Hejtman Jiří

Zařízení pro kontrolu složení surovin na principu radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267739

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šindelář Dobroslav, Solnická Hana, Kroužek Jaroslav, Kotner Václav, Skalka Bohumil, Fišer Jiří, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: radiačního, neutronů, surovin, zařízení, složení, záchytu, kontrolu, princípu

Text:

...obsluhy. Ďři využití zařízení pro snslýzu surovín na doprnvním páse je značnou výhodou odstínění jak prímšrního game-záření zdroje neutronů, tak podstatné omezení možnosti detekce sekundárního gama-záření vznikajícího ve stínícícb materiáloch.Na pripojených výkresoch jsou znćzorněny dva příklady provedení zařízení pro analýzu složení surovin dle vynálezu. Ne obr. 1 je zsřízení v aplikaci pro analýzu surovín v provozních zćsobníoích. Na...

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kotner Václav, Novotný Luděk, Kozlík Josef, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/20

Značky: měření, zařízení, vlhkosti, neutronů, tepelných, detekce, surovin, metodou

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Zařízení pro analýzu látek metodou nepružného rozptylu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260685

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G01N 23/202

Značky: nepružného, neutronů, rozptylu, zařízení, metodou, analýzu, látek

Text:

...jedno z možných řešení stínícího klínu a dvojité měřící násypky.Zařízení podle vynálezu se skládá z plnícího zásobníku 1, pod kterým je vodící dráha 3, na níž je pohyblivě uložena dvojice měřících násypek 1. Pohyb měřících násypek 3 po vodící dráze g zajištuje pohon 3. Na opačném konci vodící dráhy g je umístěn nosič Q zdroje Q rychlých neutronů a detektor Q vysokoenergetických fotonů. Mezi zdrojem Q a detektorem Q je umístěn stínící klíh 1 z...

Stínicí kontejner pro radionuklidové zdroje neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257411

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: stínicí, zdroje, kontejner, neutronů, radionuklidové

Text:

...stíněněho nosiče 2. Středem válcové nádoby 1 prochází souosý vodící kanál lg. Prostor vymezený válcovou nádobou 1, víky g, 3 a vodícím kanálem lg je vyplněn stínícím materiálem i o vysokém obsahu vodíku, například parefinem, polyetylenem, případně vodou. Ve vodícím kanálu lgíje pohyblivé uložen stíněný nosič 2 radionuklidového zdroje1 neutronů. Radionuklidový zdroj 1 neutronñ je pomocí mechanického uzávěru zajíštěn ve středu vsazeného stínění...

Kombinovaný ozařovací a přepravní kontejner zdrojů rychlých neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257410

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: přepravní, zdrojů, kombinovaný, ozařovací, neutronů, kontejner, rychlých

Text:

...kontejnerem a nosičem zdroje neutronů podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen řez kontejnerem a nosičem zdroje neutronů, jednak v pozici přepravní (I), jednak v pozici ozařovací (II). Na obr. 2 je nekreslen řez rovinou A - A a na obr. 3 je nekreslen příklad řešení nosiče zdrojeKombinovaný ozařovací a přepravní kontajner zdrojů rych lých neutronů je tvořen válcovou nádobou l,vyp 1 něnou stíněnímg z materiálu o vysokém obsahu vodíku, například...

Zařízení pro analýzu složení surovin metodou radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256318

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: radiačního, analýzu, neutronů, zařízení, složení, záchytu, metodou, surovin

Text:

...ve spektra fotonů a, má za. následok jednak zlepšení poměru plochy píků k pozadí, jednak snižuje zatížení spektrometrické trasy a tím vede ke zlepšení rozlišení energií fotonů. Navíc je vložením stínícího bloku zabezpečene. nezbytná. ochrana detektoru fotonů přőd rychlými neutrony v době, kdy měřicí zásobník není zaplněn surovínou.Na. přiloženém výkresu je zobrazen řez zařízením podle vynálezu rovinou procházející osou zdroj - detektor....

Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Batík Jan, Novotný Luděk, Hejtman Jiří

Značky: automatický, fotometrický, diskontinuální, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí...

Automatická ředicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216117

Dátum: 15.06.1984

Autori: Novotný Luděk, Batík Jan, Hejtman Jiří

Značky: automatická, ředicí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru chemie, speciálně do měření koncentrace látek v kapalných roztocích. Řeší automatickou ředicí jednotku, zejména pro automatické diskontinuální fotometrické analyzátory kapalin. Ředicí jednotka obsahuje míchací nádobu, tři elektromagnetické ventily a řídicí jednotku. Míchací nádoba je tvořena vertikální odměrnou trubicí tvaru U, jejíž výstupy přecházejí do válcové části, která je nahoře otevřená a do níž je zaústěno...

Zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nakoncentrování na pevný sorbet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215582

Dátum: 15.04.1984

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav, Batík Jan

Značky: koncentrací, látek, kapalinách, měření, stopových, nakoncentrování, pevný, metodou, zařízení, sorbet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nekoncentrování na pevný sorbent. Zařízení sestává z vertikální sorpční komory, uzavřené horním šoupátkovým uzávěrem a dolním šoupátkovým uzávěrem, pod kterým je umístěna měřicí nádoba, zatímco nad horním šoupátkovým uzávěrem je upraven zásobník. Měřící nádoba je rozdělena vertikální přepážkou. Zeřízení je vybaveno soustavou kanálů a potrubí s uzávěry a...