Heeres Jan

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Van Aken Koen Jeanne Alfons, Heeres Jan, Ho Chih Yung, Koymans Lucien Maria Henricus, Janssen Paul Adriaan Jan, De Corte Bart, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Ludovici Donald William, De Jonge Marc René, Janssen Marcel August Constant, Kukla Michael Joseph

MPK: C07D 239/46, A61K 31/505, C07D 239/42...

Značky: použitie, přípravy, pyrimidínovej, obsahujúce, zlúčeninu, zlúčenina, farmaceutické, kompozície, tejto, spôsob, zlúčeniny, produkt, pyrimidínová, táto, kombinácie, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Derivát pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287270

Dátum: 12.04.2010

Autori: Kavash Robert, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Janssen Paul Adriaan Jan, Heeres Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, Ho Chih Yung, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Kukla Michael Joseph, Ludovici Donald William, De Jonge Marc René, De Corte Bart

MPK: C07D 401/00, C07D 239/00, C07D 403/00...

Značky: pyrimidinu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (IV), ktorý je medziproduktom na výrobu derivátov, vhodný na liečbu subjektov, ktorí trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie).

Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287269

Dátum: 12.04.2010

Autori: Heeres Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, De Jonge Marc René, Ludovici Donald William, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Janssen Paul Adriaan Jan, Kavash Robert, Ho Chih Yung, De Corte Bart, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Kukla Michael Joseph

MPK: A61K 31/506, A61K 31/513, A61K 31/505...

Značky: produkt, použitie, obsahom, přípravy, kompozícia, derivát, pyrimidinu, spôsob, farmaceutická, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (I-a), jeho N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ, kvartérnizovaná amóniová forma alebo stereoizomérna forma, ktorý je vhodný na výrobu liečiva na liečbu subjektov, ktoré trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie). Spôsob jeho prípravy a jeho použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom, ako aj prípadne s obsahom ďalšej antivírusovej zlúčeniny.

Azol, spôsob jeho prípravy a medziprodukt na jeho prípravu, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285763

Dátum: 04.07.2007

Autori: Odds Frank Christopher, Backx Leo Jacobus Jozef, Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth, Heeres Jan, Meerpoel Lieven

MPK: C07D 249/00, A61P 31/00, A61K 31/495...

Značky: medziprodukt, prostriedok, přípravu, obsahom, použitie, přípravy, spôsob, farmaceutický, azol

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a ich stereochemicky izomerné formy, kde L znamená skupinu vzorca a, b, c, d, e alebo f a kde Alk nezávisle znamená prípadne substituovaný C1-6 alkandiyl, n je nezávisle 1, 2 alebo 3 Y znamená O, S alebo NR2 R1 znamená vodík, aryl, Het1 alebo prípadne substituovaný C1-6 alkyl R2 nezávisle znamená vodík alebo C1-6 alkyl alebo v...

2,4,4-Trisubstituované 1,3-dioxolanové fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285321

Dátum: 11.10.2006

Autori: Meerpoel Lieven, Vanden Bossche Hugo Florent Adolf, Odds Frank Christopher, Heeres Jan, Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth

MPK: A61K 31/41, A61K 31/44, C07D 405/00...

Značky: 1,3-dioxolanové, fungicídy, 2,4,4-trisubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidové formy, ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a ich stereochemicky izomérne formy, ich použitie ako protiplesňových činidiel, ich príprava a prostriedky, ktoré ich obsahujú.

Deriváty substituovaného diamino-1,3,5-triazínu, spôsob výroby týchto zlúčenín, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a takisto použitie týchto zlúčenín ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285241

Dátum: 21.08.2006

Autori: Janssen Paul Adriaan, Ludovici Donald, Moereels Henri Emiel Lodewijk, Kukla Michael Joseph, Heeres Jan

MPK: C07D 403/00, C07D 251/00, C07D 405/00...

Značky: substituovaného, liečivá, týchto, kompozície, deriváty, uvedené, obsahujúce, zlúčeniny, farmaceutické, takisto, použitie, výroby, zlúčenín, diamino-1,3,5-triazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich farmaceuticky prijateľné kyselinové adičné soli a stereochemicky izomérne formy, na výrobu liečiva na liečenie subjektov trpiacich infekciou HIV. Ďalej sa opisujú zlúčeniny, ktoré sú podskupinou zlúčenín so všeobecným vzorcom (I), ich príprava a kompozície, ktoré ich obsahujú.

Prevencia infekcie HIV pomocou TMC278

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13828

Dátum: 04.04.2006

Autori: Baert Lieven, Heeres Jan, Lewi Paulus

MPK: A61K 47/16, A61K 31/505, A61K 47/10...

Značky: infekcie, prevencia, pomocou, tmc278

Text:

...iníikuje.0009 TMC 278 je NNRTI, ktorý je práve v klinickom vývoji. Táto zlúčenína je vysoko účinným liečivom, ktoré sa vyznačuje výraznou aktivitou nielen proti HIV divokćho typu, ale aj proti rrmohým jeho mutovaných variantom. Zlúčenina TMC 278, jej farrnakologická aktivita, rovnako ako rad postupov na jej výrobu, sa zverejňuje vo W 0 03/ 16306. Ako príklad sa v ňom uvádzajúrôzne konvenčnć farmaceutické dávkovacie formy, vrátane tabliet,...

Azolový derivát obsahujúci ester aminokyseliny, spôsob a medziprodukty na jeho prípravu, jeho použitie, farmaceutický prostriedok na jeho báze a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284910

Dátum: 16.01.2006

Autori: Hendrickx Robert Jozef Maria, Heeres Jan, Meerpoel Lieven

MPK: C07D 405/00, A61K 31/495

Značky: spôsob, ester, aminokyseliny, medziprodukty, prostriedok, farmaceutický, přípravu, použitie, derivát, azolový, obsahujúci, báze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Azolový derivát obsahujúci ester aminokyseliny všeobecného vzorca (I), kde -A-B- tvorí dvojväzný zvyšok vzorca -N=CH- (a), -CH=N- (b), -CH=CH- (c) L znamená acylovú časť aminokyseliny D je azol obsahujúci derivát 1,3- alebo 1,4-dioxolanu, alebo jeho N-oxidová forma, farmaceuticky prijateľná adičná soľ alebo stereochemicky izomérna forma. Spôsob a medziprodukty na jeho prípravu, jeho použitie na výrobu liečiva na liečenie fungicídnych infekcií a...

Spôsob prípravy 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino] benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14810

Dátum: 07.08.2003

Autori: Leenders Ruben Gerardus George, Willems Joannes, Pasquier, Schils Didier, Medaer, Guillemont Jérôme, Janssen Paul Adriaan Jan, Heeres Jan

MPK: C07C 253/20, A61K 31/505, C07C 253/30...

Značky: 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino, přípravy, spôsob, benzonitrilů

Text:

...formu, V tomto prípade sa obvykle používajú pevné farmaceutické nosiče. Pri parenterálnych kompozíciách bude nosič obvykle zahŕňať sterilnú vodu, aspoň z väčšej časti,aj ked môžu byť zahmuté ďalšie zložky, napríklad na podporu rozpustnosti. injekčné roztoky môžu byť pripravené napríklad tak, že nosič obsahuje fyziologický roztok, roztok glukózy alebo zmes fyziologického roztoku a roztoku glukózy. Môžu sa tiež pripraviť injekčné suspenzie, V...

Stereoizomérne formy itrakonazolu a saperkonazolu, spôsob ich výroby, ich komplexy, spôsob výroby týchto komplexov, farmaceutický prípravok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283118

Dátum: 30.12.2002

Autori: Heeres Jan, Mesens Jean Louis, Peeters Jozef

MPK: C07D 405/14, A61P 31/10, A61K 31/4196...

Značky: týchto, komplexov, saperkonazolu, itrakonazolu, farmaceutický, prípravok, spôsob, stereoizomérne, formy, použitie, výroby, komplexy

Zhrnutie / Anotácia:

Stereoizomérne formy itrakonazolu (X = Cl) a saperkonazolu (X = F) všeobecného vzorca (cis-I) a ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami, spôsob ich výroby, ich komplexy s derivátmi cyklodextrínu, spôsob výroby týchto komplexov a farmaceutický prípravok obsahujúci tieto komplexy na liečenie fungálnych infekcií. Použitie jednotlivých uvedených stereoizomérnych foriem alebo ich komplexov s derivátmi cyklodextrínu na výrobu vodných...

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: Daeyaert Frederik Frans Desiré, Heeres Jan, Guillemont Jérome Emile Georges, Janssen Paul Adriaan Jan, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Koymans Lucien Maria Henricus, Vinkers Hendrik Maarten, Palandjian Patrice, Lewi Paulus Joannes, De Jonge Marc René

MPK: A61K 31/505, C07D 233/96, C07C 211/00...

Značky: deriváty, inhibujúce, pyrimidinové

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Azoly, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282059

Dátum: 21.08.2001

Autori: Odds Frank Christopher, Van Der Eycken Luc Alfons Leo, Mesens Jean Louis, Heeres Jan, Backx Leo Jacobus Jozef

MPK: A61K 31/675, A61K 31/495, C07D 405/14...

Značky: spôsob, výroby, azoly, farmaceutické, báze, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa azoly so všeobecným vzorcom (I), kde A a B spolu predstavujú dvojmocný zvyšok so všeobecným vzorcom (a) -N=CH, (b) -CH=N-, (c) -CH2-CH2-, (d) -CH=CH, (e) -C(=O)-CH2-, alebo (f) -CH2-C(=O)-, pričom jeden atóm vodíka v zvyškoch (a) a (b) je prípadne nahradený alkylskupinou s 1 až 6 atómami uhlíka a až dva atómy vodíka v zvyškoch (c), (d), (e) alebo (f) sú prípadne nahradené alkylskupinami s 1 až 6 atómami uhlíka D predstavuje skupinu...

Heteroarylsubstituované deriváty 1,3-dioxolán-4-ylmetoxyfenyl -1-piperazinylfenyl-2,4-dihydro-2-alkyl-3H-1,2,4-triazol-3-ónu, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281908

Dátum: 02.07.2001

Autori: Hendrickx Robert Jozef Maria, Van Der Eycken Luc Alfons Leo, Heeres Jan, De Chaffoy De Courcelles Didier Robert Guy Gabriël, Backx Leo Jacobus Jozef

MPK: A61P 1/00, A61K 31/495, C07D 405/14...

Značky: spôsob, deriváty, heteroarylsubstituované, farmaceutické, medziprodukty, výrobu, prostriedky, 1,3-dioxolán-4-ylmetoxyfenyl, 1-piperazinylfenyl-2,4-dihydro-2-alkyl-3h-1,2,4-triazol-3-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Heteroarylsubstituované deriváty 1,3-dioxolan-4-ylmetoxyfenyl-1-piperazinylfenyl-2,4-dihydro-2-alkyl- 3H-1,2,4-triazol-3-ónu všeobecného vzorca (l), kde A a B spolu predstavujú dvojmocný zvyšok vzorca -N=CH- (a), -CH=N- (b), -CH2-CH2- (c), -CH=CH- (d), -C (=O)-CH2 (e) alebo -CH2-C(=O)- (f), pričom v dvojmocnom zvyšku vzorca (a) alebo (b) je atóm vodíka prípadne nahradený alkylskupinou s 1 až 6 atómami uhlíka a v dvojmocnom zvyšku vzorca (c),...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241965

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horváth Ágnes, Mészáros Zoltán, Bitter István, Heeres Jan, Vasvári Lelle

MPK: H22D 13/04

Značky: vertikální, odstředivé, stroj, lití

Text:

...nana mnmmem 2, (R I). a paccromme Mamy macmnoü 4 n ocsm Bpameum mnmmem 2 JIGXCKT 13 npenenax orpesna Meniny IIJIOCKOOTLIO menu morca I n ocLm Bpameum mnmmem 2 (R 2). Kpome roro, B mećwe Kpemenm x omaoMy m 3mu-onen 6 macmmm 4 B nocnemxeñ BHIIOJIHGH nas 7, ooecne Imamnmñ BosMonHocTL cnoóonnoro nepememenm rmacrnmi 4 no omnomenumkxvmwony 6. Ceqenne opnenrnpymmmc gmcnon I-4 Bunonneno c onnaxonum cpesom no xopne, npnqem nana xopnu MeHLmennaMeTpa...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228121

Dátum: 15.07.1986

Autori: Backx Leo, Nyfeler Robert, Hubele Adolf, Heeres Jan

Značky: způsob, fungicidní, složky, přípravy, účinné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní nosičový materiál a jako_ účinnou složku účinné množství sloučeniny vybrané ze skupiny 1H-1,2,4-triazolových derivátů obecného vzorce I adičních solí s kyselinou uvedených sloučenin, které jsou přijatelné pro rostliny a stereochemických izomerních forem těchto sloučenin, ve kterých znamená Rl vodík nebo chlor, R2 je chlor nebo brom a R4 je substituent vybraný ze skupiny zahrnující...