Haumer Jaroslav

Práškové a pastovité detergenty a mýdla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268712

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klecan Václav, Hrdina Pavel, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Vanča Josef, Bareš Milan

MPK: C11D 9/44, C11D 3/50

Značky: práškové, pastovité, detergenty, mydla

Text:

...až 10 datergento u epotřebitelo, pasty pak prodloužení doby skladování bez nebezpečí jejich rozeazení a mýdla zajišřují snížení praakavosti až o 15 a umožňují zpracování speciálních přisad, jako jsou dermatologická, dezinfekčni a jiné látky bez nebezpečí zvýšení tohoto parametru.Prálkove a paetovitó detergenty a mýdla podle vynálezu jsou blíže popsány na typických příkladech»Při přípravě mycí pasty na ruce se důkladně promíchalo 26 hmot....

Namáčení, předpírací a prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267409

Dátum: 12.02.1990

Autori: Procházka Karel, Kepl Jiří, Kaufman Karel, Vodička Miloslav, Táborský Zdeněk, Lhotan Josef, Haumer Jaroslav, Lopata Václav

MPK: C11D 9/26

Značky: prostředek, prací, namáčení, předpírací

Text:

...skladovatelnosti představuje vynález namáčecího. předpíracíhoa pracího prostředku nebo jejich poloproduktu vyráběného rozprašováním ve věži v proudu neohřívaného vzduchu se zvýšenou účinností za nižších teplot a zlepšenými skladovacími vlastnostmi. vyznačeného tím. že obsahuje 3 až 60 ž hmotnostních směsi sodného mýdla a sodná sole homopolymeru kyseliny akrylové 0 střední molekulové hmotnosti 1500 až 30 000. přičemž poměr mýdia ku soli...

Kapalné detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266744

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vanča Josef, Hrdina Pavel, Klecan Václav, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Bareš Milan

MPK: C11D 3/50

Značky: detergenty, kapalné

Text:

...koncentraci Z 10,5 alkylbenzensulfonátu sodného, 7,4 mýdla, 22,4 trífosforečnanu sodného, 2,6 diethanolamidu kyseliny olejové,1 monoothanolamidu kyseliny kokosového tuku, 0,2 formalinu, 55,6 vody a 0,3 kapalné směsi tvořenć 3 hmot. pentaerytritftalátu o molekulové hmotnosti 3 300 a čísle kyselosti 195 mg KOH/g, 3 hmot. ethanolu a 94 i hmot. parfému na bázi geranylacetátu, amylskořicovéPo 12 měsíčním skladování byl zaznamenán pouze...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 266429

Dátum: 12.01.1990

Autori: Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Němec Zbyněk, Hrdina Pavel, Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Uhrová Helena, Uher Jiří, Hrbek Milan

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, dezinfekční

Text:

...že požadavek ne proetředek proetý mikroorganismů a současně obeolutně prootý všech nožádouoich látok je kontradikčni.Naproti tomu exietuje řada odborných a včdeokých praci o antiaikrobiálnich účincích různých přírodních eilic. De však velaí obtížné na základě těchto publikovaných informací ziekat konkrétní data použitelná v praxi. Jednak ae totiž velmi liší epoktra zvolených látek e výběr teatovaných organienn. na druhé etraně jeou použité...

Hydrotropní přípravek pro výrobu tenzidů a detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264569

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hauptfleisch Pavel, Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Vodička Miloslav, Lopata Václav, Horák Milan, Lhotan Josef, Lazecký Josef, Peterka Vlastimil, Pedál Miloslav, Auerswald Bohumil, Růžek Jaroslav, Müller Karel, Plachý Josef

MPK: C07C 143/46, C11D 3/34

Značky: výrobu, tenzidů, přípravek, hydrotropní, detergentů

Text:

...navrženy, jednak proto, že jejich hydrotropní vlastnosti nebyly zjištěny, jednak proto, že hydrotropy musí být poměrně levné a dostupné a tyto požadavky nebyly dříve splnitelné pro relativní nepřistupnost suroviny pro jejich vyrobu - indanu. V poslední době rozvojem moderních postupů při zpracování produktů koksochemického průmyslu se stal indan disponibilní, málo využívanou a levn°u Suľ°Vin 0 u- Jeho využitím ve formě hydrotropních indan ulíc...

Způsob výroby indasulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263239

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kepl Jiří, Müller Karel, Šimek Stanislav, Peterka Vlastimil, Hauptfleisch Pavel, Plachý Josef, Morák Milan, Pedál Miloslav, Haumer Jaroslav, Lazecký Josef, Prachař Otakar

MPK: C11D 1/22, C07C 143/38

Značky: výroby, kyseliny, způsob, indasulfonové

Text:

...směsi indanu s alkylbenzenem lze vést v kontinuelním nebo diskontinuelním pochodu.V diskontinuelním pochodu a uspořádání se probublává předloženou směsí kapalných surovin sulfonační plyn a po zavedení 1,0 až 1,3 molů oxidu sírového na l mol suroviny Je sulfonaoe ukončena.Při kontinuálním pochodu lze také pracovat v barbotážním systému a to budvv jediném reaktoru,nebo v kaskádě reaktorů,kde do prvního reaktoru se přivádí veškeré množství...

Kontinuální způsob přípravy směsné pasty na bázi solí sulfokyselin a mýdel mastných kyselin pro výrobu práškových detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262986

Dátum: 11.04.1989

Autori: Auerswald Bohumil, Bendl Vratislav, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Štěpka Vladimír, Novák Václav, Lopata Václav

MPK: C11D 1/37

Značky: mastných, směsné, výrobu, detergentů, sulfokyselin, kontinuální, pasty, kyselin, bázi, solí, práškových, mýdel, způsob, přípravy

Text:

...neutralizace v uząvřené soustavě bez přístupu vzduchu má pak za následok získání sněsné aktivní látky o nižší viskozitě a hustntě v porovnání e klasickými postupy neutralizace. V důsledku postupného přívodu jednotlivých typů sulfokyselin a mastných kyselín do vodného roztoku elkálie je také dnsaženo takového rozložení uvolňovaného reakčního tepla, že není třeba reakční eměs chladit..N . 262 988 Způsob přioravy směsné pasty podle vynálezu...

Petrifikovaná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 260740

Dátum: 12.01.1989

Autori: Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Vanča Josef, Hrdina Pavel, Bareš Milan, Klecan Václav

MPK: C11D 3/50

Značky: petrifikovaná, směs

Text:

...pryskyřic s široukým rozsahem parfémových kompozic chartakterilzovaným rozdílnou polaritou, které vedou v prítomnosti ethylalkoholu k tvorbě kapainých směsi homogenních v celém objemu .a majících nízkou viskozitu. Tato skutečnost odstraňuje nedostatky dosud známých polymerních látek a umožňuje dosáhnout dobrou manipulovatelnost o přesné ciávko-vání v- technologicakém procesu. Výhodou je, že se dosáhne rovnomerné rozptýleni dávkované směsi...

Zapojení tvarovacího obvodu fototranzistoru vodicí stopy děrně pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246352

Dátum: 01.08.1988

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: G06K 7/14

Značky: stopy, zapojení, pásky, vodiči, tvarovacího, děrné, obvodů, fototranzistoru

Text:

...23 typu NPN je spojene s kolektorem fototranzistoru E 1 a přes první odpor El s první kladnou napájecí svorkou gł. Emitor fototranzistoru El je spojen s druhou nulovou napájecí svorkou §g. Kolektor prvního tranzistoru El typu NPN je spojen s první kladnou napájecí svorkou §ł, zatímco je ho emitor je spojen s druhým odporom gg. třetím odporom gg a čtvrtýmodporom B 5 zapojených do série. čtvrtý odpor 31 je spojen s druhou nuloveu...

Detergent se zvýšenou dekontaminační účinností a usnadněným čištěním vzniklých odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257964

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novák Jan, Haumer Jaroslav, Gála Jan, Vaňura Petr, Fidler Josef, Dřízal Zdeněk, Tejnecký Miloslav, Moravcová Želmíra, Konečný Ctirad, Vaněk Karel, Procházka Karel

MPK: C11D 9/00

Značky: zvýšenou, odpadních, vzniklých, účinnosti, detergent, usnadněným, dekontaminační, čištěním

Text:

...až 90 i hmotnostních fosforečnanů a/nebo polyfosforečnanů, přičemž případně zbývající objem do 100 5 hmotnostních je tvořen směaí,obsahující alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující látku typu alkalicky a neutrálně reagujících jednoduchých elektrolytů, přírodní nebo syntetický zeolit, látku typu organických komplexonů nebo jejich solí, opticky zjasňovací prostředek, antiredeposiční přísadu a bělicí přísadu.Výhodou nového detergentu je...

Detergent určený zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257963

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tejnecký Miloslav, Fidler Josef, Veselý Jiří, Haumer Jaroslav, Konečný Ctirad, Procházka Karel, Gála Jan, Moravcová Želmíra, Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk, Vaňura Petr, Novák Jan

MPK: C11D 1/83

Značky: detergent, zejména, předmětů, dekontaminaci, určený, zamořených, radioaktivně

Text:

...prostředek, antiredepoziční přísadu a bělicí příaadu. Hlavní výhody detergentu, určeného zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených textilií, spočívají v tom, že se podstatné zlepší dekontaminace textilií,takže poklesne podíl prádla, vyřazovaného jako pevný radioaktivní odpad a že při čištění vzniklých odpadních vod destilací se prakticky odstraní pěnění a přestřiky, čímž se značné zvýši dekontaminační faktor destilace.Další výhodou...

Granule s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256668

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forsthoffer Julo, Lopata Václav, Spal Milan, Novák Jan, Procházka Karel, Čibera Jan, Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Šnajdrová Anna

MPK: C11D 3/386

Značky: granule, více, obsahem, typů, enzymů, jednoho

Text:

...proteinázy aktivity 209 000 Folp.j./g, l 500 g Nacl, 60 g polyvinylw pyrolidonu průměrně molekulové hmotnosti 630 000, 158 9 nonylfenolu s 10 moly etylenoxídu a 540 g izopropanolu bylo homogenizováno V míchačce po dobu 4 minut a protlačeno přes sito radiálního extruderu a získaný granulát zhutněn V marumerizeru. Povrch získaných granulí je V další operací potažen 32 g polyetylenglykolu průměrné molekulové hmotnosti 3 000. získaná granule...

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Karel, Forsthoffer Julo, Čibera Jan, Lopata Václav, Kepl Jiří, Šnajdrová Anna, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Spal Milan

MPK: C11D 3/386

Značky: způsob, více, granulí, jednoho, obsahem, typů, enzymů, výroby

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Odpevňující a bělicí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 256525

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Kaufman Karel, Lopata Václav, Kepl Jiří, Novák Jan

MPK: C11D 3/42, C11D 1/83

Značky: směs, bělicí, odpevňující

Text:

...3 prüměrným obsae hçm 1 až 1,5 dvojnéÁvazby na molekulu a 0,5 až 10 opticky zjas~ 5 ňujícich prostředků. 1Hlaýní výhody odpěňující a « Á bě 1 ÍcíÁsměsi-spočí~Lvají vÁ zajištění nízká pĺěnivosti při -pracích a zuělechíovacíchtelnosti, ve vyšším odpěňovacim účixnku směsi oproti-jejím jea lení a žvýšení zjasňujících efektů..1. Do vyhřívaného kotleopatřeného míchadlem se předloži4 É,8 mastného alkoholu C 10-až C 18 s 10 moly oxyethylenu a...

Násada poloproduktů detergenů s výhodnými reologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255564

Dátum: 15.03.1988

Autori: Auerswald Bohumil, Bendl Vratislav, Beneš Jaroslav, Lopata Václav, Kepl Jiří, Procházka Karel, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 3/06

Značky: násada, vlastnostmi, poloproduktů, reologickými, výhodnými, detergenů

Text:

...sušiny o složení 15 až 27255 504 hmotn. tenzidů, 35 až 75 hmotnostních směsi trífosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného nebo i další složky, jako křemíčitany sodné nebo sirsn sodný nebo uhličitan sodný nebo opticky zjasňující prostředky nebo karboxymethylcelulosu, nebo směsi těchto látek záleží v tom, že výhodných reologických vlastností se dosahuje hmotnostním poměrem trifosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného v rozsahu...

Bitumenová izolace kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244021

Dátum: 16.11.1987

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: C08L 95/00, F16L 9/02

Značky: úložných, bitumenová, zařízení, izolace, kovových

Text:

...hmotě podle če. A 0 200 016 je vytvoření eouvislá vrstvy asfeltováho laku na každém vlákně nebo pásku ovinovacího materiálu, coz umožňuje dokonalejší spojení e asfaltovou izolační hmotou. Kvalita tepelné impregnace je závislá na teplote uprncování.Roztavený asralt je nutné udräovet nn taková teplote, aby nedocházelo k dostrukci jednotlivých vláken, event. k jejich emrltování. Předimpregnovaný ovinovecí materiál je teplotná odolhäjäí....

Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22

Načítavanie...

Číslo patentu: 252793

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lopata Václav, Procházka Karel, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Kaufman Karel

MPK: C11D 3/20

Značky: kyselin, prostředků, 18-22, regulaci, práškových, výroby, nasycených, způsob, mastných, pomocí, pěnivostí, pracích

Text:

...způsobu výroby práškových pracích prostředků s regur laci pěnivosti pomoci nasycených mastných kyselín C 1822 spočivá v tom, že mastné kyseliny se přidávaji k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro příprava poloproduktu ve směsi s neionogenním tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.K hlavním výhodám popsaneho způsobu výroby patří bezproblémové energeticky...

Prací prostředek s avivážním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252441

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zeman Ivo, Kaufman Karel, Peterka Vlastimil, Novák Jan, Mikulcová Dagmar, Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Šmidrkal Jan, Krob Václav

MPK: C11D 3/18, C11D 3/30

Značky: prací, prostředek, avivážním, účinkem

Text:

...a hydrofilizeci povrchu tkanin, což je princip aviváže, je možné zajistit vynálezem prącihoprostředku s avivážním účinkem projevujicim se antistatickou účinnosti a zlepšeným omakem praných textilii,jehož podstatou je to, že obsahuje 0,7 až 12 hmot. kombinace. alkylalkoxylované kvarterní amoniové sole a směsi rozvětvených ole finů o počtu uhlíkových atomů C 6 až C 90, smolekulovou hmotnosti 450 až 1190, s průměrným obsahem 1 až 1,5 dvojné...

Zařízení k provádění sběru, přenosu a zpracování informací na povrchovém dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240103

Dátum: 15.06.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Vávrová Jaroslava, Kepl Jioí, Haumer Jaroslav

MPK: H04B 3/00

Značky: provádění, zařízení, zpracování, informaci, povrchovém, sběru, přenosu

Text:

...pro ltabelový přenos 6 je pro přenos »dvouhodhotové informace připojen kontak-tový vstup 3 a pro přenos analogovê informace analogový vstup 4, jejichž počet, tj. jeden nebo vice, je dán druhom rozptýleneho objektu. Podřízene stanice pro bezdrátový přenos 5 jsou bezdrátovým přenosem 7 spojeny s přenosovou řídící stanici 9 a podřizene stanice pro kabelový přenos 6 jsou spojeny kabelem t s přenosovou řídící stanici 9. Pře.nosová řídící...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Paulovič Milan, Petrus Tibor, Peterka Vlastimil, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Kepl Jiří, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/12

Značky: kapalné, schopnosti, solí, esterů, anionaktivní, sulfojantarové, tenzidy, detergenční, vysokou, kyseliny, bázi

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Způsob přípravy tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Spal Milan, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Novák Václav, Kepl Jiří, Novák Jan, Rieger František, Lopata Václav, Ditl Pavel

MPK: C11D 11/04

Značky: přípravy, tekutých, způsob, detergentů, přípravků, kosmetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se kyselá forma syntetického tensidu neutralizuje neutralizačním činidlem, například čpavkem, hydroxidem sodným nebo draselným a nebo některými organickými zásadami jako je mono-, di-, triethanolamin, v hmotnostním poměru 1 : 0,05 až 1, s výhodou 1 : 0,1 až 0,5, vztaženo na 100 % tensid, v přítomnosti jedno nebo dvousytného alkoholu.

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfojantaranů z oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249429

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Haumer Jaroslav, Nikl Stanislav, Bareš Milan, Kepl Jiří, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/28, C11D 1/29

Značky: alifatických, alkoholů, oxypropylenovaných, sulfojantaranů, bázi, anionaktivní, tenzidy

Text:

...vzorcekde R, je allql se 5 až O atomy uhlíku v základním skeletu oqpropylenovený 2 aš 16 jednot kami propylenoxidu R 2 je R, anebo lie e le je alkelický kov, amonná anebo snoniová skupina.49 už 79 5 hmot. vody s zbytek do 100 i hmot. je tvořsn produkty vsdlojších reskci, které probíhudí pri oxyproyylsnsci, estorifikaci maleinmnhydridu a sulfitaci.Zbytek do 100 í tvoří voda, produkty vedelejších reskcí z prípravy vlastního alkoholu,jeho...

Násada pro výrobu poloproduktů detergentů s optimálními transportními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234278

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Auerswald Bohumil, Patera Josef, Lopata Václav

MPK: C11D 3/06

Značky: detergentů, vlastnostmi, transportními, poloproduktů, výrobu, optimálními, násada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby práškových poloproduktů detergentů sušením na rozprašovacích věžích a řeší kapacitní výkonnost a energetickou náročnost výroby práškových detergentů. Podstatou násady s optimálními transportními vlastnostmi je to, že se těchto dociluje limitovaným hmotnostním poměrem síranu sodného a trifosforečnanu sodného v rozsahu 1,1 až 6 ku l, s výhodou 2 ku 1. Hlavní výhody vynálezu spočívají v optimalizaci kapacitních a...

Parfém se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248807

Dátum: 12.02.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Hrdina Pavel, Bareš Milan, Souček Jiří, Klecan Václav

MPK: C11D 3/50

Značky: stabilitou, zvýšenou, parfem

Text:

...přísad obsažených v detergentech..- 2 248 807 Zcela neomezenou aplikaci stabilizovaných parfémü umožňuje vynález parfému se zvýšenou stabilitou ve forme roztoku nebo gélu na bázi polyakrylátu, polyvinylchloridu, polyetylentereftalátuy polyamidů, močovinoformaldehydových a melamínoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu,s vínylacetátem, polyetylenu, polystyrenu,...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229717

Dátum: 01.05.1986

Autori: Novák Jan, Peterka Vlastimil, Krob Václav, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Čmolík Jiří, Paulovič Milan, Bareš Milan, Novák Ladislav, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 1/83

Značky: prací, prostředek, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku s vysokou účinností a sypnou hmotností vhodného pro automatické pračky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 10 % hmot. polyglykolamidů obecného vzorce I, ve kterém Rl značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku a n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 % hmot. sodných solí alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku a 1 až 15 % hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo...

Detergenční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 226226

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Václav, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Bareš Milan, Novák Jan, Růžička Vladimír, Procházka Karel, Klecan Václav

Značky: detergenční, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Detergenční směs tvořená práškovým sorbentem s vysokým aktivním povrchem a povrchově aktivní látkou, popřípadě jejím roztokem, vyznačující se tím, že detergenční směs obsahuje nejméně jednu ze skupiny látek tvořených trifosfátem, difosfátem a uhličitanem sodným a jako povrchově aktivní látku obsahuje alespoň jednu ze skupiny alkylarylsulfokyselin, alkánsulfonových nebo alkensulfonových kyselin, mastných kyselin nebo alkylbetainů,...

Způsob výroby parfemovaných kosmetických výrobků a kapalných a pastovitých detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220084

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Zajíc Jiří, Klecan Václav

Značky: detergentů, výrobků, pastovitých, kosmetických, kapalných, parfemovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stabilizace parfému ve výrobku a zachování jeho vlastností i po delší době skladování. Podle vynálezu se v parfému nejdříve rozpouští nebo bobtná polymer na bázi uhlovodíků, například polyetylén, polypropylen, polystyren nebo halogenových derivátů uhlovodíků, například polyvinylchloridů nebo alkoholů, jejich esterů, například polyvinylalkohol, polyvinylacetát, nebo organických kyselin a jejich derivátů, například polyakrylové...

Stabilizovaný parfém

Načítavanie...

Číslo patentu: 220083

Dátum: 15.10.1985

Autori: Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Bareš Milan, Klecan Václav, Zajíc Jiří, Haumer Jaroslav, Kubánek Vladimír, Souček Jiří

Značky: stabilizovaný, parfem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability parfému při jeho aplikaci do mýdel, kosmetických výrobků, práškových, kapalných, pastovitých tenzidů a detergentů. Stabilizovaný parfém ve formě gelu nebo roztoku je tvořen polymerem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátu, acetylcelulózy, polyfenylenoxidu, polyetyléntereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu,...

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226826

Dátum: 01.09.1985

Autori: Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Kepl Jiří

Značky: přípravy, sulfojantarové, monoesterů, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové esterifikací kyseliny maleinové, případně jejího anhydridu s hydrofobem, zakončeným hydroxylovou skupinou a následnou sulfitací vzniklého meziproduktu sulfitačním činidlem, vyznačený tím, že po ukončené esterifikaci se ke vzniklému roztavenému esteru přidává sulfitační činidlo v pevné formě a průběh sulfitace se reguluje postupným přidáváním vody.

Způsob výroby alkalických solí 2-sulfonylethylesterů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224708

Dátum: 01.08.1985

Autori: Novák Jan, Boušek Jaromír, Kepl Jiří, Čmolík Jiří, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Peterka Vlastimil, Skalský Jiří, Haumer Jaroslav

Značky: alkalických, kyselin, 2-sulfonylethylesterů, výroby, solí, způsob, karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkalických solí 2-sulfonylethylesterů karboxylových kyselin obecného vzorce I R-COOCH2CH2S03M (I), ve kterém R značí alkyl- či alkenyl- skupinu a počtem uhlíkových atomů 8 až 22, a to s řetězci rovnými i rozvětvenými, M atom sodíku nebo draslíku, reakcí karboxylových kyselin obecného vzorce II R-COOH (II), ve kterém má R shora uvedený význam, sodné či draselné soli kyseliny 2-hydroxyethansulfonové za přítomnosti katalyzátoru,...

Práškový prací prostředek se zvýšenou prací účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 215278

Dátum: 01.08.1985

Autori: Řezníček Petr, Lopata Václav, Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Novák Jan

Značky: zvýšenou, práškový, účinnosti, prostředek, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká průmyslu pracích prostředků. Řeší zvýšeni prací účinnosti při daném obsahu tenzidů a komplexotvorných látek, ze surovin detergentů nejdůležitějších, ale ekonomicky nejnáročnějších a ekologicky nejkritičtějších. Vynález je charakterizován omezeným obsahem síranů alkalických kovů v pracích a předpíracích prostředcích, především neobsahujících oxidační přísady typu perboritan a peruhličitan a používáním jiných interních plnidel....

Způsob parfemace mýdel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218312

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Veruovič Budimír, Klecan Václav, Zajíc Jiří, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Souček Jiří

Značky: mýdel, parfemace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stabilizace parfémové složky v mýdlech během skladování snížením její těkavosti a zvýšením odolnosti vůči chemickým změnám. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se v parfému rozpouští polymer na bázi uhlovodíků a jejich derivátů, alkoholů, jejich éterů a esterů,organických kyselin a jejich derivátů, nebo polymer s heterogenním řetězcem obsahujícím dusík nebo kopolymery a terpolymery a jejich vzájemné směsi v množství od 2 do 40...

Způsob výroby detergenční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217173

Dátum: 15.02.1985

Autori: Růžička Vladimír, Bareš Milan, Tolman Jiří, Procházka Karel, Klecan Václav, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Novák Jan

Značky: směsi, způsob, detergenční, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby detergenčních směsí určených jako práškový detergenční prostředek nebo jako poloprodukt, popřípadě součást produktu při výrobě práškových detergenčných prostředků, vyznačený tím, že povrchově aktivní látka v množství od 5 do 80 % hmot. se před jejím přidáním k ostatním složkám směsi nasorbuje na nejméně jednu ze skupiny polymerů na bázi organických kyselin a jejich derivátů, halogenovaných derivátů uhlovodíků, uhlovodíků, polymerů...

Způsob výroby práškových detergenčních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216618

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bareš Milan, Klecan Václav, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Tolman Jiří, Procházka Karel, Lopata Václav

Značky: výroby, způsob, práškových, prostředků, detergenčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby práškových detergenčních prostředků, který spočívá v tom, že se anionaktivní tenzid nasorbuje na látku s aktivním povrchem od 40 do 300 m2/g v hmotnostním poměru 0,5 až 15 : 1, s výhodou 2 až 5 : 1, načež se přidají ostatní složky detergenčního prostředku. Sorbent může obsahovat 0,5 % až 50 % hmot. naadsorbované vody.

Imobilisovaný parfem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215930

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zajíc Jiří, Souček Jiří, Klecan Václav, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Bareš Milan, Haumer Jaroslav

Značky: imobilisovaný, parfem

Zhrnutie / Anotácia:

Imobilisovaný parfem vyznačující se tím, že je tvořen sorbentem s vysokým aktivním povrchem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátů, acetylcelulosy, polyfenylenoxidů, polyetylentereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu, hydratovaného...

Způsob výroby detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215850

Dátum: 20.12.1983

Autori: Zajíc Jiří, Haumer Jaroslav, Veruovič Budimír, Souček Jiří, Bareš Milan, Králíček Jaroslav, Klecan Václav, Kubánek Vladimír

Značky: způsob, výroby, detergentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby detergentů, zejména práškových pracích a čisticích prostředků, při němž se jednotlivé složky prostředku smísí v požadovaném poměru, přidá se parfém a směs se zhomogenizuje, vyznačující se tím, že se parfém před jeho přidáním k ostatním složkám směsi nasorbuje na porézní nosič, s výhodou na bázi hydratovaného kysličníku křemičitého, kysličníku titaničitého, polyakrylátů, polyvinylchloridu, polymetakrylátů, polyamidů,...