Hemer Ivan

Litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 247120

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kodýtek Vilém, Melichar Bohuslav, Jaromioský Jaroslav, Fikar Jioí, Hemer Ivan, Khol Miroslav, Müller Karel, Vachta Jaromír

MPK: C22C 37/10

Značky: litina

Text:

...neqn c xucnoü yTep 0 BKOň c ncnonbsoaanneu B xaqecrae mmxronux Marepuanoà H oöasox nuweňHoro«uyryHa, rpauTa, CYPBMH, cnnuxoMnmMeTanna, Qeppocnnanon Maprauna n KpeMHnn HnTeňuuň uyryu aarpyxann B neqh, pacnnaansnn, neperpesanu no 1430-1450 °C, noöannanu 3 neqb pacuernoe xónnqecrso CYDBMN, a nepen sannnxbň 3 qyryn anonnnu 0,05-0,152 cnnnxonnmneranna. Hs ornunox qyryna Ksrorasnąaanu Hanpaañnmmne BTYHKH xnananoa nnurareneň, xoropue...

Způsob přípravy čistého tetrachlordifluorethanu z technického nebo surového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238290

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hemer Ivan, Dědek Václav, Fikar Jiří, Hrubý Václav, Pošta Antonín, Bárta Milan, Müller Karel

MPK: C07C 19/00

Značky: přípravy, tetrachlordifluorethanu, technického, způsob, čistého, surového, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v rafinací technického tetrachlor-l,2-difluorethanu /Ia/ a/nebo tetrachlor-l,l-difluorethanu /Ib/, které obsahují zejména trichlortrifluorethan /II/, dichlordífluorethan /III/, trichlordifluorethan /IV/, tetrachlorethylen /V/ a pentachlorfluorethan /VI/, v případě surového produktu ještě chlortrifluorethan /VII/, dichlordifluorethylen /IX/ a dichlorfluorethan /X/ tak, že se nežádoucí látky odstraní působením chloru uváděným do...

Způsob rafinace (2-chlor-1,1,2-trifluorethyl)-difluormetyleteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228793

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hemer Ivan, Šimek Stanislav, Hrabal Richard, Chvátal Zdeněk, Šimon Jan, Bárta Milan, Pošta Antonín, Dědek Václav, Liška František, Lukáč Juraj, Veselý Ivan, Fikar Jiří, Pavlovská Eliška

MPK: C07C 41/34

Značky: rafinace, způsob, 2-chlor-1,1,2-trifluorethyl)-difluormetyleteru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na uvedený surový éter vzorce I, obsahující /2,2-dichlor-1,1,2-trifluoretyl/difluormetyléter II, a/nebo chloroform působí práškovitými kovy v protických rozpouštědlech, a/nebo ve vodě, a/nebo v přítomnosti povrchově aktivních látek výhodně zinkem ve vodě a v přítomnosti smáčedla. Éter II se převede redukci vazby uhlík-chlor v dichlormetylové skupině kovem na éter I a chloroform se analogickou redukcí vazby...

Způsob rafinace (2-chlor-1,1,2-trifluoretyl)-difluormetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228792

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimek Stanislav, Liška František, Chvátal Zdeněk, Dědek Václav, Pavlovská Eliška, Pošta Antonín, Hemer Ivan, Bárta Milan, Veselý Ivan, Šimon Jan, Fikar Jiří, Lukáč Juraj, Sedláček Zbyněk

MPK: C07C 41/34

Značky: způsob, rafinace, 2-chlor-1,1,2-trifluoretyl)-difluormetyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvedený surový éter I, který obsahuje /2,2-dichlor-1,1,2-trifluoretyl/difluormetyléter II a/nebo chloroform ozařuje ultrafialovým zářením v přítomnosti sekundárních alkoholů, výhodně s počtem uhlíků 3 až 8, například 2-propanolu a/nebo v přítomnosti éterů, výhodně s počtem uhlíku 3 až 5, například tetrahydrofuranu, 1,3-dioxolanu a/nebo v přítomnosti organických aminů, výhodně s počtem uhlíků 3 až 12....

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Pošta Antonín, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, oranžová

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Smrž Rudolf, Pošta Antonín

MPK: C09B 45/26

Značky: žlutá, azobarviva, chromokomplexní

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Trifluorakrylátové kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hemer Ivan, Kálal Jaroslav, Chvátal Zdeněk, Paleta Oldřich, Bouchal Karel, Žůrková Eva, Dědek Václav, Švec František, Vacík Jiří

Značky: kopolymery, trifluorakrylátové

Zhrnutie / Anotácia:

Trifluorakrylátové kopolymery sestávající ze stejného molárního množství zpolymerizovaného methyltrifluorakrylátu a zpolymerizovaného monomeru obecného vzorce I CH2 = CH - R (I), kde R je alkyl nebo alkoxyl s jedním až pěti uhlíky připravitelné radikálovou polymerizací methyltrifluorakrylátu s monomerem obecného vzorce I v němž R má výše udaný význam v rozpouštědle vybraném ze skupiny zahrnující benzen, toluen, xylen, chloroform,...