Hečko František

Hustý karbidový vápenný kal a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6440

Dátum: 03.06.2013

Autori: Hečko František, Marušinec František

MPK: C04B 2/00, C01F 11/02, C04B 2/02...

Značky: vápenný, použitie, karbidový, hustý

Text:

...receptúr, napr. pri výrobe pórobetónu a pri stabilízácii energoodpadov. Karbidový vápenný kal bežnej hustoty z Dórovho usadzováka 1,15 až 1,2 l kg/l je pre tieto prípady nepoužiteľný. Spoj ivove vlastnosti karbidového Vápna sú intenzívnejšie ako práškového vápenného hydrátu,pretože karbidové vápno má podstatne menšie častice Ca(OH)2.Čistota karbidového vápenného kalu sa zabezpečuje výberom vhodného miesta odberu karbidového vápenného kalu, aby...

Vápenatý hydrát v práškovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5540

Dátum: 07.10.2010

Autori: Marušinec František, Hečko František

MPK: C01F 11/00, C04B 2/00

Značky: práškovej, formě, vápenatý, hydrát

Text:

...fyzíkálnou charakteristikou tohto vápna je menšia veľkosť častíc vápenného hydrátu voči časticiam vyrobených z páleného vápna suchou cestou, čo je dôležité pre mnohé priemyselné aplikácie. Princípom sušenia mokrého karbidového vápna je exoternická reakcia pri miešam sušiacej prísady obsahujúcej aktívne CaO MgO a vody, ktorú obsahuje vlhké karbidové vápno. Vzniknuté teplo podľa miery koncentrácie aktivity sušiacej prísady a vlhkosti...

Injektážna malta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5024

Dátum: 06.11.2008

Autor: Hečko František

MPK: C04B 28/00

Značky: malta, injektážna

Text:

...že je požadované rýchle tuhnutie injektážnej malty, t. j. je predpísané dosiahnutie konkrétnej pewiosti za 2 h, 8 h, 24 h alebo za 2 až 7 dni, používajú sa prísady urýchľujúce hydratáciu cementu. Najčastejšie sú to urýchľovače na báze kremičitanov alebo hlinitanov alkalických kovov a urýchľovače na báze CaClg. V prípade, že je nutné dokonale vyplniť zložitý tvar injektážneho priestoru, k malte sa pridáva expanzná prisada, napr. hliníkový...

Popolčekový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4886

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hečko František

MPK: C04B 7/00

Značky: popolčekový, cement

Text:

...na báze portlandského cementu, cementu z vysokopecnej strusky alebo prachu z produktu na báze strusky, zmiešaných aspoň s jednou zlúčeninou horčíka, draslíka a/alebo hliníka.Podstatou tohto riešenia je popolčekový cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portladského cementu,ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn, jednozložkového portladského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenskćho popolčeka...

Výplňová a/alebo tesniaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4604

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hečko František

MPK: C09K 8/00

Značky: hmota, výplňová, tesniaca

Text:

...vzniku CaCO 3 a MgCOg, na povrchu zmiečok hmoty, pričom alkalita a ostatne parametre výluhu hmoty klesajú. Pri stavebných aplikáciách sa s hmotou manipuluje ako s typom hlinitej zeminy, t. j. používaním nakladačov, áut, buldozérov a valcov. Pri vyplnení a tesneni zatopenej, ale prietokovej banskej šachty sa potvrdili dobré sedimentačné a tesniace vlastnosti hmoty aj vo vodnom prostredí. Pozoruhodné sú aj hydraulické vlastnosti hmoty, t. j....

Pórobetónová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4593

Dátum: 05.10.2006

Autor: Hečko František

MPK: C04B 22/00

Značky: pórobetónová

Text:

...l až 30 hmotn. dielov alkalickej aktivačnej prísady na 100 hmotn. dielov sušíny pórobetónovej zmesi, pričom alkalická aktivačná prísada pozostáva z karbidového vápenného kalu a/alebo vyžíhaného dymového prachu z karbidových pecí a/alebo fluidného úletového popola.Výhodou tohto technického riešenia je významné spomalenie sedimentácie vápno-popolčekovej zmesi v dôsledku použitia alkalickej aktivačnej prísady, výsledkom čoho je dlhší celkový...

Popolové zmesové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4564

Dátum: 07.09.2006

Autor: Hečko František

MPK: C04B 18/00, C04B 38/00

Značky: plnivo, zmesové, popolové

Text:

...zmesi klasického popola, tluidného popola, energosádrovca a ich pridávaním ako mokrých zložiek k ostatným mokrým zložkám, pričom tento prídavok je limítovaný min. podielom suchých zložiek zmesi tak, aby bol zabezpečený primeraný vývoj teploty a pewiosti odlevov, resp. je limitovaný celkovým podielom síranov v mokrých a suchých zložkách, tzn. že výrobné objemy sú limitované dennou produkciou suchého klasického popola, Podstata technického...

Banská výplňová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2837

Dátum: 10.05.2001

Autor: Hečko František

MPK: C09K 17/00

Značky: výplňová, banská

Text:

...priemyselného odpadu - karbidového kalu, ktorý je odpadom pri výrobe karbidu vápnika. Karbidový kal je možné využívať v konzistencii suchej, pripadne pre účely transportu vlhlej. Vzniká ako filtrát tuhých emisií z výroby karbidu vápnika,následne vypálený v rotačnej peci pri 600 °C, resp. ako sedimentovaný pastovitý produkt zo sedimentačných nádrží pre vápenné odpadové mlieka z výroby acetylénu.Karbidový kal je možné dovážať do priestoru...

Suchá dolomitová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1483

Dátum: 07.05.1997

Autor: Hečko František

MPK: C04B 35/03, C05D 3/00, C03C 3/087...

Značky: dolomitová, sucha

Text:

...vlhkého dolomitového piesku s páleným vápnom frakcie O až 7 mm, pričom exotermickou reakciou páleného vápna s vodou sa časť vlhkosti pohltí a zvyšná časť vody sa vysokou teplotou (nad 100 °C) odparí. Väčšia časť páleného vápna (približne 70 ), zvlášť jemnej frakcie, sa pritom premení na suchý vápenný hydrát.Homogenizácia dvoch základných zložiek, a to taženého dolo mitového piesku a páleného vápna, sa uskutočňuje napr. na bežnej betonárke...

Zmesový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1052

Dátum: 10.01.1996

Autori: Jurkovič Pavol, Hečko František, Chrenko Anton

MPK: C04B 18/08, C04B 7/02

Značky: zmesový, cement

Text:

...alespoň 5Podstatou tohto riešenia je zmesný cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portlandského cementu, ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn. jednozložkového portlandského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenského popolćeka s merným povrchom minimálne 400 nŕ.kg.Zmesný cement podľa tohto riešenia sa vyrába homoqenizáciou jednozložkového portlandského cementu s jemnou frakciou...

Zmes pre výrobu pórobetónových tvarovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269536

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamiška Ľubomír, Hečko František, Kulísek Karel, Škríp Štefan, Novák Ladislav, Tencer Andrej, Vidova Anna

MPK: C04B 35/82

Značky: materiálov, tvarovaných, pórobetonových, výrobu

Text:

...sa uvádza ako úhrnné v celej zmesi (súčtova hodnota), z čoho plynie, že zvýšený obsah síranu vépenatého v skelnom kale znižuje množstvo pridávaného síranu vápenatého a naopak.odpadne sklárske kaly zo sklárskeho priemyslu odpadajú pri brúsení a lešteni olovnatého skla kyselinami, prevažne zmesami HF a HZSO 4. Vznikajúci sklársky kal,sa oddeĺuje od leätiacej zmesi filtráciou a premytím a tento sa použije buâ priamo alebo po úprave vâpnovým...

Směs pro výrobu pórobetonu a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227591

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kupský Vladimír, Bureš Jaroslav, Kulísek Karel, Tänzer Andrej, Hečko František

Značky: způsob, směs, přípravy, pórobetonu, její, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu pórobetonu obsahující křemičitý písek, elektrárenský popílek, strusku, křemelinu nebo jejich kombinaci jako plnivo, cement a/nebo vápno jako aktivní pojivo, přísady a vodu v množství odpovídající vodnímu součiniteli 0,35 až 0,8, vyznačující se tím, že obsahuje 1,0 až 30 % hmotnosti vápenného hydrátu a/nebo karbidového vápna, přičemž procentní údaj se vztahuje na hmotnost sušiny pórobetonového odlevu.