Hill Regina Luise

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Otten Martina, Engel Stefan, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Mayer Guido, Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Wagner Oliver, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut

MPK: A01N 43/02, A01N 43/72, A01N 43/48...

Značky: kompozície, použitie, herbicídov, přípravy, obsahom, spôsob, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Mayer Guido, Rheinheimer Joachim, Kardorff Uwe, Witschel Matthias, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Otten Martina, Rack Michael

MPK: C07D 261/00, A01P 13/00, A01N 43/72...

Značky: použitie, obsahom, přípravy, kompozície, benzoylderiváty, 3-heterocyklyl-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Harreus Albrecht, Hill Regina Luise, Von Deyn Wolfgang, Rang Harald, Misslitz Ulf, Otten Martina, Plath Peter, König Hartmann, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Vossen Marcus, Walter Helmut, Kardorff Uwe

MPK: A01P 13/00, A01N 43/48, C07D 409/00...

Značky: obsahuje, pyrazolylbenzoylu, přípravy, herbicídny, derivát, prostriedok, ktorý, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Westphalen Karl-otto, Rack Michael, Walter Helmut, Mayer Guido, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Otten Martina, Götz Norbert, Reinheimer Joachim, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Witschel Matthias, Baumann Ernst

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: 4-benzoylpyrazoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Engel Stefan, Götz Norbert, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Walter Helmut, Vossen Marcus, Hill Regina Luise, Plath Peter, Otten Martina

MPK: C07D 411/06, C07D 409/06, A01N 43/56...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Hill Regina Luise, Walter Helmut, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Westphalen Karl-otto, Baumann Ernst, Otten Martina, Mayer Guido, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Misslitz Ulf

MPK: A01N 33/24, A01N 33/26, C07C 251/60...

Značky: kompozície, spôsob, použitie, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Engel Stefan, Otten Martina, Plath Peter, Misslitz Ulf, Vossen Marcus

MPK: C07D 339/08, A01N 43/32, C07D 327/06...

Značky: přípravu, přípravy, obsahom, medziprodukty, hetaryolderiváty, použitie, herbicídne, prostriedky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.