Havránek Josef

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Havránek Josef, Vokřál Václav, Bejrová Věra

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, získavání, vzácných, fosforečnanového, způsob, koncentrátů

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Vídenský Jan Csc, Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vosolsobě Ján, Havránek Josef

MPK: C05B 11/08, C05B 11/06

Značky: trihydrogenfosforečnou, způsob, výroby, obsahující, směsi, kyselinu, převážně, hnojiva

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Vokřál Václav, Glaser Vladimír, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: převážně, obsahující, směsi, způsob, hnojiva, kyselinu, výroby, trihydrogenfosforečnou

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján, Vybíral Zdeněk, Havránek Josef, Vídenský Jan

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, převážně, směsi, výroby, kyselinu, hnojiva, trihydrogenfosforečnou, obsahující

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Havránek Josef, Vokřál Václav, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, výroby, trihydrogenfosforečnou, hnojiva, obsahující, směsi, kyselinu, převážně

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Způsob zpracování fosfátu rozloženého kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262246

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havránek Josef, Kužela Jaroslav

MPK: C05B 11/06

Značky: fosfátu, kyselinou, dusičnou, způsob, zpracování, rozloženého

Text:

...vhodných vlastností k rozrušování špecifikované disperze. Uvedený tenzid se dosud využívá jako preparační a avivážní antístatický přĺpravek pro textilní vlákna a přisada do kosmetických přípravků. Výhodou uvedeného amioterního tenzidu je, že jej lze libovolně ředit vodou a že je účinný V silně kyselém, neutrálním i alkalickém prostředí, přičemž samotný prostředek má prakticky neutrální reakci, pH 100/0 vodného roztoku je 6 až 8.V porovnání s...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Havránek Josef, Jaroš Stanislav

MPK: B01J 8/00, C05D 3/02

Značky: uhličitanu, vápníku, hnojení, aglomerace, způsob, hořčíku

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Způsob rozrušování disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260880

Dátum: 12.01.1989

Autor: Havránek Josef

MPK: B01D 17/02

Značky: disperze, rozrušování, způsob

Text:

...kde zbylý vymražený roztok je vyprán vodou, která je odváděna do kanalizace, odioučený lakový benzín je vrácen do výroby a zbylá disperze s otupenou kyselostí a zbytkovým obsahom benzínu je iikvidována.Podle předpokláctaného vynálezu bylo nově nalezeno, že lze disperzi vzniklou v kyseiem prostředí při krystalizaci tetrahydrátu dusičnanu vápenatéłío z roztoků po rozkiedu fosíátu kyselinou dusičnou přímou výmenou tepla pomocí vnášené...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Havránek Josef, Vokřál Václav, Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05B 1/10

Značky: fosfátu, alespoň, jednoho, kontinuálnímu, rozkladu, zařízení

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Způsob výroby kapalného fosforečného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233772

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vokřál Václav, Havránek Josef, Kording Eugen

MPK: C05B 11/06

Značky: kapalného, hnojiva, způsob, výroby, fosforečného

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nelézt technologii výroby koncentrovaného fosforečného hnojiva. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se kyselina fosforečná neutralizuje reakcí s hořečnatou surovinou, tj. oxidem či hydroxidem hořečnatým, případně s některou solí hořčíku se slabou kyselinou atd. Neutralizace je vedena do pH 1,5 až 2,5, měřeno skleněnou elektrodou po zředění vodou 1:10.

Způsob výroby dusičnanu strontnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221386

Dátum: 15.02.1986

Autori: Havránek Josef, Houdek Vítězslav, Homola Leo

Značky: dusičnanu, výroby, způsob, strontnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby dusičnanu strontnatého při přepracování Kola apatitu kyselinou dusičnou. Způsob výroby dusičnanu strontnatého z vodného výluhu pevné fáze, oddělené z roztoku po rozkladu Kola apatitu kyselinou dusičnou, podle vynálezu je vyznačený tím, že vodný výluh se odpaří za současné krystalizace Sr(NO3)2, odpařování se ukončí, když zbytkový obsah Sr(NO3)2 v roztoku činí méně než 15 % hmotnosti, s výhodou 5 až 7 %, suspenze se...