Henninger Kerstin

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Wunberg Tobias, Karthaus Dagmar, Heimbach Dirk, Svenstrup Niels, Schuhmacher Joachim, Zimmermann Holger, Lang Dieter, Paulsen Daniela, Riedl Bernd, Goeller Andreas, Schohe-loop Rudolf, Henninger Kerstin

MPK: A61K 31/44, A61P 31/00, A61K 31/4427...

Značky: látky, arylsulfónamidy, substituované, antivírusové

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Lang Dieter, Henninger Kerstin, Zimmermann Holger, Schohe-loop Rudolf, Brueckner David, Thede Kai, Fuerstner Chantal

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4709, C07D 401/04...

Značky: substituované, chinolóny

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Heterocyklylamidom substituované imidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6751

Dátum: 14.02.2006

Autori: Hendrix Martin, Kern Armin, Keldenich Jörg, Paulsen Daniela, Rosentreter Ulrich, Radtke Martin, Zimmermann Holger, Henninger Kerstin, Lang Dieter, Brückner David

MPK: A61K 31/4164, A61P 31/00, C07D 233/00...

Značky: imidazoly, substituované, heterocyklylamidom

Text:

...aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Zimmermann Holger, Süssmeier Frank, Henninger Kerstin, Keldenich Jörg, Lampe Thomas, Jeske Mario, Betz Ulrich, Wunberg Tobias, Baumeister Judith, Nell Peter, Hewlett Guy, Lang Dieter, Reefschlager Jürgen, Schohe-loop Rudolf, Grosser Rolf, Nikolic Susanne

MPK: A61K 31/517, C07D 239/00, A61P 31/00...

Značky: vlastnosťami, dihydrochinazolíny, protivírusovými, substituované

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Bender Wolfgang, Hewlett Guy, Zumpe Franz, Betz Ulrich, Keldenich Jörg, Nikolic Susanne, Wunberg Tobias, Jensen Axel, Zimmermann Holger, Lin Tse-i, Lampe Thomas, Henninger Kerstin, Reefschlager Jürgen, Kleymann Gerald, Schohe-loop Rudolf

MPK: G01N 33/569, A61P 31/00

Značky: inhibície, spôsob, herpesvírusov, replikácie

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Henninger Kerstin, Shimada Mitsuyuki, Diedrichs Nicole, Wischnat Ralf, Krämer Thomas, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Krahn Thomas, Rosentreter Ulrich

MPK: A61P 25/00, A61P 11/00, A61K 31/4418...

Značky: 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny, použitie, substituované

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...