Henselová Mária

Zariadenie na úpravu rastlinných semien nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6629

Dátum: 08.01.2014

Autori: Henselová Mária, Kováčik Dušan, Hudecová Daniela, Sťahel Pavel, Černák Mirko, Záhoranová Anna

MPK: A01C 1/06, H05H 1/00

Značky: úpravu, rastlinných, tlaku, zariadenie, atmosferickom, nízkoteplotnou, semien, plazmou

Text:

...a vlhkosti pre úpravu semíen v teplotne optimálnom prostredí, ktoré je výhodne v rozsahu 40 až 60 °C, a ďalej obsahuje sústavu meracích zariadení vysokonapäťové sondy a prúdové sondy, ktoré umožňujú snímať okamžité parametre výboja (prúd, napätie) a kontrolovať a vyhodnocovať výkon plazmy.Hodnoty zo sond sú výhodne spracovávané pomocou osciloskopu.Zariadenie je výhodne vybavené tiež priezorom na možnosť pozorovania prechádzajúcich semíen....

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277825

Dátum: 12.04.1995

Autori: El Shaaer Hafez Mohamad, Avetisian Avetisovna Aida, Kráľová Katarína, Lácová Margita, Henselová Mária, Melikian Surenovič Gagik

MPK: A01N 43/16, C07D 311/22, C07D 309/32...

Značky: deriváty, spôsob, přípravy, 2-benzo, chromónové, furanónové, 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu

Zhrnutie / Anotácia:

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu všeobecného vzorca I, kde R1 je 2-ftalidylidén, 4,5,6,7-tetrachlór-3-ftalidylidén alebo skupina vzorca II, kde R2 je H, Cl, CH3 alebo OH, R3 je CN alebo CONH2, sa pripravujú kondenzáciou 2-kyano-3,5,5-trimetyl-2-pentén-5-olidu s príslušným ftalanhydridom, 4,5,6,7-tetrachlórftalanhydridom alebo R2-chromón-3-karbaldehydom v prostredí acetanhydridu za katalýzy octanom...

2-(Chlóracetylamíno)-6-substituované benzotiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269044

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gvozdjaková Anna, Henselová Mária, Dobrovodská Alžběta, Tichá Ester, Konečný Václav, Pohanková Mária, Varkonda Štefan

MPK: C07D 277/82

Značky: 2-(chlóracetylamíno)-6-substituované, spôsob, benzotiazoly, přípravy

Text:

...až 50 °C a spracovala sa rovnako ako v príklade 1. ziskal aa 2-(chlőracatylamino)-6-metoxybenzotiazol (zlůčenina B) 3 teplotou to penia 241 až 242 °c vo výřežku 7 a 95.Elementárna analýza pre CIOHQN S 0 C 1, molekulová hmotnosť 256.39Semená pohanky (Fagopyrum vulgare L.) sa vyeiali do pokuených nádob naplnaných hlinito-piesočnatou padou do riadkov v počte 25 aamien na nádobu a nachali aa vyrásť do štádia kličnych listov, Pton aa vyjednotili na...

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Halgaš Ján, Henselová Mária, Tichá Ester, Lácová Margita

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Henselová Mária, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Lácová Margita, Sidóová Eva, Hýblová Oľga

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sidóová Eva, Láová Margita, Varkonda Štefan, Hýblová Oľga, Benda Ferdinand, Chovancová Jarmila, Konečný Václav, Henselová Mária

MPK: C07D 275/04

Značky: regulačný, herbicídny, prostriedok, rastovo

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

4-/2-/Aryloxyacetyl/benzoyl/morfolíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichá Ester, Konečný Václav, Henselová Mária, Lácová Margita, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/84

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...aut. osv. č. 236 406 a amidy Lácová M., Synäk I. čs. aut. osv. č. 151 633.Teraz sa zistili 4-2-aryloxyacetylbenzoyljmorfolíny všeobecného vzorca lv ktorom R znamená vodik, metylovú skupinu, jeden alebo tri atomy chlóru.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou aryloxyrnetylénftalídu s morfolinom, čo možno znazornit schémouv ktorej substituent R má už uvedený význam. U zlúčenín podľa všeobecného vzorca bo P R E...

Spôsob kvantitatívnej anylýzy obsahu stopových množstiev herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223118

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kováč Jozef, Kurucová Magda, Bátora Vojtech, Henselová Mária, Benada Jaroslav

Značky: obsahu, stopových, množstiev, anylýzy, kvantitatívnej, spôsob, herbicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev herbicídov inhibujúcich Hillovu reakciu chromatograficky na tenkej vrstve, nanesením roztoku herbicídu so známymi koncentráciami, po vyvíjaní v mobilnej fáze a po jej následnom odparení, po postriekaní chromatogramu detekčným skúmadlom, pozostávajúcim zo zmesi homogenátu chloroplastov a roztoku sodnej soli 2,6 - dichlórfenolindofenolu, pričom po ukončení chromatografie sa chromatogram...