Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Illár Árpád, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Héja Gergely, Hermecz István, Simon Attila, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Smelkóné Esek Ágota, Szomor Tiborné, Nagy Lajos

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Simon Kálmán, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Hermecz István, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Smelkóné Esek Ágota, Csikós Éva, Hajdú Félix

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Nagy Lajos, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Sárosi Péter, Szomor Tiborné, Hermecz István, Simon Kálmán, Majláth Csilla, Erósné Takácsy Tünde, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Halász Judit

MPK: C07B 61/00, A61K 31/5375, A61P 5/00...

Značky: oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, solí, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Halász Judit, Hajdú Félix, Kis László, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán

MPK: C07D 209/00

Značky: spôsob, přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Majláth Csilla, Nagy Lajos, Hajdú Félix, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergelyné, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Hermecz István

MPK: A61P 7/10, A61P 9/00, A61K 31/40...

Značky: přípravy, spôsob, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Szvoboda Ida, Kiss Pál, Minker Emil, Virág Sándor, Héja Gergely, Szomor Mária, Szüts Tamás, Pálosi Endre, Kovács Gábor, Gönczi Csaba, Sebestyén Gyula, Kun Judit, Korbonits Dezsö

MPK: A61K 31/52, C07D 409/06, C07D 271/06...

Značky: spôsob, výroby, teofylínové, deriváty, polohe, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mórász Ferenc, Németh Attila, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Sütö Mihály, Bóné István, Bán Károly, Gönczi Csaba, Sperber Ferenc, Szabó Erzsébet, Györi Péter, Szvoboda Ida, Buttkai Ildikó, Szalay Erzsébet, Huszár Csaba, Molnár Erzsébet, Mihalovics György, Gyüre Károly, Ledniczky László, Kiss Pál, Kövári Árpád, Garaczy Sándor, Pálosi Endre

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: spôsob, přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Korbonits Dezsö, Bodnár János, Héja Gergely, Bodrogi István, Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Takács Kálmán, Molnár Erzsébet

MPK: C07D 231/06

Značky: derivátů, výroby, způsob, 3-amino-d2-pyrazolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bodrogi István, Takács Kálmán, Harsányi Kálmán, Molnár Erzsébet, Erödi Judit, Korbonits Dezsö, Bodnár János, Héja Gergely

Značky: 2-pyrazolinu, 3-amino, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Korbonits Deszö, Héja Gergely, Kiss Pál, Kállay Tamás, Márványos Ede, Ledniczky László, Szómor Wundele Mária, Pálosi Endre, Budapešť (mlr), Szvoboda Kanzel Ida, Kun Judit, Gönczi Csaba, Szábó Gábor

Značky: způsob, m-fenoxybenzylalkoholu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...