Hejma Jiří

Lopatka vírníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 273438

Dátum: 12.03.1991

Autori: Matoušek František, Hejma Jiří

MPK: B04C 3/06, B04C 5/103, B04C 3/00...

Značky: vírníku, lopatka

Vodorovný odstředivý odlučovač se zpětným tokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262104

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hejma Jiří, Mareš Luděk, Petrák Igor

MPK: B01D 45/14

Značky: odstredivý, odlučovač, tokem, vodorovný, zpětným

Text:

...což zvyšuje odlučtvost. Dalšího zvýšení odlučivosti je dosaženo užitím v podstatě podělné štěrbiny, ve které dochází k odlučování častíc po celé její délce. Rovněž výstupní trubka Zćlúsĺěllá do čela výstupu ovlivňuje proudění vzdušiny příznivé, nebot toto nabývá podobného charakteru jako u cyklónů s tečným vstupem. Umístění výsypky pod téměř celý od 4lučovač je výhlodné z hlediska obestavěííého prostoru.Príklad provedení vovdorovného...

Protiproudý chladič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251718

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hejma Jiří, Kolář Jiří

MPK: F28F 9/00

Značky: plynů, chladič, protiproudý

Text:

...plynu lze tedy využít tří příznivych efektů.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn v částečném řezu na výkrese, kde na obr. 1 je nárys, na obr. 2 bokorya a na obr. 3 půdorys zařízení.Protíproudý chladič pestává z částí teploeměnné e částí odlučovací. Část teplosměnná sestává ze vstupní komory g číštěa ného plynu se vstupom l číštěného plynu, která je nejvyšší částí chladiče a je tvořeno obdélníkovým vodorovným kenálem Do...

Bezrotorové spřádací ústrojí s čištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247763

Dátum: 15.01.1987

Autori: Eliáš Jiří, Hejma Jiří, Vávra Alois

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, bezrotorové, ústrojí, čištěním

Text:

...vláken a tuhých nečistot, od dopravního vzduchu o nízkém tlałm a dále rozděluje tuto fází na nepoužitelné nečistoty, které odvádí z ústrojí výmetným otvorom, a použitelná vlákna, z nichž zakrucováním vytváří přízi, která je z ústrojí odvádána odtahovou trubičkou. Vzhledem k nepołąyhlívosti spřádací komory e k jednoduchosti jejího tvaru je toto bezrotorové spřádací ústrojí s čištěním výrobné velmi jedno duchá s v důsledku separace tuhých...

Zařízení pro ohřev sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 236709

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hladík Luděk, Hejma Jiří, Rajdl Jiří

MPK: E01C 7/22

Značky: zařízení, ohrev, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k ohřevu kameniva pro výrobu obalené směsi a k zachycování prachu obsaženého v plynu ve svislých vrstvách materiálu. Dvě svislé vrstvy kameniva mezi žaluziovými vodícími plechy jsou uspořádány tak, aby spaliny nebo zaprášené plyny byly střídavě zavedeny nejdříve na vrstvu, která je odspodu odbírána a dále na vrstvu, která zůstává v klidu a zachycuje prach. Vynález je možno použít při výrobě obalené směsi nebo pro odprašovací...

Bezpečnostní uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 235415

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hejma Jiří, Švejda Miroslav

MPK: F16K 17/24

Značky: uzáver, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní uzávěr uzavírající potrubí od óbjemu, v němž může dojít k explozi, sestává z expanzní komory s dvěma šikmými přírubami, do nichž jsou napojena vstupní a výstupní potrubí. Na vstupním a výstupním otvoru do expanzní komory jsou zevnitř otočně upevněny klapky, které jsou při normální funkci uzávěru drženy zarážkami v otevřené poloze a vzájemně jsou spojeny přerušeným táhlem. Vstupní potrubí je rozděleno ne přívodní potrubí tekutiny a...

Cyklón s explozní ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236403

Dátum: 01.06.1986

Autori: Petrák Igor, Hejma Jiří, Novotný Slavomil

MPK: B04C 11/00

Značky: explozní, ochranou, cyklon

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklón s explozní ochranou sestávající z axiálně pohyblivého víka cyklónu ve tvaru mezikruží, které spočívá na válcovém tělese vlastní tíhou. Po obvodě je víko vedeno vodicími trubkami na vodících tyčích, které jsou na válcovém tělese cyklónu upevněny na dolní přírubě a nahoře nesou dorazovou desku kterou prochází výstupní trubka cyklónu.

Zařízení pro ohřev živičné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222745

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hejma Jiří, Rajdl Jiří, Hladík Luděk

Značky: ohrev, směsi, živičné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší sušení a ohřívání kamenného materiálu pro výrobu živičné obalené směsi. Vysušení a ohřev materiálu, který se vlastní tíhou pohybuje odshora dolů, nastává v první fázi stykem se stěnami spalovací komory, výdechového kanálu a průduchů s otevřeným dnem. Ve druhé fázi působí spaliny přímo na vrstvu materiálu v žaluziových zásobnících. Zařízení nahrazuje sušicí bubny obaloven živičných směsí. Vynález je možno využít při sušení a ohřevu...

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220492

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hejma Jiří, Zajíc Karel

Značky: příměsí, hrubé, frakce, zařízení, oddělování, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce je určeno především k oddělování jehličí od dřevěných štěpků bezprostředně po předchozím zpracování, čímž se snižují časové prodlevy a zachovává obsah hodnotných látek. Zařízení sestává z oddělovací komory se vstupem materiálu, k němuž je kolmo umístěn vstup třídicího vzduchu. Výstup hrubé frakce je proti vstupu materiálu a osa výstupu jemné příměsi je odkloněna od osy vstupu materiálu....

Filtr na čištění tlakových plynů v plynovodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 219780

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hejma Jiří

Značky: plynů, čištění, filtr, tlakových, plynovodech

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr na čištění tlakových plynů v plynovodech o tlacích od 100 kPa, schopný dlouhodobého provozu. Pozůstává z většího počtu za sebou řazených vložek s filtrační náplní. Ve vložkách jsou vytvořeny obtokové otvory opatřené výkyvnými krycími deskami, jejichž počáteční odpor je větší nebo rovný odporu filtrační vložky v čistém stavu.