Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Illár Árpád, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Simon Attila

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Gönczi Csaba, Simon Kálmán, Nagy Lajos, Hajdú Félix, Szomor Tiborné, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Héja Gergelyné, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szomor Tiborné, Sárosi Péter, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Majláth Csilla, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Erósné Takácsy Tünde, Nagy Lajos, Hermecz István, Csikós Éva, Simon Kálmán, Halász Judit

MPK: C07B 61/00, A61K 31/5375, A61P 5/00...

Značky: oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, spôsob, solí, přípravy, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Halász Judit, Hermecz István, Csikós Éva, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Kis László

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Hermecz István, Csikós Éva, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Nagy Lajos

MPK: A61K 31/40, A61P 7/10, A61P 9/00...

Značky: přípravy, derivátov, spôsob, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kun Judit, Korbonits Dezsö, Pálosi Endre, Minker Emil, Szomor Mária, Kiss Pál, Szvoboda Ida, Szüts Tamás, Sebestyén Gyula, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Kovács Gábor, Virág Sándor

MPK: C07D 409/06, A61K 31/52, C07D 271/06...

Značky: substituované, polohe, teofylínové, výroby, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mórász Ferenc, Szabó Erzsébet, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Buttkai Ildikó, Györi Péter, Bán Károly, Gyüre Károly, Szalay Erzsébet, Szvoboda Ida, Huszár Csaba, Héja Gergely, Sperber Ferenc, Kövári Árpád, Bóné István, Ledniczky László, Korbonits Dezsö, Garaczy Sándor, Németh Attila, Mihalovics György, Pálosi Endre, Sütö Mihály, Molnár Erzsébet

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bodnár János, Bodrogi István, Harsányi Kálmán, Korbonits Dezsö, Takács Kálmán, Erödi Judit, Héja Gergely, Molnár Erzsébet

MPK: C07D 231/06

Značky: 3-amino-d2-pyrazolinu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Takács Kálmán, Bodrogi István, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Erödi Judit, Harsányi Kálmán, Molnár Erzsébet, Bodnár János

Značky: 3-amino, výroby, derivátů, způsob, 2-pyrazolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Gönczi Csaba, Ledniczky László, Kállay Tamás, Szábó Gábor, Kun Judit, Pálosi Endre, Héja Gergely, Korbonits Deszö, Márványos Ede, Budapešť (mlr), Szvoboda Kanzel Ida, Kiss Pál, Szómor Wundele Mária

Značky: způsob, m-fenoxybenzylalkoholu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...