Hartmann Elke

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Jautelat Rolf, Mittendorf Joachim, Hartmann Elke, Redlich Gorden, Griebenow Nils, Kroh Walter, Follmann Markus, Wunder Frank, Ackerstaff Jens, Stasch Johannes-peter, Becker Eva-maria, Schlemmer Karl-heinz, Knorr Andreas, Bierer Donald, Li Volkhart Min-jian

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Substituované 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18909

Dátum: 19.02.2008

Autori: Grosser Rolf, Bärfacker Lars, Nitsche Adam, Klein Martina, Münter Klaus, Kolkhof Peter, Hartmann Elke, Schlemmer Karl-heinz, Albrecht-küpper Barbara

MPK: A61P 9/10, C07D 471/04, A61K 31/437...

Značky: substituované, 4-aryl-1,4-dihydro-1,6-naftyridínamidy, použitie

Text:

...bei sekundärer Hypertonie, Herz 28, 686-691 (2003). Najlepšou diagnostickou metódou pre norrnokalemický hyperaldosteronizmus je pomer zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií aldosterón/renín, umožňujúci diagnostikovať tiež relatívne zvýšenie aldosterónu proti plazmatickým koncentráciám renínu a následne ich liečiť. Z tohto dôvodu hyperaldosteronizmus, diagnostikovaný v súvislosti s esenciálnou hypertenziou, predstavuje východis kový...

Acylované nonadepsipeptidy lyzobaktínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6356

Dátum: 27.04.2004

Autori: Schuhmacher Joachim, Brüning Michael-alexander, Brunner Nina, Ragot Jacques, Anlauf Sonja, Köbberling Johannes, Fürstner Chantal, Schiffer Guido, Von Nussbaum Franz, Endermann Rainer, Hartmann Elke, Telser Joachim, Svenstrup Niels

MPK: A61K 38/15, C07K 11/00, C07K 5/00...

Značky: acylované, nonadepsipeptidy, lyzobaktínového

Text:

...alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl,arylkarbonyl a benzyloxykarbonylaminoskupinu, EP 1 625 153 EP 56/Z-TŠkde aryl a heteroaryl môžu ďalej byt substítuované O, 1, 2 alebo Ssubstituentmi vybranými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho halogén, hydroxyskupinu,aminoskupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, alkyl, alkoxyskupinu a fenyl, R 2 predstavuje vodik alebo C 1-C 4 ~alkyl, aleboR 1 a R 2 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú...