Hireš Jaroslav

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kincl Jaromír, Hireš Jaroslav, Macků Vladislav

MPK: C09D 3/58

Značky: ředitelné, pryskyřic, nátěrové, epoxidových, hmoty, bázi, vodou

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suran Pavol, Husák Jiří, Hájková Bohuslava, Drobný František, Bandžuch Jan, Hireš Jaroslav, Svačinka Jiří, Hájek Karel

MPK: C09D 3/04

Značky: alkydových, ředitelné, nátěrové, bázi, hmoty, disperzí, vodou

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kincl Jaromír, Macků Vladislav, Elinger Karel, Opluštilová Hermína, Hireš Jaroslav, Stránecký Jan, Horák Jaroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: bázi, modifikované, směsi, epoxidových, pojivo, ředitelné, vhodné, hmoty, tmely, nátěrové, pryskyřic, vodou

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Jaroslav, Hireš Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: výroby, inhibitorů, způsob, enzymů

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Polymersilikátová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255378

Dátum: 15.03.1988

Autori: Slanička Štefan, Kincl Jaromír, Janotka Ivan, Hireš Jaroslav

MPK: C04B 24/28

Značky: směs, polymersilikátová

Text:

...železa na beton, k zďévání velmi namáhaných podlahových spár, k impregnaci, resp. jako vrchní vrstva betonových podkladů, starých i čerstvých betonü, nátěrů, omítek a podobne, např. betonových vozovek, průInyslových či údržbářských hal, výškových a podzcmních garáži. Tyto polymersilikátové směsi jsou dále použitelná jako ochrana proti škodám zpüsobeným mrazem, posypovou soli na vozovkách, odstavných pásech,rozjezdových letištních a...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Iurišová Julie, Husák Jioí, Drobný František, Hireš Jaroslav

MPK: C08K 3/24, C07G 13/00, C09B 61/00...

Značky: způsob, stabilizace, koncentrátů, vitaminochlorofylového

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Separátor neferomagnetických kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bandžuch Jan, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Husák Jioa

MPK: B03C 1/02

Značky: neferomagnetických, kovových, separátor, předmětů

Text:

...a to vlivem vysoké specifické hmotnosti. hladkosti a tvrdosti povrchu.Uvedené nevýhody odstraňuje separátor něferomagnetických kovových předmětů ze směsi kovových a nekovových předmětů podle vynálezu, tvořený žlabem a nejměně jedním lineárním elektromotorem, jehož podstata spočívá v tom, že ve dně žlabu je Vytvořeno vybrání pro umístění lineárního elektromotoru, jehož výsledný směr trakční síly svírá s podélnou osou žlabu ostrý úhel, přičemž...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Drobný František, Hireš Jaroslav, Pilný Milan, Hájek Karel, Kaše Josef, Husák Jiří, Suran Pavol, Bandžuch Jan

MPK: C09D 3/64

Značky: hmoty, nátěrové, alkydových, vodou, disperzí, ředitelné, bázi

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Vodou ředitelné disperze na bázi alkydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249475

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Bandžuch Jan, Drobný František, Suran Pavol, Krejcar Emil, Kadlecová Jana, Husák Jiří

MPK: C08L 67/08, C09D 3/64, C08L 67/00...

Značky: disperze, vodou, alkydů, bázi, ředitelné

Text:

...olej či acyklická kyseliny z těchto olsjů nebo také acyklické monoksrboxylové lqselim talového oleje. syntetické kyseliny získaná oxidací parafiniokých zbytků či telomeràiací nižších uhlovodíků a lqsličníku uhličitého. Jako monokarboxylové kyseliny lze použít. kyselinou benzoavuu a její substituovaná deriváty. Je dü eäité zachovat molární poměr těchto monokarborąylových kyselín v rozmezí 1 0,05 až 0,50, protože ten rozhoduje do značné...

Katalyzátor oxypolymerace a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248832

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hájek Karel, Podzimek Štěpán, Hireš Jaroslav, Bandžuch Jan

MPK: C09D 3/58, B01J 31/04, C09D 3/64...

Značky: způsob, katalyzátor, přípravy, oxypolymerace

Text:

...kobaltu, olova, železa,manganu a vápníku. Je ovšem možno použít i solí jiných kovů II a IV skupiny, VIIb a VIIIb podskupin periodického systémuPro usnadnění převodu solí kovů do formy jemné disperze je možno použít některých tenzidů, zejména ze skupiny anion j aktivních, např. alkylarylsulfokyselin a jeíůch solí, esterůkyseliny sulfojantarové, alkylfenylethersulfonany, alkylfenylpolyglykolethersulfonany, soli acyklických kyselín s alkalickými...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Husák Jiří, Suran Pavol, Valent Vojtech, Svoboda Bohumil, Ditrich Zdeněk, Hireš Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: pojiva, přípravy, alkydového, disperzního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...

Vodou ředitelné alkydové disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230800

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ditrych Zdeněk, Suran Pavol, Svoboda Bohumil, Krátký Bohumil, Vašíček Zdeněk, Valent Vojtech, Husák Jiří, Hireš Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64

Značky: vodou, disperzní, pojivo, ředitelné, alkydové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelného disperzního pojiva na bázi alkydových pryskyřic, které je použitelné především pro výrobu nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojivo sestává ze 300 a 600 hmot, dílů solí připravených z dusíkatých bázi a alkydových pryskyřic modifikovaných monokarboxylovými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, 300 až 700 hmot.dílů vody, 2 až 35 hmot. dílů sušidel, 1 až 15 hmot. dílů směsi tenzidů tvořené 2 až...

Způsob odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220530

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hireš Jaroslav, Dobáš Ivan, Dufka Oldřich, Ditrych Zdeněk

Značky: odplynů, odpadních, způsob, epihalogenhydrinů, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod vznikajících při jejich syntéze nebo při výrobě sloučenin na jejich bázi. Spočívá v tom, že odplyny nebo odpadní vody s obsahem epihalogenhydrinů a případně i produktů jejich parciální hydrolýzy se uvedou při teplotě 20 až 90 °C do reakce s 0,5 až 5% vodným roztokem alkalicky reagujících látek, nejlépe uhličitanů alkalických kovů. Optimální postup odstraňování...

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218997

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hireš Jaroslav, Ditrych Zdeněk, Krejcar Emil, Dvořák Adolf

Značky: aminoamidů, způsob, výroby, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aminoamidů modifikovaných nízkomolekulárními akrylovými polymery. Jeho podstata spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 50 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. akrylových polymerů a/nebo kopolymerů o mol....

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ditrych Zdeněk, Dvořák Adolf, Rucký Milan, Krejcar Emil, Hireš Jaroslav

Značky: výroby, modifikovaných, způsob, aminoamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby modifikovaných aminomidů použitelných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 100 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. polymerů a/nebo kopolymerů...

Způsob výroby nízkoviskózních aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218987

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ditrych Zdeněk, Krejcar Emil, Dvořák Adolf, Renger František, Hireš Jaroslav

Značky: nízkoviskózních, způsob, výroby, aminoamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkoviskózních aminoamidů určených především jako tvrdidla pro vytvrzování polyepoxidových sloučenin. Podstatou vynálezu je postup spočívající ve vzájemné reakci specifických polyaminů, karboxylových kyselin a epoxidů s minimálním obsahem monomerních monoglycidylových sloučenin 10 % hmot. v molárním poměru aminových, karboxylových a epoxidových skupin 1:0,05 až 0,5:0,1 až 1 při teplotě 50 až 250 °C a za...