Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Nagy Lajos, Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Csikós Éva, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Simon Attila, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: derivátov, přípravy, spôsob, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Nagy Lajos, Hajdú Félix, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergelyné, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Héja Gergely

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szomor Tiborné, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Hermecz István, Gönczi Csaba, Erósné Takácsy Tünde, Nagy Lajos, Majláth Csilla, Halász Judit, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Sárosi Péter

MPK: A61P 5/00, A61K 31/5375, C07B 61/00...

Značky: solí, spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Kis László, Héja Gergely, Halász Judit, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Nagy Lajos

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Hajdú Félix, Gönczi Csaba, Héja Gergelyné, Majláth Csilla, Szomor Tiborné, Hermecz István, Nagy Lajos, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné

MPK: A61P 9/00, A61P 7/10, A61K 31/40...

Značky: přípravy, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Szvoboda Ida, Szüts Tamás, Korbonits Dezsö, Sebestyén Gyula, Kiss Pál, Minker Emil, Kun Judit, Gönczi Csaba, Pálosi Endre, Kovács Gábor, Szomor Mária, Héja Gergely, Virág Sándor

MPK: C07D 271/06, A61K 31/52, C07D 409/06...

Značky: spôsob, substituované, teofylínové, deriváty, výroby, polohe

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Buttkai Ildikó, Györi Péter, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Molnár Erzsébet, Szabó Erzsébet, Sperber Ferenc, Szalay Erzsébet, Mihalovics György, Kiss Pál, Sütö Mihály, Gyüre Károly, Ledniczky László, Kövári Árpád, Bán Károly, Szvoboda Ida, Bóné István, Németh Attila, Mórász Ferenc, Garaczy Sándor, Huszár Csaba, Pálosi Endre

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Molnár Erzsébet, Korbonits Dezsö, Takács Kálmán, Harsányi Kálmán, Bodrogi István, Héja Gergely, Bodnár János, Erödi Judit

MPK: C07D 231/06

Značky: 3-amino-d2-pyrazolinu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bodrogi István, Bodnár János, Korbonits Dezsö, Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Takács Kálmán, Molnár Erzsébet, Héja Gergely

Značky: 2-pyrazolinu, způsob, 3-amino, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Márványos Ede, Héja Gergely, Korbonits Deszö, Kun Judit, Kállay Tamás, Gönczi Csaba, Szábó Gábor, Kiss Pál, Budapešť (mlr), Szómor Wundele Mária, Szvoboda Kanzel Ida, Pálosi Endre, Ledniczky László

Značky: derivátů, m-fenoxybenzylalkoholu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...