Hering Jiří

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: G01K 17/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: spôsob, užitkovej, teplej, tepla, zariadenie, spotřeby, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Hering Jiří, Žoldák Ľubomír, Peter Igor

MPK: G01K 17/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: užitkovej, teplej, meranie, spotřeby, systém

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Viacvtokový merač kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261063

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hering Jiří

MPK: G01F 1/06, G01F 1/075, G01F 1/07...

Značky: kvapalín, viacvtokový, merač

Text:

...štrbina medzi ústím zberného kanála a hlavným výtokovým kanálom.Obr. 3 je rez viacvtekevým- mokrobežným meračom se zberným kanálem, uzatvereným vekom meracej komory a hlavou merača.De puzdra 1 merača s hlavným vtokovým kanálem 2 a hlavným výtokovým kanálem 3 je vsadená meracia komora 4 s prepážkou 5 medzi sústavou vtokových kanálov 6 a výtokových kanálov 7 a s lopatkovým kolesom B. Výtokevé kanály 7 ústia do prstencovêho zberného kanála 9....

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bukoven Ján, Hering Jiří, Ray Ján

MPK: G01F 1/56, G01F 1/00, G01F 1/05...

Značky: komora, meradlá, rotujúcim, objemové, meracia, piestom

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...