Hinterholzinger Otto

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Hinterholzinger Otto, Fiala Petr

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: způsob, loužení, uranových, typů, zejména, pískovcového, kyselého

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zdvořák Jaroslav, Homolka Václav, Hinterholzinger Otto, Parobek Pavel, Hrb Karel, Plevač Stanislav, Zubček Ladislav, Baloun Stanislav, Vaněk Jiří, Holub Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, obsahem, technologických, silně, způsob, kyselých, zpracování, roztoku

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Handlíř Jaroslav, Dudák Vladimír, Verner Jindřich, Smetana Josef, Hinterholzinger Otto, Hemer Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, odprašovací, vznikajícího, čištění, výdušných, komora, větru, důlní, činnosti

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pálffy Alexander, Zubček Ladislav, Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Novák Luboš, Hinterholzinger Otto

MPK: C09C 1/36

Značky: výrobe, síranu, titanové, zpracování, způsob, odpadů, železitého, titanového, vzniku, běloby

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vebr Zdeněk, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto, Baloun Stanislav, Vaněk Jiří, Homolka Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: účinnosti, uranu, zvýšení, kyselých, sorpce, rmutu, způsob

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vandas Jiří, Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin, Forman Miroslav, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: C22B 3/00

Značky: frakcionovaného, loužení, způsob

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257577

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin, Kopecký Jan, Kundrát Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: alumosilikátového, neutralizace, loužení, těžce, loužitelných, uranových, způsob, zbytkové, zejména, sírové, kyseliny

Text:

...uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Luboš, Přibáň Václav, Kysela Vladimír, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Füssel Jan, Řehák Alexandr, Rajdl Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, čištění, průmyslu, radioaktivních, uranového, způsob

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Zařízení pro rozvod technologických roztoků elektrodialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255024

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Novák Luboš, Novák Petr, Němeček Jan, Civín Vladimír, Perun František

MPK: B01D 13/02

Značky: technologických, rozvod, elektrodialyzéru, zařízení, roztoku

Text:

...kanálu 31, koncentrátového kanálu ąg a elektrodového kanálu 31. Kanály 31, ąg a 33 jsou uspořádány tak, že umožňují přívod roztoků k příslušným otvorům v rozváděcí desce 1 Q to je k diluátovým otvorům ll, koncentrátovým otvorům lg a elektrodovým otvorům 13. Elektrodové otvory 13 vyústují na dvou protilehlých stranách elektrody gg, opatřené přívodem gl stejnosměrněho proudu. Mezi rozváděcími deskami lQ je vložen funkční svazek AQ...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Baloun Stanislav, Přibáň Václav, Zubček Ladislav

MPK: C01F 11/46

Značky: síranových, roztoku, způsob, zpracování

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kysela Vladimír, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Novák Luboš

MPK: C25B 1/00

Značky: oxidů, trojmocných, kovů, způsob, výroby

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233902

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Zubček Ladislav, Přibáň Václav

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, čištění, odpadních, uranového, způsob, průmyslu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na radioaktivní důlní vody s obsahem suspendovaných pevných částic se působí kyselými zasolenými roztoky z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud, zejména uranových, kyselinou sírovou, obsahujícími do 100 kg.m-3 rozpuštěných látek, z toho do 50 kg.m-3 volné kyseliny sírové, do 5 kg.m-3 Al3+ a do 80 kg.m-3 S042-,...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 227258

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hinterholzinger Otto, Kopecký Jan, Martínek Konstantin

Značky: zbytkové, loužitelných, těžce, loužení, způsob, neutralizace, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu, vyznačený tím, že na zbytkový rmut po loužení se působí rozemletým a zahuštěným popelem, získaným fluidním spalováním uranonosného uhlí v poměru 0,2 až 0,8 tuny popela na 1 tunu těžce loužitelné rudy, podle koncentrace volné kyseliny sírové, měrné hmotnosti zbytkového rmutu po loužení těžce loužitelných rud a podle...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových rud alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214476

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hinterholzinger Otto, Ulrych Bedřich, Kundrát Václav

Značky: alumosilikátového, loužení, neutralizace, zbytkové, zejména, loužitelných, těžce, způsob, uranových, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob neutralizace zbytkové kyseliny při úpravě těžce loužitelných rud, zejména uranových alumo silikátového typu, kterým se řeší náhrada nákladných neutralizačních materiálů. Zbytkový rmut po loužení se smísí v míchaných reaktorech s rozemletými a zahuštěnými kaly nebo meziprodukty z fyzikální úpravy rud. Poměr mísení závisí na koncentraci volné kyseliny, měrné hmotnosti zbytkového rmutu a na obsahu složek a...

Způsob dekontaminace radioaktivních roztoků a vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214007

Dátum: 01.06.1984

Autori: Král Miloš, Dohnal Jiří, Hinterholzinger Otto, Neumann Leo, Novák Luboš, Šmíd Jaroslav, Berák Lubomír

Značky: způsob, roztoku, radioaktivních, zařízení, provádění, dekontaminace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jaderné energetiky a řeší problém dekontaminace roztoků a vod, obsahujících biotoxické radioaktivní zářiče. Vynález spočívá ve způsobu dekontaminace radioaktivních roztoků a vod sorpcí nebo výměnou iontů za použití sorbentů nebo ionexů tím, že se radioaktivní roztoky nebo vody podrobí působení sorbentu nebo ionexu, uloženého ve tkaninové a kovové vložce, jejich prosáváním za použití vakua. Zařízení je vyřešeno tak, že kontaktor,...