He Chunhong

Imidazotriazíny a imidazopyrimídiny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13501

Dátum: 19.11.2007

Autori: Yao Wenqing, Metcalf Brian, Qian Ding-quan, Zhuo Jincong, Zhang Colin, Xu Meizhong, He Chunhong, Burns David, Li Yunlong

MPK: C07D 487/04, A61K 31/198, A61K 31/519...

Značky: kinázy, imidazopyrimidíny, inhibitory, imidazotriazíny

Text:

...stromálnych nádoroch. Pri akútnej myeloidnej leukémii mutácia Fit-3 predpovedá kratšie prežitie bez návratu choroby.Expresia VEGFR, ktorá je dôležitá pre nádorovú angiogenézu, je asociovaná s nižším pomerom prežitia pri rakovine pľúc. Expresia kinázy Tie-1 nepriamo úmerne koreiuje s prežitlm u rakoviny pľúc. Expresia BCR-Abl je dôležitým prediktorom odozvy pri chronickej leukémii a Src tyrozlnkináza je indikátorom zlej prognózy vo...

Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20617

Dátum: 19.11.2007

Autori: Xu Meizhong, Burns David, Li Yunlong, Qian Ding-quan, Yao Wenqing, Zhang Colin, Metcalf Brian, Zhuo Jincong, He Chunhong

MPK: A61K 31/519, C07D 487/04, A61K 31/198...

Značky: inhibitory, imidazopyrimidíny, kinázy, imidazotriazíny

Text:

...Src, Fyn, Lck a Fgr. Pre podrobnejšiu diskusiu týchto kináz, pozri Bolen JB. proteínu kinázy.0006 Významný počet tyrozínkináz (receptorové aj nereceptorové) je spojený s nádorom (pozri Madhusudan S, Ganesan TS. Tyrosine kinase inhibitors in nádor therapy. Clin. Biochem. 2004, 37(7)618-35.). Klinické štúdie naznačujú, že zvýšená expresia alebo deregulácia tyrozínkináz tiež môže mať prognostický význam. Napriklad, členovia HER rodiny RTK boli...