Havlín Vladimír

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Maixner Jiří, Havlín Vladimír, Barta Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: postupy, kalů, biologických, zařízení, separační, přípravu

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Statický mísič pro toku schopná média

Načítavanie...

Číslo patentu: 263906

Dátum: 12.05.1989

Autori: Winkler Kurt, Redlich Joachim, Havlín Vladimír

MPK: B01F 5/06

Značky: schopná, mísič, media, staticky

Text:

...vynálezu se t-oho dosáhne tím, že se do trubkovitého pláště uspořádají centrálně symetricky a spojitě navzájom prepojené mísicí elementy, přičemž každý element je tvořen třemi oproti axiálnímu a radiálnímu směru šikmo orientovanými vodicími plochami. Vodicí plochy každého» elementu představují k vnitřní stěně trubky přiléhající eliptické segmenty, na jejichž tětivy navazují vždy dvě d~o tv-aru rybicny uspořádané trojúhelníkové plochy....

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čermák Ján, Pavlík Oldřich, Kiefmann Josef, Jaňour Miloš, Havlíček Antonín, Pekárek Oldřich, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Sovová Helena, Havlín Vladimír

MPK: G01N 29/02

Značky: diaperze, zařízení, fázi, podílu, kapalin, měření, objemového

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Čermák Ján, Barta Jiří, Havlín Vladimír, Matějů Vít, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Čižinská Simona, Maixner Jiří, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: denitrifikace, buněčnými, způsob, povrchových, užitkových, pitných, agregáty, imobilizovanými, podzemních, odpadních

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Rozprim Jan, Havlín Vladimír

MPK: D04B 21/00

Značky: soustav, sestávající, osnovních, jednolícní, nití, pletenina, osnovní, nejméně

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Způsob výroby 2-metyl-5-chlor-1, 4-diaminobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243581

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlín Vladimír

MPK: C07C 87/28

Značky: 2-metyl-5-chlor-1, způsob, 4-diaminobenzenu, výroby

Text:

...naftalensultonové, příp. i ketenem.Při zpracování N-acylaminochlornitrotoluenů lze je redukovat bud přímo a potom provést desacylaci, nebo se provede nejprve desacylace a potom zredukuje směs vzniklých nitrometylchloranilinů.K 177,0 g směsi, obsahující 116,6 g 2-metyl-5-chloranilinu, 52,4 g Z-chlor-S-metylanilinu a 8,0 g vody směs připravena nitrací 4-chlortoluenu a následující hydrogenací směsi nitroisomerů za katalýzy...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, kontinuální, způsob, rafinace

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: směsi, způsob, litím, monomerní, výrobu, kolon, čoček, polymeračních, zařízení, zakládání, forem, odstředivým, dávkovanou, kontaktních, rotujících

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: rotujících, kolon, monomerní, zakládání, forem, polymeračních, zařízení, směsi, dávkovanou

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fereneík Ján, Exner Milan, Wichterle Kamil, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Frey Augustín, Juroveák Oddej, Havlín Vladimír, Herda Miroslav

MPK: C09B 67/22, C08G 63/12, C09D 3/64...

Značky: pojivo, způsob, polyesterové, přípravy

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého lineárního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237058

Dátum: 01.10.1987

Autori: Heyberger Aleš, Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Pejšek Zdeněk, Havlín Vladimír, Rozprim Jan Praha, Roubíček Ota

MPK: H02K 5/12

Značky: lineárního, hermetizaci, součástmi, zařízení, kmitavého, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého elektromotoru tvořeného statorem a kotvou, jejíž feromagnetické části jsou umístěny v drážkách statoru tak, že mezi feromagnetickými částmi kotvy a statorem je vytvořena funkční vzduchová mezera a v drážkách statoru je uloženo alespoň jedno vinutí. Mezi kotvou a statorem kmitavého lineárního elektromotoru je umístěna hermetizační přepážka, sestávající z feromagnetické nebo z...

Dávkovací kohout pro kapalinovou a plynovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou.

Načítavanie...

Číslo patentu: 235262

Dátum: 01.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: kohout, kapalinovou, měnitelnou, plynovou, chromatografii, dávkou, dávkovací, stupňovité

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou s čelními rovinnými těsnicími plochami, bez spojovacích kanálků, spočívající v tom, že obsahuje alespoň dvě rotačně pohyblivé součásti obsahující alespoň čtyři vrtání ležící na roztečné kružnici s osou, která je osou rotace rotačně pohyblivých součástí, přičemž tato vrtání jsou s osou rovnoběžná a každá z alespoň dvou rotačně pohyblivých součástí jich...

Způsob dočištění odpadních vod intenzifikací procesu biologické flotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251844

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maixner Jiří, Havlín Vladimír, Barta Jiří, Slavíček František, Čižinská Simona

MPK: C02F 11/14, C02F 3/12

Značky: procesu, odpadních, biologické, flotace, způsob, intenzifikaci, dočištění

Text:

...flotsčním činidlem, t.j. dusičnenem vápenatýn, popř. využít vápenatých iontů pŕítomných v odpadní vodě.Na odstranění anorgenickáho fosrátu z odpadnícb vod má zároveň vliv poměr zdroje organickáho uhlíku a dusíku k toeforu. Při limitu dúsíkem dochází rovněž k akumulaci fosforečnsnd. Nedostetek zdroje makronutrientů lze řešit přídevkem kalove vody. Akumulovany fosforečnan může sloužit i jako zdroj fosforu pro růet buněk při nedostatku...

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: dávkovací, vícesmyčkový, kohout, kapalinovou, plynovou, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii je opatřen jednou rotačně pohyblivou součástí, která je sevřena mezi dvě pevné součásti. V rotačně pohyblivé součásti jsou na roztečné kružnici, jejíž střed souhlasí s osou otáčení rotačně pohyblivé součásti v pravidelných roztečích se středovým úhlem 90, 72 nebo 60° vytvořená po obvodě místa, jejichž počet je čtyři., pět nebo šest. V těchto místech je buď jenom vrtání...

Regulační a uzavírací kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 248654

Dátum: 12.02.1987

Autori: Havlín Vladimír, Kadlec Miroslav, Masák Vladimír

MPK: F16K 5/10

Značky: regulační, kohout, uzavírací

Text:

...zařízení je zřejmě z vyobrazení na obrázcích l a 2, kde oobrázek 1 představuje regulační a uzavírací kohout v osovém řezu, s kuželovým uzàvěrem, kdy je přítok průchozím otvorom plně otevřen a hradítko v poloze mírnébo škrcení a obrázek 2 pouze kuželový uzávěr s průchozím otvorem v osovém řezu kolmém na osu toku tekutíny., Na obrázku 1 je vyobrazeno těleso l v uěmž je zasunůtopouzdro l tak, aby se v tělese l neotáčelo. V tomto pouzd ře l je...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228250

Dátum: 15.03.1986

Autori: Havlín Vladimír, Zahradník Jindřich, Rylek Milan, Kaštánek František, Čermák Ján, Kratochvíl Jan, Masák Vladimír

Značky: zařízení, disperze, bublin, tvorbu, homogenní, kapalině

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině s velkou mezifázovou plochou, tvořené tryskou, směšovací trubicí a difusorem. Sací komora má stejný průměr jako trubka tvořící těleso ejektoru a ve stěně prostoru omezeného tělesem trysky a vstupem do směšovací trubice je zabudována trubka pro přívod přisávaného plynu, která je případně umístěna ve vlastní směšovací trubici. Zařízení je jednodušší konstrukce než zařízení dosud používaná a...

Ventil pro velmi vysoké tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225216

Dátum: 01.12.1984

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

Značky: tlaky, vysoké, ventil, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro velmi vysoké tlaky tvořený ventilovým tělesem a jeho spodní částí, osově pohyblivým dříkem procházejícím těsněním a dosedající na těsnění,vyznačený tím, že pohyblivá těsnicí plocha (5) je tvořena rovnou plochou kruhového tvaru, jejíž průměr je menší než trojnásobek uzavíraného průchodu (20) a je roven průměru válcového dříku (3) v místě jeho průchodu průchozím těsněním (11), při čemž těsnicí plocha (5) je vytvořena jako řez rovinou...

Zařízení k odpružení přítlačné síly na těsnící plochu dávkovacích a přepínacích kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216303

Dátum: 15.06.1984

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír

Značky: dávkovacích, síly, kohoutů, přítlačné, přepínacích, zařízení, odpružení, těsnicí, plochu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odpružení přítlačné síly na těsnicí plochu kohoutů především v laboratorní technice, a to kohoutů dávkovacích a přepínacích, ale i u zařízení k odebírání vzorků tekutin v případech, kdy těsnicí rovinné plochy jsou alespoň dvě, tj. kdy přestavovací pohyblivá součást je sevřena mezi dvěma součástmi nepohyblivými. Podstatou vynálezu je zařízení, u nějž je pružící součástí otevřený třmen tvaru písmene C nebo uzavřený...