Henninger Kerstin

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Schohe-loop Rudolf, Schuhmacher Joachim, Goeller Andreas, Karthaus Dagmar, Svenstrup Niels, Heimbach Dirk, Lang Dieter, Paulsen Daniela, Zimmermann Holger, Riedl Bernd, Wunberg Tobias, Henninger Kerstin

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4427, A61K 31/44...

Značky: antivírusové, substituované, látky, arylsulfónamidy

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Brueckner David, Fuerstner Chantal, Lang Dieter, Henninger Kerstin, Thede Kai, Schohe-loop Rudolf, Zimmermann Holger

MPK: A61K 31/4709, C07D 401/04, A61P 31/22...

Značky: substituované, chinolóny

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Heterocyklylamidom substituované imidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6751

Dátum: 14.02.2006

Autori: Henninger Kerstin, Paulsen Daniela, Zimmermann Holger, Keldenich Jörg, Radtke Martin, Rosentreter Ulrich, Lang Dieter, Brückner David, Hendrix Martin, Kern Armin

MPK: C07D 233/00, A61P 31/00, A61K 31/4164...

Značky: substituované, imidazoly, heterocyklylamidom

Text:

...aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Keldenich Jörg, Lampe Thomas, Grosser Rolf, Zimmermann Holger, Nikolic Susanne, Schohe-loop Rudolf, Lang Dieter, Betz Ulrich, Wunberg Tobias, Hewlett Guy, Reefschlager Jürgen, Jeske Mario, Baumeister Judith, Nell Peter, Henninger Kerstin, Süssmeier Frank

MPK: C07D 239/00, A61K 31/517, A61P 31/00...

Značky: vlastnosťami, protivírusovými, substituované, dihydrochinazolíny

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Nikolic Susanne, Schohe-loop Rudolf, Jensen Axel, Hewlett Guy, Keldenich Jörg, Betz Ulrich, Lampe Thomas, Wunberg Tobias, Zimmermann Holger, Bender Wolfgang, Kleymann Gerald, Zumpe Franz, Reefschlager Jürgen, Lin Tse-i, Henninger Kerstin

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: replikácie, herpesvírusov, inhibície, spôsob

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Krahn Thomas, Stasch Johannes-peter, Diedrichs Nicole, Hübsch Walter, Shimada Mitsuyuki, Wischnat Ralf, Krämer Thomas, Rosentreter Ulrich, Henninger Kerstin

MPK: A61P 11/00, A61P 25/00, A61K 31/4418...

Značky: použitie, 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny, substituované

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...