Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Simon Attila, Csikós Éva, Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Hermecz István, Illár Árpád, Gönczi Csaba

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spôsob, derivátov, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hermecz István, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Smelkóné Esek Ágota, Sántáné Csutor Andrea, Hajdú Félix, Héja Gergelyné, Simon Kálmán, Szomor Tiborné

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: přípravy, spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Csikós Éva, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Hermecz István, Erósné Takácsy Tünde, Sárosi Péter, Halász Judit, Sántáné Csutor Andrea, Majláth Csilla

MPK: C07B 61/00, A61P 5/00, A61K 31/5375...

Značky: přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Szomor Tiborné, Héja Gergely, Halász Judit, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Simon Kálmán, Hermecz István, Hajdú Félix, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Kis László, Szvoboda Györgyné

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Héja Gergely, Nagy Lajos, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Hermecz István, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba

MPK: A61P 7/10, A61K 31/40, A61P 9/00...

Značky: přípravy, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Virág Sándor, Kovács Gábor, Szomor Mária, Sebestyén Gyula, Szüts Tamás, Korbonits Dezsö, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Minker Emil, Pálosi Endre, Kun Judit, Szvoboda Ida, Héja Gergely

MPK: C07D 409/06, A61K 31/52, C07D 271/06...

Značky: výroby, substituované, spôsob, polohe, deriváty, teofylínové

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gönczi Csaba, Szabó Erzsébet, Huszár Csaba, Garaczy Sándor, Bóné István, Ledniczky László, Pálosi Endre, Buttkai Ildikó, Molnár Erzsébet, Szvoboda Ida, Sperber Ferenc, Szalay Erzsébet, Kiss Pál, Héja Gergely, Bán Károly, Györi Péter, Sütö Mihály, Mihalovics György, Kövári Árpád, Korbonits Dezsö, Mórász Ferenc, Gyüre Károly, Németh Attila

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: spôsob, přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bodnár János, Héja Gergely, Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Korbonits Dezsö, Bodrogi István, Takács Kálmán, Molnár Erzsébet

MPK: C07D 231/06

Značky: 3-amino-d2-pyrazolinu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bodrogi István, Héja Gergely, Korbonits Dezsö, Takács Kálmán, Bodnár János, Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Molnár Erzsébet

Značky: 2-pyrazolinu, způsob, 3-amino, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ledniczky László, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Szómor Wundele Mária, Kállay Tamás, Korbonits Deszö, Pálosi Endre, Budapešť (mlr), Szvoboda Kanzel Ida, Szábó Gábor, Márványos Ede, Héja Gergely, Kun Judit

Značky: m-fenoxybenzylalkoholu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...