Hauser Karl – Heinz

Mechanická lineárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279142

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hauser Karl - Heinz

MPK: B23Q 5/00, F16H 25/20

Značky: mechanická, jednotka, lineárna

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z vretenového pohonu s otočne uloženým závitovým vretenom (4) a maticou (5). Na podoprenie závitového vretena (4), po obidvoch stranách matice (5), slúžia prstencové oporné elementy (26), podoprené o vodiacu dráhu rovnobežnú so závitovým vretenom (4) a dĺžkovo posuvné. Každý oporný element (26) má pružne predpnutú západku (45), usporiadanú na zapadnutie do západkových priehlbín (48), upravených v napred stanovených...

Guľôčková skrutka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281054

Dátum: 15.01.1991

Autor: Hauser Karl - Heinz

MPK: F16H 25/22

Značky: skrutka, guľočková, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri guľôčkovej skrutke (1) a matici (3), uloženej na nej prostredníctvom guľôčok (5), je v otvore (7) matice (3) usporiadaný vratný kus (6), ktorý ohraničuje vratný kanál na spätné vedenie guľôčok (5), pohybujúcich sa v skrutkovitých drážkach (2, 4). Otvor (7) matice (3) je vyliaty vytvrditeľným materiálom, pričom v otvore (7) je zhotovený vratný kus (6). Pri výrobe mechanizmu na recirkuláciu guľôčok (5) v matici (3) guľôčkovej skrutky (1), sa...