Hartmann Elke

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Kroh Walter, Knorr Andreas, Schlemmer Karl-heinz, Becker Eva-maria, Griebenow Nils, Li Volkhart Min-jian, Follmann Markus, Jautelat Rolf, Mittendorf Joachim, Hartmann Elke, Ackerstaff Jens, Stasch Johannes-peter, Redlich Gorden, Wunder Frank, Bierer Donald

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: substituované, použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Substituované 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18909

Dátum: 19.02.2008

Autori: Münter Klaus, Schlemmer Karl-heinz, Bärfacker Lars, Nitsche Adam, Kolkhof Peter, Grosser Rolf, Albrecht-küpper Barbara, Klein Martina, Hartmann Elke

MPK: A61P 9/10, A61K 31/437, C07D 471/04...

Značky: použitie, substituované, 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy

Text:

...bei sekundärer Hypertonie, Herz 28, 686-691 (2003). Najlepšou diagnostickou metódou pre norrnokalemický hyperaldosteronizmus je pomer zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií aldosterón/renín, umožňujúci diagnostikovať tiež relatívne zvýšenie aldosterónu proti plazmatickým koncentráciám renínu a následne ich liečiť. Z tohto dôvodu hyperaldosteronizmus, diagnostikovaný v súvislosti s esenciálnou hypertenziou, predstavuje východis kový...

Acylované nonadepsipeptidy lyzobaktínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6356

Dátum: 27.04.2004

Autori: Schiffer Guido, Hartmann Elke, Von Nussbaum Franz, Svenstrup Niels, Anlauf Sonja, Endermann Rainer, Köbberling Johannes, Brüning Michael-alexander, Schuhmacher Joachim, Telser Joachim, Brunner Nina, Fürstner Chantal, Ragot Jacques

MPK: C07K 11/00, A61K 38/15, C07K 5/00...

Značky: acylované, lyzobaktínového, nonadepsipeptidy

Text:

...alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl,arylkarbonyl a benzyloxykarbonylaminoskupinu, EP 1 625 153 EP 56/Z-TŠkde aryl a heteroaryl môžu ďalej byt substítuované O, 1, 2 alebo Ssubstituentmi vybranými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho halogén, hydroxyskupinu,aminoskupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, alkyl, alkoxyskupinu a fenyl, R 2 predstavuje vodik alebo C 1-C 4 ~alkyl, aleboR 1 a R 2 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú...