Hezina Jiří

Tavná lepidla na bázi kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268289

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dvořák Jan, Hezina Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, tavná, etylen-vinylacetát, bázi, kopolymerů

Text:

...lupldln podla tohoto vynĺlczu sa npllkuj( tak, in so zn vyšších teplot vo form tnvoniny nnnâłojí nn nĺstn slcpu. Při lopenĺ je třeba dbĺt nn to, aby tnvcninn lnpldln nn povrchu lopcnlho předmětu bylo vždy dobře znkotvans. Toho lze snadno doslhnout přimĺčknu CS 268 289 B 1 -3 tím nebo zntlečoním çevenlny.Potom, po přlloíení nebo přltleľoní drphi lepená čĺstl, dochízí během n§kollke sekund- po oohlezení - k dokonell-u slepení obou lepenýoh...

Přípravek k odstraňování námrazy ledu a sněhu s dlouhodobým odmrazovacím a inhibičním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252686

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leeb Jiří, Hezina Jiří, Zika Zdeněk

MPK: C09K 5/00

Značky: námrazy, dlouhodobým, účinkem, přípravek, odstraňování, odmrazovacím, sněhu, inhibičním

Text:

...zinku a kadmia, nttěrové hmoty různých druhů, syntetické hmoty a těsnící materiály, je výběr inhibičních příaad, jež by spolehlivě chránily tak široký sortiment materiálů aniž by u některćho druhu korozi stimulovaly, znacne náročný. Obvykle se k tomu účelu navrhuje sme několika typů inhibitorů, jejichž výběr musí být v zájmu bezpečnosti provozu ošetřované techniky výsledkom rozaúhlých doluhodobých experimentu, a to nejen v přípravku...

Tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248195

Dátum: 12.02.1987

Autori: Leeb Jiří, Matějka Jindřich, Suchý Josef, Hezina Jiří

MPK: C09J 3/14, C09J 3/26

Značky: lepidlo, tavné

Text:

...parafin (což jsou normální alkany,v menší míře i izoalkany a cyklické uhlovodíky mající v řetězci 20 až 35 uhlíků) teploty tuhnutí 58/60, ceresin (což je směs vysokomolekulárních alkanů a izoalkanül s teplotou skápnutí 65/70 a nízkomolekulární polymer etylenu (teplota tavení 100 až 104 °C, číslo kyselosti 0 až 30 mg KOH/g) v poměru 10, až l 0,3 až 0,4 hmot. dílů. Jako antioxidační látka se osvědčil 2,6-di-terc-butyl-metylfenol. Finální produkt...

Způsob výroby tavného lepidla ve formě folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247802

Dátum: 15.01.1987

Autori: Suchý Josef, Matějka Jindřich, Hezina Jiří

MPK: C09J 7/00

Značky: způsob, tavného, fólie, formě, výroby, lepidla

Text:

...přičemž vzniká fólie o tlouščce 1 až 4 mm se smrštěním odlepuje.Hlavní výhodou způsobu výroby tavného lepidla podle vynálezu je to, že takto lze připravit lepidlo ve formě főlie, které je pak možno přímo použít pro speciální účely, jako vs stavebnictví při lepení izolačních materiálů na krytinu, při výrobě izolačních panelů,při spojování různorodých materiálů /jako například hliníkový plech s polystyrenem/, ale i pro laminování různých...

Tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235610

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bílek Milouš, Hezina Jiří, Leeb Jiří

MPK: C08F 218/08, C09J 3/14

Značky: tavné, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tavného lepidla, zvláště pro nalepování hranovacích pásků jak syntetických, tak i dýhových, na boční stěny nábytkových dílců. Je vhodné především pro lepení automatickými olepovacími stroji. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje 44 až 51 % hmot. termoplastických látek, 22 až 28 % hmot. modifikované přírodní pryskyřice, 22 až 28 % hmot. anorganických plnidel, 2,5 až 4 % hmot. voskových komponent a do 0,3 % hmot. antioxidačních...

Těsnicí a spojovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 223635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořák Jan, Vlastník Jiří, Šrotýř Miroslav, Hezina Jiří

Značky: těsnicí, hmota, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnicí a spojovací hmoty pro výrobu trubek a kabelů oplášťovaných polyetylénem. Hmota obsahuje 10 až 60 hmotnostních % kopolymerů etylénvinylacetát s obsahem vinylacetátu 5 až 40 hmotnostních %, 5 až 35 hmotnostních % přírodních pryskyřic jako kalafuna případně esterifikovanou či modifikovanou fenolformaldehydovou pryskyřicí, anebo syntetických pryskyřic na bázi olefinických uhlovodíků frakce C4 až C6, 10 až 50 hmotnostních...

Přípravek pro chemickou stabilizaci a inertizaci rzi před nanášením ochranných povlaků na železo a ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221383

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hezina Jiří, Paleček Jaroslav, Zika Zdeněk, Leeb Jiří

Značky: inertizaci, železo, stabilizaci, povlaků, chemickou, přípravek, ochranných, nanášením, před

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 20 % hmot. aromatických polyhydroxysloučenin, 10 až 80 % hmot. polymerních suspenzí a disperzí, 0,5 až 10 % hmot. alkanových kyselin obsahujících 1 až 3 atomy uhlíku, popřípadě jejich solí a zbytek do 100 % jsou rozpouštědla. Přípravek s výhodou obsahuje 0,5 až 5 % hmot. kvartérních pyrimidiniových nebo amoniových solí. Dále může obsahovat 1 až 5 % hmot. oxidu křemičitého.

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226972

Dátum: 01.01.1986

Autori: Leeb Jiří, Hezina Jiří, Zika Zdeněk, Kadlec Ladislav

Značky: syntetická, rezná, obrábění, způsob, koncentrovaná, kovů, její, přípravy, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebe fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223942

Dátum: 15.11.1985

Autori: Škrdlíková Eva, Ptáček Jiří, Hezina Jiří, Marek Miloslav, Bílek Milouš, Leeb Jiří

Značky: lepidlo, laminování, obalů, tavné, potravinářských

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů tvořených papírem na hliníkové fólii určených především pro balení másla, tuků a jiných potravinářských výrobků, vyznačené tím, že obsahuje 40 až 60 hmotnostních tuhých parafinických uhlovodíků a 10 až 30 hmotnostních tuhých izoparafinických uhlovodíků, kde jako parafinické a izoparafinické uhlovodíky jsou parafiny a cereziny obecného vzorce CnHn + 2´, kde n je 20 až 35, s teplotou měknutí...

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225344

Dátum: 01.12.1984

Autori: Fűrbacherová Božena, Jaroš Miroslav Rndr, Zika Zdeněk, Hezina Jiří

Značky: zejména, silně, čištění, kolejových, vozidel, prostředek, předmětů, povrchu, rozměrných, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel, na bázi kyseliny fosforečné, vyznačující se tím, že obsahuje od 5 do 60 hmot. % kyseliny fosforečné, od 0,2 do 20 hmot. % komplexotvorné sloučeniny mající v molekule dvě ketoskupiny spojené metylenovou skupinou, například /3-diketonu nebo /3 ketokyseliny, popřípadě jejich derivátu, a do 100 hmot. % vody, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.