Hell Wolfgang

Spôsob výroby 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9868

Dátum: 27.02.2009

Autori: Drexler Hans-joachim, Siegrist Urs, Kegel Markus, Hell Wolfgang, Spindler Felix, Schnyder Anita, Heller Detlef, Zimmer Oswald, Schäfer Olaf

MPK: C07C 213/00, C07C 215/42

Značky: spôsob, 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov, výroby

Text:

...alebo Raneyovho niklu v heterogénnej fázeb) svodíkom za prítomnosti ródiových-, irídiových- alebo ruténiových komplexov s chirálnymi difosfínovými Iigandami v homogénnej fáze alebohlinitým. 0008 Pri R ako alkyle sa môže jednať napríklad o metyl, etyl, n- a izo-propyl alebo n-, izo-, sek- a terc-butyl. Vo výhodnom uskutočnení predstavuje R vodík alebo najmä metyl. V ďalšom výhodnom uskutočneníje R metyl.0009 Podla spôsobu podľa tohto...

Spôsob prípravy (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17501

Dátum: 23.07.2007

Autori: Gladow Stefan, Hell Wolfgang, Buschmann Helmut Heinrich, Holenz Jörg, Zimmer Oswald

MPK: C07C 211/28, C07C 211/27, C07B 57/00...

Značky: spôsob, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, přípravy

Text:

...separácia takto získanej soli a uvoľnenie zodpovedajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca l vo forme voľnej bázy,(a) nasleduje reakcia takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca l, Rv ktorom R má vyššie definovaný význam, s etylmagnéziumhalogenidom v inertnom reakčnom médiu za podmienok Grignardovej reakcie,(b) nasleduje prevedenie takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca Il, EF 2 046 724 35116 /Hv ktorom R má vyššie definovaný význam,...

Príprava 3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9867

Dátum: 23.07.2007

Autor: Hell Wolfgang

MPK: C07C 215/54, C07C 219/22, C07C 213/08...

Značky: 3-[(1r,2r)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenolu, príprava

Text:

...musí byť rozdelená na svoje individuálne stereoizoméry, aby bolo možné získať požadovaný (ZR,3 R)-3-(3-metoxyfenyl)-N,N,Z-trimetylpentanamín,ktorý potom môže byt prevedený na tapentadol napr. ohrievaním s koncentrovanou kyselinou bromovodíkovou, ako je opisané v EP-A-0,693,475.0007 WO-2005/000788 opisuje alternatívny postup získania (2 R,3 R)-3-(3 metoxyfenyl)-N,NZ-trimetylpentanamínu prevedením (2 S,3 S)-1-(dimetylamino)-3-(3...

Spôsob prípravy substituovaných dimetyl-(3-aryl-butyl)-amínových zlúčenín prostredníctvom homogénnej katalýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9961

Dátum: 30.10.2006

Autori: Buschmann Helmut, Kegel Markus, Hell Wolfgang, Spindler Felix, Heller Detlef, Drexler Hans-joachim

MPK: C07C 213/08, C07C 217/62

Značky: zlúčenín, homogénnej, spôsob, katalýzy, substituovaných, přípravy, dimetyl-(3-aryl-butyl)-amínových, prostredníctvom

Text:

...čiastočne fluórovaný alebo perfluórovaný -O-CH-alkyl, -O-(CH 2)-fenyl, kde n je 1, 2 alebo 3, F,CI alebo OR, alebo dva susediace zvyšky R a R 5, R 5 a R 5, R 5 a R 5 alebo R 5 a R 4 predstavujú skupinu -OCHCHO-, -cHc(R 9)-o-, -CHC(R 9-S- alebo -CHCHc(oR°)cH- ako súčasť kruhu s tým, že iné konkrétne zvyšky R 5, R 5 a R, R, R 5 a R 5, R 5, R 5 a R 4 alebo R 4, R 5 a R 5 majú vyššie uvedený význam, R 5 znamena -CO-Cw-alkyl, -PO(O-C...

3-(2-Dimetylamino)metyl-(cyklohex-1-yl)fenol-maleát a jeho kryštalické formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5726

Dátum: 20.07.2006

Autori: Hell Wolfgang, Von Raumer Markus, Szelagiewicz Martin, De Paul Susan Margaret, Berghausen Jörg, Gruss Michael

MPK: C07C 215/00

Značky: formy, krystalické, 3-(2-dimetylamino)metyl-(cyklohex-1-yl)fenol-maleát

Text:

...strans konfiguráciou fenylového kruhu adimetylaminometylovej skupiny (1 R,2 R-, príp. 1 S,2 S~ konfigurácie), pričom enantiomer s absolútnou konfiguráciou (1 R,2 R) je celkom obzvlášť výhodný.Štruktúra lR 2 R -enantioméru 3- 2- dimet lamino met l- c kIohex-l- l -fenolu0006 Zlúčeniny vzorca I sa môžu získať analogicky ako pri spôsobe opisanom všeobecne na výrobu solí v EP A 1 0 753 506, z voľnej bázy reakciou s kyselinou malelnovou alebo...

Soľ kyseliny fumárovej a 3-[2-(dimetylamino)-metyl-(cyklohex-1-yl)]-fenolu a jej kryštalické formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11335

Dátum: 20.07.2006

Autori: Hell Wolfgang, Szelagiewicz Martin, De Paul Susan Margaret, Gruss Michael, Von Raumer Markus, Berghausen Jörg

MPK: C07C 215/64, A61K 31/135

Značky: krystalické, 3-[2-(dimetylamino)-metyl-(cyklohex-1-yl)]-fenolu, formy, fumarovej, kyseliny

Text:

...s absolútnou kontiguráciou (1 R,2 R).0006 Štruktúra (1 R,2 R)-enantioméru 3-2-(dimetylamino)-metyl-(cykIohex 1-yI)-fenolu je znázomená ďalej0007 Zlúčeniny vzorca I sa môžu získat analogicky ako je opísané v spise EP A 1 0 753 506 všeobecne pre spôsob výroby soli, z voľnej0008 bázy a reakciou s kyselinou fumarovou za prítomnosti vody. Voľná báza 3-2-(dimetylamino)metyl-(cyklohex-1-yl)-fenolu sa môže izolovať napriklad z hydrochloridu,...

Delenie stereoizomérnych N,N-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13909

Dátum: 29.05.2006

Autori: Hell Wolfgang, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: C07C 213/10, C07C 217/72

Značky: delenie, stereoizomérnych, n,n-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov

Text:

...a používa sa namiesto toho takmer výlučne na analytické účely. Existuje preto požiadavka na spôsob, ktorý je tiež vhodný na delenie enantiomérov chirálnych N,N-dialkylamino-2 alkyl-3-hydroxy-3-fenylalkanov v preparatívnom meradle.0012 Preto úlohou tvoriacou základ tohto vynálezu je poskytnúť spôsob delenia stereoizomérov, výhodne enantiomérov, chirálnych N,N-dia|kylamino-2-aIkyl-3 hydroxy-3-fenylalkánov, ktorý sa môže tiež uskutočňovať v...

Spôsob výroby substituovaných 3-aryl-butyl-aminozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5585

Dátum: 04.06.2004

Autori: Holenz Jörg, Drexler, Gladow Stefan, Löbermann Hartmut, Kegel Markus, Akteries Bernhard, Hell Wolfgang, Buschmann Helmut, Heller

MPK: C07C 217/00, C07C 211/00

Značky: substituovaných, výroby, spôsob, 3-aryl-butyl-aminozlúčenín

Text:

...3 tvorí spoločne nasýtený C 4.7-cykloalkylový zvyšok, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný, R 4 je zvolený zo skupiny zH, Cm-alkyl, rozvetvený alebo nerozvetvený,nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný, R 7 a R 8 sú nezávisle na sebe zvolené zo skupiny z H alebo C 1.3-alkyl,rozvetvený alebo nerozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovanýalebo raz alebo viackrát substituovaný,...

Spôsob chlorácie terciálnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8536

Dátum: 23.04.2003

Autori: Buschmann Helmut, Kegel Markus, Hell Wolfgang

MPK: C07C 217/54, C07C 213/08

Značky: chlorácie, terciálnych, alkoholov, spôsob

Text:

...oddeliť organická zlúčenina, ktorá obsahuje terciárnu Cl skupinu, pomocou destilácie ďalších reakčných komponentov s rozpúšťadlom. Destilácia sa tiež môže vykonat pomocou postupného odstránenia rozpúšťadla sďalšími reakčnými zložkami pri dodaní tepla vo vákuu. Tiež je možné po dokončení reakcie získať organickú zlúčeninu, ktorá obsahuje terciárnu Cl skupinu vo forme pevnej látky pomocou ochladenia na teplotu, ktorá je menšia ako je teplota...