Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Nagy Lajos, Héja Gergely, Illár Árpád, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Hermecz István, Csikós Éva, Simon Attila, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: přípravy, spôsob, derivátov, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Hermecz István, Hajdú Félix, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Gönczi Csaba

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Majláth Csilla, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Halász Judit, Sárosi Péter, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Erósné Takácsy Tünde, Csikós Éva

MPK: A61P 5/00, C07B 61/00, A61K 31/5375...

Značky: přípravy, spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Nagy Lajos, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Kis László, Halász Judit, Hermecz István, Hajdú Félix, Csikós Éva, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, spôsob, přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Csikós Éva, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Hajdú Félix, Hermecz István, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Majláth Csilla

MPK: A61P 9/00, A61P 7/10, A61K 31/40...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kovács Gábor, Sebestyén Gyula, Korbonits Dezsö, Gönczi Csaba, Minker Emil, Kun Judit, Kiss Pál, Pálosi Endre, Héja Gergely, Szüts Tamás, Virág Sándor, Szomor Mária, Szvoboda Ida

MPK: A61K 31/52, C07D 409/06, C07D 271/06...

Značky: substituované, teofylínové, spôsob, výroby, polohe, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kövári Árpád, Pálosi Endre, Györi Péter, Sperber Ferenc, Mihalovics György, Szabó Erzsébet, Garaczy Sándor, Héja Gergely, Szvoboda Ida, Buttkai Ildikó, Korbonits Dezsö, Ledniczky László, Gyüre Károly, Bóné István, Mórász Ferenc, Németh Attila, Kiss Pál, Bán Károly, Szalay Erzsébet, Gönczi Csaba, Molnár Erzsébet, Huszár Csaba, Sütö Mihály

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Korbonits Dezsö, Bodrogi István, Bodnár János, Erödi Judit, Héja Gergely, Molnár Erzsébet, Takács Kálmán, Harsányi Kálmán

MPK: C07D 231/06

Značky: 3-amino-d2-pyrazolinu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Korbonits Dezsö, Harsányi Kálmán, Molnár Erzsébet, Erödi Judit, Bodrogi István, Bodnár János, Héja Gergely, Takács Kálmán

Značky: způsob, derivátů, 2-pyrazolinu, výroby, 3-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Szábó Gábor, Kun Judit, Héja Gergely, Korbonits Deszö, Gönczi Csaba, Ledniczky László, Pálosi Endre, Szvoboda Kanzel Ida, Szómor Wundele Mária, Márványos Ede, Budapešť (mlr), Kiss Pál, Kállay Tamás

Značky: m-fenoxybenzylalkoholu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...