Hinterholzinger Otto

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Baloun Stanislav, Fiala Petr

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: způsob, zejména, loužení, pískovcového, typů, uranových, kyselého

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Homolka Václav, Plevač Stanislav, Hinterholzinger Otto, Holub Jaroslav, Zdvořák Jaroslav, Hrb Karel, Zubček Ladislav, Parobek Pavel, Baloun Stanislav, Vaněk Jiří

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, roztoku, obsahem, uranu, zpracování, technologických, silně, kyselých

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Verner Jindřich, Hinterholzinger Otto, Dudák Vladimír, Smetana Josef, Handlíř Jaroslav, Hemer Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, činnosti, důlní, komora, odprašovací, výdušných, čištění, vznikajícího, větru

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Luboš, Závodník Jiří, Hinterholzinger Otto, Dadák Vojtěch, Zubček Ladislav, Pálffy Alexander

MPK: C09C 1/36

Značky: zpracování, odpadů, běloby, titanové, výrobe, vzniku, železitého, titanového, síranu, způsob

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vebr Zdeněk, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto, Vaněk Jiří, Baloun Stanislav, Homolka Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: sorpce, kyselých, způsob, rmutu, zvýšení, uranu, účinnosti

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Baloun Stanislav, Vandas Jiří, Polanský Milan, Forman Miroslav, Martínek Konstantin, Hinterholzinger Otto

MPK: C22B 3/00

Značky: frakcionovaného, loužení, způsob

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257577

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin, Kundrát Václav, Kopecký Jan

MPK: C01G 43/00

Značky: neutralizace, sírové, způsob, kyseliny, alumosilikátového, těžce, loužitelných, loužení, zejména, uranových, zbytkové

Text:

...uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Přibáň Václav, Kysela Vladimír, Novák Luboš, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Füssel Jan, Rajdl Josef, Řehák Alexandr

MPK: C02F 1/58

Značky: průmyslu, čištění, radioaktivních, odpadních, uranového, způsob

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Zařízení pro rozvod technologických roztoků elektrodialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255024

Dátum: 15.02.1988

Autori: Civín Vladimír, Perun František, Hinterholzinger Otto, Němeček Jan, Novák Luboš, Novák Petr, Zubček Ladislav

MPK: B01D 13/02

Značky: rozvod, roztoku, technologických, elektrodialyzéru, zařízení

Text:

...kanálu 31, koncentrátového kanálu ąg a elektrodového kanálu 31. Kanály 31, ąg a 33 jsou uspořádány tak, že umožňují přívod roztoků k příslušným otvorům v rozváděcí desce 1 Q to je k diluátovým otvorům ll, koncentrátovým otvorům lg a elektrodovým otvorům 13. Elektrodové otvory 13 vyústují na dvou protilehlých stranách elektrody gg, opatřené přívodem gl stejnosměrněho proudu. Mezi rozváděcími deskami lQ je vložen funkční svazek AQ...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novák Luboš, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Přibáň Václav, Baloun Stanislav

MPK: C01F 11/46

Značky: zpracování, způsob, roztoku, síranových

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Novák Luboš, Kysela Vladimír, Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto

MPK: C25B 1/00

Značky: oxidů, výroby, trojmocných, kovů, způsob

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233902

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Přibáň Václav

MPK: G21F 9/04

Značky: čištění, odpadních, uranového, způsob, radioaktivních, průmyslu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na radioaktivní důlní vody s obsahem suspendovaných pevných částic se působí kyselými zasolenými roztoky z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud, zejména uranových, kyselinou sírovou, obsahujícími do 100 kg.m-3 rozpuštěných látek, z toho do 50 kg.m-3 volné kyseliny sírové, do 5 kg.m-3 Al3+ a do 80 kg.m-3 S042-,...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 227258

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kopecký Jan, Martínek Konstantin, Hinterholzinger Otto

Značky: zbytkové, způsob, loužitelných, kyseliny, těžce, neutralizace, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu, vyznačený tím, že na zbytkový rmut po loužení se působí rozemletým a zahuštěným popelem, získaným fluidním spalováním uranonosného uhlí v poměru 0,2 až 0,8 tuny popela na 1 tunu těžce loužitelné rudy, podle koncentrace volné kyseliny sírové, měrné hmotnosti zbytkového rmutu po loužení těžce loužitelných rud a podle...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových rud alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214476

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hinterholzinger Otto, Kundrát Václav, Ulrych Bedřich

Značky: zbytkové, loužitelných, neutralizace, způsob, alumosilikátového, těžce, kyseliny, loužení, uranových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob neutralizace zbytkové kyseliny při úpravě těžce loužitelných rud, zejména uranových alumo silikátového typu, kterým se řeší náhrada nákladných neutralizačních materiálů. Zbytkový rmut po loužení se smísí v míchaných reaktorech s rozemletými a zahuštěnými kaly nebo meziprodukty z fyzikální úpravy rud. Poměr mísení závisí na koncentraci volné kyseliny, měrné hmotnosti zbytkového rmutu a na obsahu složek a...

Způsob dekontaminace radioaktivních roztoků a vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214007

Dátum: 01.06.1984

Autori: Novák Luboš, Král Miloš, Hinterholzinger Otto, Neumann Leo, Šmíd Jaroslav, Berák Lubomír, Dohnal Jiří

Značky: zařízení, provádění, roztoku, způsob, dekontaminace, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jaderné energetiky a řeší problém dekontaminace roztoků a vod, obsahujících biotoxické radioaktivní zářiče. Vynález spočívá ve způsobu dekontaminace radioaktivních roztoků a vod sorpcí nebo výměnou iontů za použití sorbentů nebo ionexů tím, že se radioaktivní roztoky nebo vody podrobí působení sorbentu nebo ionexu, uloženého ve tkaninové a kovové vložce, jejich prosáváním za použití vakua. Zařízení je vyřešeno tak, že kontaktor,...