Hegedüš Pavol

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257836

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hegedüš Pavol, Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, planetová, stupňová

Text:

...trecej spojky gg je spojená s centrálnym kolesom gg prvého planétového radu a rotačnou častou ll prvej raditelnej trecej brzdy. Korunovékoleso li prvého planétového radu je spojené s centálnym kolesom gg druhého planétového radu. Jednoduché satelity 33 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov lg, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou 11 raditeľnej treoej spojky lg. Korunové koleso gg druhého planétového radu je...

Stupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 5/40

Značky: stupňová, planetová, převodovka

Text:

...radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložených .na nosičoch satelitov a korunového kolesa. Centrálne kolesá 22, 42, 52, nosiče satelitov 2, 6 a korunové koleso 44 sú spojené s od 255167pove-dajúcimi rotačným-i časťami rsvditelných trecích vbŕzd.Vnútorná čast 17 rauditeľnej trecej spojky 16 je spojená s centrálnym kolesom 12 prvého planetového radu a so VSÍLPp-Ilým hriadelom stupňovej pianetovej prevodovky....

Akceptor elektronů při stanovení koncentrace laktátu pomocí cytochromu b .sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240043

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hegedüš Pavol

MPK: G01N 21/00

Značky: cytochromu, elektronů, laktátu, koncentrace, sub.2.n, pomocí, stanovení, akceptor

Text:

...u nás užívané stanovení koncentrace laktátu pomocí soupravy Lactat vollenzymatísch firmy Boehrínger Mannheim. Nutnost prítomnosti dvou enzymñ, koenzymu a dalšího ponocného substrátu prodrežuje stanovení. Další nevýhodou je nezbytnost užití fotometru s mož ností měřít v ultrafialové oblasti spektra tento fotometr jedrahý a v neněích laboratořích klinické biochenie nedostupný. CDruhá metoda využívá cytochron ba, obvykle ízolovaný z aerobních...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: sériová, stupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.

Prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hegedüš Pavol, Jendrál Jozef, Rašman Štefan

MPK: F16H 47/04

Značky: převodovka, plynule, prevodom, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru obilných strojov. Rieši problematiku prevodoviek s plynule neniteľným prevodom, pričom podstata riešenia spočíva vo spojení prevodu paralelne usporiadeného variátorového a hydrodynamického prevodu cez planetový diferenciál. Vynález môže byť využitý najmä v oblasti dopravných prostriedkov, stavebných, zemných a poľnohospodárskych strojov.