He Chunhong

Imidazotriazíny a imidazopyrimídiny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13501

Dátum: 19.11.2007

Autori: Qian Ding-quan, Li Yunlong, Xu Meizhong, Burns David, Metcalf Brian, He Chunhong, Zhuo Jincong, Yao Wenqing, Zhang Colin

MPK: A61K 31/198, C07D 487/04, A61K 31/519...

Značky: kinázy, imidazotriazíny, inhibitory, imidazopyrimidíny

Text:

...stromálnych nádoroch. Pri akútnej myeloidnej leukémii mutácia Fit-3 predpovedá kratšie prežitie bez návratu choroby.Expresia VEGFR, ktorá je dôležitá pre nádorovú angiogenézu, je asociovaná s nižším pomerom prežitia pri rakovine pľúc. Expresia kinázy Tie-1 nepriamo úmerne koreiuje s prežitlm u rakoviny pľúc. Expresia BCR-Abl je dôležitým prediktorom odozvy pri chronickej leukémii a Src tyrozlnkináza je indikátorom zlej prognózy vo...

Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20617

Dátum: 19.11.2007

Autori: Xu Meizhong, Metcalf Brian, Qian Ding-quan, Zhang Colin, He Chunhong, Burns David, Yao Wenqing, Li Yunlong, Zhuo Jincong

MPK: C07D 487/04, A61K 31/519, A61K 31/198...

Značky: imidazopyrimidíny, imidazotriazíny, inhibitory, kinázy

Text:

...Src, Fyn, Lck a Fgr. Pre podrobnejšiu diskusiu týchto kináz, pozri Bolen JB. proteínu kinázy.0006 Významný počet tyrozínkináz (receptorové aj nereceptorové) je spojený s nádorom (pozri Madhusudan S, Ganesan TS. Tyrosine kinase inhibitors in nádor therapy. Clin. Biochem. 2004, 37(7)618-35.). Klinické štúdie naznačujú, že zvýšená expresia alebo deregulácia tyrozínkináz tiež môže mať prognostický význam. Napriklad, členovia HER rodiny RTK boli...