuje účinné řízení provozu usazovací komory s podstatným snížením odchýlky plošné hmotnosti výsledného...

Zapojení autoklávovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234357

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Lorenc Zdeněk

MPK: C04B 21/00

Značky: zapojení, stanice, autoklávovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení k využití odpadního tepla páry při výrobě pórobetonu pomocí opětovné komprese páry. Pára uvolněná z autoklávu se vede do redukčního ventilu, kde je škrcena na konstantní tlak odtud je pára vedena do kompresoru, ve kterém se tlak opět zvýší. V průběhu škrcení a komprese se původně sytá pára přehřívá. Vstřikováním vody v injektoru se přehřátá pára opět upraví na sytou páru a vede se do parního zásobníku, odkud je podle...

Způsob měření množství vláken minerální vlny na vstupu do usazovací komory a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231695

Dátum: 01.05.1986

Autori: Liškutin Jiří, Vališ Miroslav, Hladík Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: vstupu, měření, zařízení, vláken, množství, minerální, usazovací, způsob, komory, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerální vlny. Účelem vyná1ezu je získat informaci o množství vytvořených vláken vstupujících do usazovací komory. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že proud vláken vstupující do usazovací komory se prozařuje světelnými impu1sy a zjišťuje se počet světelných impulsů prošlých proudem vláken během zvoleného časového intervalu a tento počet se porovnává s celkovým počtem vyslaných světelných impulsů během tohoto...

Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242560

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Kratochvíl Gabriel, Vališ Miloslav, Liškutin Jioí

MPK: G01N 30/00

Značky: zařízení, nízkých, vlastností, adsorbentu, teplot, sorpčních, určení, tlaku, vysokých

Text:

...§ regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový...

Způsob nedestruktivního stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 221595

Dátum: 15.02.1986

Autori: Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav, Votava Petr

Značky: hmotnosti, stanovení, betonových, objemové, způsob, krychelné, pevnosti, nedestruktivního, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuzování kvality vyrobených betonových dílců, zejména z pórobetonu. Účelem vynálezu je zkrátit dobu potřebnou pro získání potřebných údajů tak, aby výsledků měření bylo možno zpětně promítnout do výroby a při měření nedocházelo ke znehodnocení dílců. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se provádí prozařování ještě nevysušených dílců fotony gama a rychlými neutrony za současného sklerometrického měření pevnosti...

Způsob stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228005

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Votava Petr, Komínek Antonín

Značky: měřené, způsob, stanovení, radiometrie, pomocí, látce, obsahu, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie. Účelem vynálezu je získat možnost kontinuálního stanovení hledané veličiny, bez ohledu na objemovou hmotnost měřeného materiálu. Tohoto účinku je podle vynálezu dosaženo tím, že měřená látka se prozařuje neutrony a měří se četnosti fotonů záření gama o energii odpovídající energii píku plného pohlcení záření gama doprovázejícího interakci neutronů s jádry vodíku...

Ochranný kryt samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225578

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hladík Jaroslav, Lorenc Zdeněk

Značky: počítače, samočinného, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt samočinného počítače, ze jména mikropočítače, pro přímé řízení výrobních procesů, vyznačující se tím, že je tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotěsně uzavřeným vnitřním pláštěm (1) a vnějším pláštěm (4) opatřeným v horní stěně (8) vnější ventilátorovou jednotkou (7) a ve spodní stěně (6) otvory pro vstup chladiva do vnějších chladicích kanálů (5) mezi vnitřním a vnějším pláštěm (l, 4), uvnitř vnitřního...

Způsob sledování termodynamického procesu v kuplovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225560

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hladík Jaroslav, Vašíček Zorro, Vališ Miloslav

Značky: procesu, sledování, kuplovně, termodynamického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování termodynamického procesu v kuplovně bez keramické vyzdívky s dvojitým ocelovým pláštěm protékaným chladicí kapalinou. Účelem vynálezu je získat objektivní informace o termodynamických dějích probíhajících v peci, které by bylo možno využít pro racionalizaci provozu pece. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se měří teplota hladicí vody alespoň na třech výškových úrovních pece a naměřených rozdílů...

Způsob sýření mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217598

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hladík Jaroslav, Plachý Bohuslav, Svoboda Karel

Značky: sýření, mléka, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sýření mléka s využitím imobilizovaného enzymu na pevném porézním nosiči. Imobilizace práškového enzymu byla provedena kyselinou laurovou v poměru enzym ke kyselině laurové 1:4 a při teplotě 44 °C. Při použití imobilizovaného enzymu bylo dosaženo jeho opakovaným použitím při experimentálních teplotách 10, 15 a 20 °C celkové aktivity 160 %, 240 % a 330 % vztaženo na sílu volného syřidla, použitého jednorázově.

Způsob přípravy imobilizovaných enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214096

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kubánek Vladimír, Káš Jan, Turková Jaroslava, Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Hladík Jaroslav

Značky: imobilizovaných, způsob, přípravy, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká imobilizovaných enzymů na mikroporézní polymery a způsobu jejich výroby. Podstata imobilizovaných enzymů podle vynálezu spočívá v tom, že polymerní nosič, vytvořený například na bázi polyetylenterefalátu, polykaprolaktamu, polyfenylenoxidu má mikroporézní strukturu o specifickém povrchu od 1 do 700 m2/g. Podstata způsobu výroby imobilizovaných enzymů podle vynálezu spočívá v tom, že se na polymerní nosič buď nejprve sorbuje...