Haš Stanislav

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Haš Stanislav, Hutla Petr

MPK: G01N 19/10, G01W 1/02

Značky: zařízení, zjišťování, mrazu, vzduchu, vlhkosti, teploty

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Zariadenie na ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265767

Dátum: 14.11.1989

Autori: Görner Ladislav, Hrotko Ladislav, Koštan Milan, Chudý Dušan, Haš Stanislav, Koštan Viliam, Denčev Milan, Nedoma František, Štefánik František

MPK: F26B 23/10, F24J 2/42

Značky: zariadenie, ohrev, vzduchu

Text:

...priestorový výmenník tepla, pričom je táto časť vybavená regulačnou klapkou náhradného režimu, ktorá prepojuje vonkajší priestor strojovne s jej interiérom. Druhá časť strojovne je situovaná bližšie k sušiarni. Je vybavená regulačnými klapkami atmosferického režimu. Do prvej časti strojovne je zaústený podtlakový zberný kanál solárneho kolektora cez regulačná klapku kombinovaného režimu. Do druhej časti strojovne je paralelne zaústený zberný...

Spojka pro rozebíratelný otopný systém ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 265571

Dátum: 13.10.1989

Autori: Haš Stanislav, Adamovský Radomír, Souček Jan

MPK: A01G 9/24, F16L 37/24

Značky: otopný, sklenících, spojka, systém, rozebíratelný

Text:

...se řeší také náročným mechanickým nebo elektrickým zvedáním celé otopné plochy nad podjezdnou výšku ve skleníku, nebo u krátkých skleníků vysunutím celé otcpné plochy ven ze skleníku.Rozebiratelná spojka pro otopný systém ve sklenících, která je předmětem přihlášky vynálezu, umožňuje podstatně snadnější a rychlejší demontáž a montáž potrubní sítě a otopných plcch z hladkých a žebrových trubek ve srovnání se současným stavem. Oproti svařovaným...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štefánik František, Koštan Milan, Chudý Dušan, Hrotko Ladislav, Nedoma František, Koštan Viliam, Haš Stanislav

MPK: E04D 13/18, F24J 2/42, F26B 23/10...

Značky: sušiareň, solárna

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...

Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254020

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chudý Dušan, Štefánik František, Nedoma František, Haš Stanislav

MPK: F24J 2/52

Značky: zariadenie, solárny, vzduchu, ohrev

Text:

...stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Ruml Milan, Křížová Lubomíra, Haš Stanislav

MPK: A01C 7/16, A01C 1/00

Značky: magnetickým, polem, zařízení, setí, ovlivňování, osiva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Příchytka pro upevňování tepelně izolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233834

Dátum: 01.07.1986

Autori: Jelínková Hana, Pešl Ladislav, Haš Stanislav, Šik Josef

MPK: F16B 2/02

Značky: tepelně, fólií, izolačních, príchytka, upevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytky pro upevnění tepelně izolačních fólií se využijí v zahradnických závodech při izolaci skleníků v zimním období. Vynález řeší problém upevňování tepelně izolačních fólií na stěny skleníků nebo na konstrukci. Příchytka je řešena tak, že umožňuje upevnění fólie mezi základní těleso a objímku, čímž je vytvořena nízká příchytka nebo při připojení další objímky vytvořit vysokou příchytku a zajistit tak izolační vzduchovou mezeru. V obou...