Hemzal Boleslav

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238472

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: G06F 15/46

Značky: kolektory, zapojení, mikropočítače, sluneční

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména pro natáčení slunečních kolektorů. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory sestává z generátoru hodin a indikace, generátoru času, paměti, displejů, obvodu napětí, bloku logiky, termostatů, panelu ovládání. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména natáčení slunečních kolektorů pro...

Horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stratil Oto, Hemzal Boleslav

MPK: B65G 65/34

Značky: dopravu, vybírač, hmot, zejména, senáže, horní

Text:

...hmot zvěže dochází k ucpává»ní svislé stredové šachty. Dále je nevýhodou, že vybírače jsou stále vystavený účinkům agreslvního prostředí ve věžích a že trvale zabudované vybírače nelze používat pro vybírání hmot v jiných věžích.Uvedené nevýhody odstraňuje horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže, podle výnálezu, sestávající z nosné konstrukce, tvořené stabilizačními vodorovnými rameny, opatřenými na svých volnýo-hçkoncích...

Montážní lisovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241755

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vrba Kamil, Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: F04D 29/60

Značky: přípravek, lisovací, montážní

Text:

...lg pro kluzný průchod obou souose uspořádaných prodloužených pistnic Ž, Q. Na prodloužené části duté pístnice Q je uložen opěrný kroužek lg se středícím vybráním li, které v případě použití přípravku l pro zalisování těsnicího kruhu li do spirální skříně łá čerpadla, podle obr. 1, slouží k uložení těsnicího kru hu lg určeného k zalisování, zatímco v případě zalisování těsáni. cího kruhu łâ na oběžné kolo ll slouží-jako opěra oběžného kola...

Zařízení pro ohřev kapaliny pomocí slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250054

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: F24J 2/42

Značky: pomocí, ohrev, zařízení, slunečního, záření, kapaliny

Text:

...zásobníku 5 a jednak s jedním vývodem přetlakového ventilu 22, jehož druhý vývod je spnjen s jedním VÝVOÓGTD zpětného ventilu 23, jehož druhý vývod je spojen s rozvodem vody. Sluneční kolelttor 1 je dále spojen s natáčecím zařízením 29, které je také spojene s převodníkem 4 řídicích signálů pohonů, který je jednak spojen s havarijním koncovým spínačem 13 horizontálním a havarijníín koncovým spínačem 14 vertikálním, jednak se...

Universální kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 244520

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hemzal Boleslav, Lukeš Miroslav, Král Bohuslav, Tunka Václav, Stratil Oto, Ryšavý Jaromír

MPK: B21B 35/14

Značky: kloub, universální

Text:

...noEepxHocTLm BĽOAL ocn oóoümu 1, conpamennoñ c HBKHOHHoñ noaepxnocwuonasa 9 oóoümm 1. Hp 0 M 8 KYTOÉHaH onopa 8 co oTopoau xpumxu 10 nonxawa ynpyrnm enemenmom, HanpmMap npymnnoü 11. Yron Haxnona nasa, conpxmeanoro c npoMemyToqHoñ onopoñ 8, Bunonnen Mehbme yrna TPGHZH B 1,1-1,3 pasa, qTo oóecneqnsaew camomopmoxeaue onopu 8.YCTPOŽCTBO paóomaem cnenymmnm oópasom.Hpn yrnonu nepememennax Bpamammerocs mapnnpa non ĽcñcTBneM ynpyrnx cun anemeawa 11...

Světelný snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236555

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šik Vladislav, Hemzal Boleslav

MPK: G01J 1/16

Značky: snímač, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Světelný snímač je určen pro snímání změny osvětlení průchodem přes světelnou překážku, například mraky. Uvedeného se dosáhne jednoduchým zapojením tvořeným dvěma děliči napětí D1, D2, z nichž jeden je řízen světlem pomocí světlocitlivého čidla RF, komparátorem KOM, na nějž jsou výstupy obou děličů napětí D1, D2 připojeny, obvodem paměti, sestavajícím z operačního zesilovače OZ1, kondenzátoru C1, diod U1, U2, odporů R1, R2, R3 a Schmitovým...