Heyberger Aleš

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš, Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila

MPK: C07C 69/653

Značky: metakrylové, výroby, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kyseliny, způsob

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bízek Vladislav, Heyberger Aleš, Horáček Jan, Procházka Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, vzácných, dusičnanu, zařízení, provádění, roztoku, způsobu, tohoto, zemin, separace

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rylek Milan, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: kontinuálního, 2-hydroxyetoxyetylesteru, dělení, kyseliny, způsob, metakrylové, etylendiglykolu

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pařízek Rudolf, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 103/60

Značky: methylmethakrylamidu, methylakrylamidu, způsob, kontinuálního, isobutanolických, derivátů, praní, roztoku, butanolických, protiproudného, n-substituovaných

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čermák Ján, Havlín Vladimír, Pavlík Oldřich, Sovová Helena, Procházka Jaroslav, Havlíček Antonín, Kiefmann Josef, Jaňour Miloš, Pekárek Oldřich, Heyberger Aleš

MPK: G01N 29/02

Značky: měření, kapalin, fázi, zařízení, podílu, diaperze, objemového

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Způsob kontinuální rafinace surového vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261376

Dátum: 10.02.1989

Autori: Taupier Louis Orlando Galvez, Garcia Alberto De Jesus Garcia, Caňete Rafael Ernesto, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C13D 1/02

Značky: rafinace, způsob, kontinuální, vosků, cukrové, surového, třtiny

Text:

...Vsádkové způso-.by vedou k rychlému růstu objemu zařízení při růstu objemu vý roby a vyžadují značnou spotřebu lidské prace. Jednorázový kontakt rozpouštědla a surového vosku při odstraňovaní pryskyřice,který se u nich předpokládá, vede k velké spotŕebě rozpouštědlaa nizké výtěžnosti tvrdého vosku, opakovaný kontakt s čerstvýmrozpouštědlem zvyšuje spotřebu rozpouštědla a snižuje měrný ob-y jemový výkon zařízení. Dříve navržený kontinuální...

Způsob kontinuální rafinace surového tvrdého vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260922

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čermák Ján, Luis Orlando, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Alberto De Jesus, Rafael Ernesto

MPK: C11B 3/02

Značky: rafinace, způsob, vosků, cukrové, kontinuální, třtiny, tvrdého, surového

Text:

...V případě, že rozpcuštědlo má menší hustotu, než surový tvrdý vosk, proudí vzhůru a kapky vosku jím klesají dolů. V případě rozpouštědla s větší hustotou je tomu naopak. Rozpouštědlo nasycené tvrdým voskem se regeneruje destilací. Destilací se odstraní rovněž zbytky rozpouštědla zadržené v pryskyřicích. Jako rozpouštědla lze 5 výhodou použít zejména etanolu a isopropanolu, dále n-propanolu, butanolů, acetonu, ťurfuralu, jejich směsi,...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čermák Ján, Veselý Václav, Heyberger Aleš, Rylek Milan, Šenkýřová Jarmila

MPK: C07C 69/653

Značky: kyseliny, výroby, 2-hydroxyetylesteru, způsob, metakrylové

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Forma k odstředivému lití dutých skleněných výrobků s členitou spodní částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241894

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eermák Jan, Heyberger Aleš, Sedláeek Pavel, Ezr Karel

MPK: C03B 19/04

Značky: částí, dutých, sklenených, členitou, výrobků, spodní, lití, odstředivému, forma

Text:

...lze obměňovat a vyrébět tak široký sortiment výrobků, např. nádoby s dýnkem, nožkou či nąkojetí, osvětlovací tělesa s nákružkem pro uchycení a montáž elektrických součástí a pod.Příkladné provedení vynálezu .je popsáno dále a schematícky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. l osový řez formou v sevřené tvarovací poloze aobr. 2 osový řez formou v otevřené poloze po skončení tvarování. íFormu l / obr. l / tvoří...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Černý Miloslav

MPK: B01D 11/04

Značky: vodou, zařízení, extrakci, kaprolaktamu, trichloretylenem, reextrakci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Havlín Vladimír, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 69/54

Značky: rafinace, 2-hydroxyetylesteru, metakrylové, kontinuální, kyseliny, způsob

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Heyberger Aleš, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: zařízení, způsobu, kyseliny, výroby, 2-hydroxyetylesteru, tohoto, způsob, provádění, metylmetakrylové

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Způsob izolace aromatických sulfokyselin z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroupa Jan, Čermák Ján, Černý Otakar, Horáček Jan, Procházka Jaroslav, Bízek Vladislav, Heyberger Aleš

MPK: C02F 1/26

Značky: sulfokyselin, odpadních, aromatických, způsob, izolace

Text:

...i vícesytných a jejích směsí i z vod, obsehujících enorganické kyseliny a jejich soli. Navíc v některých případech lze způsob použít i k oddělení některé ze sulfokyselin od ostatních aromatických sulfokyselin obsažených v odpední vodě 2 od minerálních kyselín e jejich solí.Jestliže je cílem použití nevrženého způsobu izolace jen jedné nebo několike sulfokyselin z odpední vody obsahující více erometíckých sulfokyselln a poořípedě nnorgenické...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš, Veselý Václav, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, rafinace, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kyseliny, kontinuální, metakrylové

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Zařízení pro automatickou regulaci mechaniky promíchávaných extrakčních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238339

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pekárek Oldřich, Procházka Jaroslav, Havlíček Antonín, Sovová Helena, Heyberger Aleš, Stejskal Miroslav, Čermák Ján

MPK: G05D 16/00

Značky: extrakčních, mechaniky, automatickou, promíchávaných, zařízení, regulaci, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatickou regulaci mechanicky promichávaných extrakčních kolon, sestávající ze snímače měrné objemové zádrže rozptylované fáze, elektrického pohonu s řiditelnou frekvencí otáček motoru nebo amplitudou a frekvencí kmitů, snímače složení vystupujících kapalných fází, snímače polohy mezifázového rozhraní a ze snímače průtoku fází. Výstupy ze snímačů jmenovaných veličin, jakož i signál úměrný frekvenci otáčení rotačního pohonu nebo...

Zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého lineárního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237058

Dátum: 01.10.1987

Autori: Rozprim Jan Praha, Roubíček Ota, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Pejšek Zdeněk, Heyberger Aleš

MPK: H02K 5/12

Značky: lineárního, elektromotorů, kmitavého, hermetizaci, zařízení, součástmi

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého elektromotoru tvořeného statorem a kotvou, jejíž feromagnetické části jsou umístěny v drážkách statoru tak, že mezi feromagnetickými částmi kotvy a statorem je vytvořena funkční vzduchová mezera a v drážkách statoru je uloženo alespoň jedno vinutí. Mezi kotvou a statorem kmitavého lineárního elektromotoru je umístěna hermetizační přepážka, sestávající z feromagnetické nebo z...

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232079

Dátum: 01.04.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Schwarz Vladimír, Nováček Alois, Ulrich Miroslav, Pihera Pavel, Čermák Ján

MPK: C11B 11/00

Značky: extrakce, hydrolýzy, způsobu, zařízení, lanolinu, cholesterolu, způsob, provádění, produktů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu, při kterém se hydrolyzát ředí vodou a etanolem a extrahuje rozpouštědlem, jímž může být parafinický benzin s rozmezím bodů varu 80 až 200 °C, parafinické uhlovodíky s 6 až 10 uhlíky, dichlorstan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan či chloroform. Hydrolyzát se ředí vodou v objemovém poměru 1:1 až 1:3 a etanolem v objemovém poměru 1:0 až 1:l,5 a za pomoci vibračního pohybu...

Způsob předčištění a zpracování znečištěných frakcí e-kaprolaktanu zbývajících po jeho destilaci a rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232981

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sladký Jan, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš

MPK: C07D 201/16

Značky: e-kaprolaktanu, frakcí, rektifikací, znečištěných, předčištění, zpracování, způsob, destilaci, zbývajících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kaprolaktamu a řeší problém předčištění a zpracování těžkých frakcí odpadajících zejména při destilaci a rektifikaci finálního produktu. Vynález řeší využití extrakce k předčištění těžkých frakcí a nakoncentrování extraktů v systému extrakce hlavního výrobního proudu.

Způsob odstraňování kyselin z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 227172

Dátum: 15.06.1986

Autori: Procházka Jaroslav, Nekovář Prokop, Formánek Josef, Mrnka Miroslav, Heyberger Aleš, Sladkovská Jitka, Schrötterová Daria, Bízek Vladislav

Značky: způsob, kyselin, odpadních, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování kyselin z odpadních vod z chemických provozů obsahující anorganické kyseliny, vyznačený tím, že se kyselina z odpadní vody vyextrahuje roztokem vysokomolekulárního aminu s molekulovou hmotností 200 až 600, z organické fáze se kyselina reextrahuje vodným roztokem 5 až 37 % hmot. amoniaku, načež zregenerovaný roztok vysokomolekulárního aminu se vrací zpět do procesu.

Způsob současné izolace digoxinu a lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 232280

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stuchlík Josef, Adamec Jiří, Andrýsek Stanislav, Cvak Ladislav, Heyberger Aleš, Kejzlar Miroslav, Procházka Jaroslav, Elis Tomáš

MPK: C07H 15/24, B01D 11/04

Značky: způsob, lanatosidu, izolace, digoxinu, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin a lanatosid C jsou důležitá léčiva získávaná izolací z drogy náprstníku vlnatého. Postup podle vynálezu ekonomizuje výrobu lanatosidu C tím, že umožňuje izolovat digoxin, který je vždy v droze obsažen vedle lanatosidu C. Současné izolace lanatosidu C a digoxinu je dosaženo postupnou extrakcí vodného koncentrátu glykosidů náprstníku vlnatého etherem, chloroformem nebo dichlormethanem a směsí chloroformu s 5 až 30 objemovými procenty...

Způsob čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí vodorozpustných složek z roztoků polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vyoral Leopold, Chupík Lubomír, Horáček Jan, Heyberger Aleš, Comel Mathius, Schulz Hanz Peter, Götz Reiner, Novotný Miloslav, Antonová Elisabeth, Procházka Jaroslav

MPK: C08J 11/04

Značky: polymerů, kontinuální, kapalných, roztoku, čištění, vodorozpustných, způsob, extrakci, složek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí chloridu lithného, hydroxidu lithného, ethylenoxidu a tetrahydrofuranu z roztoku polymerů vodou za současného působení vibrací. Způsob podle vynálezu umožňuje velmi účinně a efektivně oddělit organické vodorozpustné složky z roztoků polymerů a současně provést dokonalé odsolení roztoku v jednom aparátu.

Způsob kontinuální extrakce etylénoxidu a tetrahydrofuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223305

Dátum: 15.03.1986

Autori: Comel Matthius, Götz Reiner, Vyoral Leopold, Procházka Jaroslav, Horáček Jan, Heyberger Aleš, Schulz Hans-peter, Anton Elisabeth, Novotný Miloslav

Značky: extrakce, tetrahydrofuranu, způsob, kontinuální, etylénoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuální extrakce etylénoxidu nebo tetrahydrofuranu ze směsi kapalných uhlovodíků, odpadajících ve výrobě syntetických kaučuků. Extrakce se provádí vodou nebo vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, přičemž se směs uhlovodíků a vodný roztok uvádějí do intenzívního styku působením vibrace. Koncentrace hydroxidu ve vodním roztoku je max. 0,2 mol. a teplota extrakce je min. o 20 °C nižší, než je teplota varu původní směsi...

Způsob regenerace arzénových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225597

Dátum: 30.09.1985

Autori: Čermák Jiří, Kroupa Jan, Zemanová Dana, Heyberger Aleš, Černý Otakar, Horáček Jan, Kruliš Jan, Bízek Vlastimil, Procházka Jaroslav, Vraná Věra

Značky: sloučenin, regenerace, způsob, arzénových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace arzénových sloučenin z odpadních vod vznikajících při výrobě mono a diaminoantrachinonů amonolýzou solí antrachinon mono a dísulfokyselin za přítomnosti sloučenin pětimocného arzénu výhodně hydrogenarzeničnanu sodného oxidačním postupem vyznačený tím, že se odpadní vody oxidují, s výhodou roztokem peroxidu vodíku a vzniklá směs, obsahující anionty arzeničnanové, síranové, popř. anionty chloridové či organické příměsi, se...

Způsob izolace lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 219423

Dátum: 15.08.1985

Autori: Adamec Jiří, Heyberger Aleš, Elis Tomáš, Krajíček Alois, Bořecký Miroslav, Stuchlík Josef, Procházka Jaroslav, Spáčil Jiří, Cvak Ladislav

Značky: lanatosidu, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace lanatosidu C ze souhrnu glykosidů náprstníku vlnatého získaného některým z o sobě známých postupů spočívající v tom, že se souhrn glykosidů podrobí protiproudému extrakčnímu dělení mezi dvěma rozpustidly, směsi chloroformu s dichlorethanem v poměru 1 : 1 až 1 : 2 hmotnostních dílů těžší fáze a vodným roztokem methanolu o složení 50 až 70 % objemových lehčí fáze, získaný roztok lanatosidu C a D ve vodném methanolu se protiproudně...

Způsob praní butanolického roztoku N-butoxymethylakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217342

Dátum: 01.08.1985

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Nerad Zdeněk

Značky: n-butoxymethylakrylamidu, roztoku, způsob, praní, butanolického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu praní butanolického roztoku N -butoxymetylakrylamidu, získaného esterifikací metylolakrylamidu, vodným roztokem hydrogen - uhličitanu sodné-ho a vodou,při němž se butanolický roztok N - butoxymetylakrylamidu uvádí v kontinuální protiproudý styk napřed s vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného o koncentraci 1 až 10% hmot.a potom s vodou při poměru objemových průtoků butanolického roztoku a vodného roztoku nebo vody 2:1...

Způsob izolace kyseliny 2-etylhexanové z těžkých podílů hydroformylace propenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218408

Dátum: 15.03.1985

Autori: Procházka Jaroslav, Macek Vladimír, Heyberger Aleš, Kubička Rudolf, Vepřek Jaroslav, Horáček Jan

Značky: hydroformylace, izolace, způsob, kyseliny, 2-etylhexanové, propenu, těžkých, podílu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace kyseliny 2-etylhexanové z těžkých podílů hydroformylace propenu, při kterém se kyselina 2-etylhexanová extrahuje roztokem hydroxidu sodného tak, že se těžké podíly kontinuálně rozptylují ve formě kapek do roztoku hydroxidu sodného pomocí vibrací a uvádějí se s ním v protiproudý styk. Teplota při uvedené izolaci se udržuje v rozmezí 40 až 95 °C a extrakce se provádí 5 až 30% roztokem hydroxidu sodného, jehož...

Způsob získávání mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218295

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sladkovská Jitka, Mrnka Miroslav, Sychra Václav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Javorek Petr, Formánek Josef

Značky: způsob, ftalocyaninových, mědi, odpadních, získavání, pigmentů, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů. Nejprve se vyloučí z odpadní vody molybden roztokem vysokomolekulárního aminu, v organickém, s vodou se nemisícím rozpouštědle. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měď iontově vyflotuje pomocí alkylxantogenanů.

Způsob získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218293

Dátum: 15.02.1985

Autori: Javorek Petr, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Mrnka Miroslav, Formánek Josef, Sychra Václav, Sladkovská Jitka

Značky: mědi, způsob, molybdenu, pigmentů, získavání, odpadních, výrobe, ftalocyaninových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů. Jeho podstata spočívá v tom, že se molybden vylučuje z odpadní vody roztokem vysoko molekulárního aminu v organickém, s vodou se nemísícím rozpouštědle, načež se měď vylučuje pomocí elektrolýzy. Molybden zachycený v roztoku vysokomolekulárního aminu se může vyloučit do vodného roztoků pomocí uhličitanů, popř. hydroxidů alkalických kovů, popř....

Způsob rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216466

Dátum: 01.07.1984

Autori: Handlovský Anrej, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Jančina Otakar, Šplháček Roman

Značky: kyseliny, 2-methylfenoxyoctové, surové, rafinace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny obsažené ve formě své sodné soli v alkalickém vodném roztoku a znečištěné přítomností 2-methylfenolátu sodného, při němž se pH roztoku upraví přídavkem kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 6,3 až 6,7 a uvolněný 2-methylfenol se extrahuje kontinuálně protiproudně toluenem za pomoci vibračního pohybu při teplotě 50 až 90 °C, přičemž poměr objemových průtoků vodné a organické fáze...

Způsob odstraňování krezolů z vodných roztoků při výrobě kyseliny 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216310

Dátum: 15.06.1984

Autori: Šplháček Roman, Viskup Ján, Hóz Ivan, Mosný Ivan, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

Značky: odstraňování, roztoku, výrobe, krezolů, vodných, kyseliny, způsob, 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování krezolů z vodných roztoků při výrobě kyseliny 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové, která je běžně používaným herbicidem, chlorací kyseliny 2-metylfenoxyoctové úpravou pH roztoku na hodnotu 6,3 až 6,7 a protiproudou extrakci organickým rozpouštědlem, při němž se vodný roztok vzniklý po chloraci kyseliny 2-metylfenoxyoctové a obsahující o-krezol a chlorkrezoly podrobí protiproudé extrakci organickým rozpouštědlem typu...