Hartman Jan

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lučný František, Stavjanik Tomáš, Hartman Jan, Daněk František

MPK: F23K 5/00

Značky: topného, cisternou, kotelním, transportní, zapojení, oleje, hořákem, rozvodu

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hartman Jan, Burian Zdenik

MPK: B24D 3/32

Značky: hmota, broušení, materiálů, její, výroby, brousící, způsob, převážným, mědi, obsahem

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef, Trefil František

MPK: E04F 11/18

Značky: sloupků, nosnou, kovových, zábradlí, konstrukcí, dutých

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Ručně vedená mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256650

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Coufal Rajmund, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: ručné, mechanická, vedená, bruska

Text:

...na koncích kratších ramen(66 a) uvedených výkyvných konzol §§, zatím co jejich poháněcí e lektromotory Q jsou uspořádaný na jejich dalších ramenech.Á§§bl.Obě-ramena lgggl a çggg svírají spolu tupý úhel a v nosném rámu Qzaujímají jejich delší ramena (66 b) svislou polohu. Pohon zpro středkovává u každé jednotky l, g dvojice řemenio 3, § a klínový 2řemen g. Pohony každé z obou brusných pracovních jednotek 3, jsou na navzájem opačnýoh...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256649

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef, Coufal Rajmund, Hartman Jan, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: bruska, mechanická

Text:

...řemenic 1, § a klinových řemenů g válce lg(obr. 1, 3), které spolu s dalšími konstrukčními a technologickými prvky tvoří vlastní brusné pracovni jednotky ł, g. Na každémz těchto válců lg je podložka łł z pružné poddajné hmoty a na níje natažen abrasivní pás 33 s textilním podkladem, na němž je naneseno a fixováno abrasivo jako brusný materiál. Jeden z elektromotorů § má průběžný hřidel gg a na jeho zadnim konci nese druhou řemenici łä S...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256648

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kadlečík Jaroslav, Hartman Jan, Coufal Rajmund, Kovář Josef, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: bruska, mechanická

Text:

...Obě zde použité brusné pracovní jednotky ł, g jsou vytvořeny z dvojic válců lg otočné uložených svými čepyiv ložiských nosného rámu Q, z jejich poháněcích elektromotorů § uspořá~ daných na nosném rámu gła spojených řemenicemi 1, § a klínovými řemeny g s válci lg, dále z podložek ll (obr 1) z pružně poddajné hmoty a z abrasivního pásu opásaného kolem obou válců lg každé jem jich dvojice, který má textilní vazný podklad a na válcích je...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256641

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Jiří, Coufal Rajmund, Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Hartman Jan

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, bruska

Text:

...brusnê pracovní jednotky. Jseuuli pomoc. ná P°jozdováko 1 ečka jen dvě, tj. po jednom kolečku z každé z obou boěních stran brusky, pak jsou jejich čepy v příčné svislé rovině preložené hmotnostním těžištěm nosného rámu, pokud za účelom rovnoněrného regulování záběrovýoh podmínek na obě brusné pracovní jednotky zoujímají ponocná pojezdová kolečka svou neutrální polohu.U zdvojených pomocných pojezdových koleček jsou za neutrální po 1 o~ hy v...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: May Jan, Hartman Jan, Kueera Karel, Pína Bohumil, Ženišek Jioí, Luda Jaromír, Homola Jaroslav

MPK: G05D 3/14, G05D 3/20

Značky: obvodů, polohování, zapojení, vřetena

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Zařízení ke stabilizaci prostorových stavebních dílců při jejich přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249820

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef

MPK: B60P 9/00

Značky: přepravě, zařízení, dílců, prostorových, stabilizaci, jejich, stavebních

Text:

...spodnímpřepravního vaíníku šrouby 39 s příslušnými maticemi, na který seukládá pŕepravovaný prostorový stavební dílec, a horním rámom Q, 249820 .ktorý se ehora přichycuje na šrouby gg spojující svíalé prvky 1 s prvky vodorovnýmí gg konstrukce tohoto prostorového stavebního dilce.Spodní rám gg je obdélníkový a je svařen z běžných ocelových válcovaných profilů, např. průřezu ve tvaru písmeno U. Na jeho horní ploše jsou uspořádâny.dvojice svěrek...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pína Bohumil, Školník Václav, Hartman Jan, Pojman Pavel, Homola Jaroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 21/02

Značky: závěrná, napětí, vysoká, blokovací, výkonová, polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232093

Dátum: 01.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Hartman Jan, Pína Bohumil

MPK: H01L 31/10

Značky: výkonová, součástka, polovodičová, světlem, řízená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem, např. optotyristoru s kompenzující elektrodou, tvořenou kontaktovanou oblastí řídicí báze, přičemž kontakt řídicí báze kompenzující elektrody je galvanicky propojen s kontaktem fotocitlivé oblasti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompenzující elektroda je umístěna mezi fotocitlivou oblastí a oblastí hlavního emitoru. Ve fotocitlivé oblasti i v oblasti kompenzující elektrody je...

Způsob přípravy výšeoxidovaného butadien-styrenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239652

Dátum: 13.03.1987

Autori: Homola Jaroslav, Hartman Jan, May Jan, Kalenda Libor

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06, C03F 8/06...

Značky: přípravy, butadien-styrenového, kopolymerů, výšeoxidovaného, způsob

Text:

...údaje se vesměs týkají hmotnosti, stejně jako díly v níže uvedených príkladoch).Výhodou popsanćho způsobu prípravy výseoxidovaněho butadien-styrenovćho kopolymeru podle vynálezu je doeaäení čirých roztoků oxidoveného butadienstyrenoveho kopolymeru o čísle kyselosti ai 50 mg Kolhg. Reakční rychlost roste s koncentraoí butadien-styrenováhe kopolymeru, ale zároveň ee výrazně zvysuje nebezpečí polynereoe vlivem tepelného...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232897

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pokorný Oldřich, Plíva Jiří, Vlnas Stanislav, Hartman Jan, Pína Bohumil, Vach Miroslav

MPK: F16L 5/02, H01L 31/00

Značky: řízená, výkonová, součástka, světlem, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem ze zdroje zářivé energie umístěného vně jejího pouzdra pomocí plného světlovodu, volně uloženého v průchodce, která je pevně spojena s pouzdrem polovodičové součástky. Vnější konec průchodky je spájen s pokovanou částí plného světlovodu, který je uvnitř pouzdra spojitě zúžen a jeho zúžená část je přiložena k fotocitlivé oblasti výkonové polovodičové struktury pod úhlem 75 až 90°.

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235497

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hartman Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: pevnosti, potěrů, mazanin, dynamické, zařízení, vodorovných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin pracující rázovým gravitačním vtloukáním nárazníku do zkoušené hmoty. Následně se vyhodnocuje hloubka, popřípadě průměr vtisku. Zařízení je snadno rozebiratelné a přemístitelné a umožňuje operativní nedestruktivní určování kvality potěru před uložením podlahové krytiny, popřípadě určení pevnostních parametrů dokončených litých podlahovin. Umožňuje velice snadnou výměnu...

Závěsné zařízení pro prostorové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Jordánek Jaroslav, Hartman Jan

MPK: B66C 1/16

Značky: dílce, prostorové, zařízení, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro prostorové dílce určené pro jeřábovou manipulaci, umožňujícím přesné ustavování dílců i při extrémním vyoseném těžišti. Závěsné oko je umístěno na vozíku, který se pohybuje ne pohyblivém mostě. Vozík i most jsou opatřeny samostatnými pohony. Závěsné oko je možno umístit přesně nad těžiště prostorového dílce a tím zajistit vodorovnou polohu spodní postavy při zvednutí.

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hartman Jan, Pína Bohumil, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

Značky: výkonová, polovodičová, součástka, kotoučového, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218437

Dátum: 15.03.1985

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Hartman Jan, Muller Ilja

Značky: světlem, struktura, vícevrstvá, polovodičová, řízená, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem, například optotyristor. Fotocitlivá oblast je vytvořena okénkem v kontaktu emitorové vrstvy v místě chybějícího mikrosvodu pravidelné hexagonální sítě mikrosvodů, přičemž mikrosvody nejbližší k fotocitlivé oblasti jsou umístěny pod kontaktem pomocné elektrody, která je oddělena od katodové elektrody nešuntovanou a nekontaktovanou emitorovou vrstvou ve tvaru...

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216650

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pína Bohumil, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Hartman Jan

Značky: řízená, polovodičová, vícevrstvá, světlem, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem s vysokou citlivostí struktury ke spínání světlem a odolností proti strmému nárustu blokovacího napětí, obsahuje nejméně čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti. Vnější emitorová vrstva zasahuje úzkým výběžkem až ke středu fotocitlivé nekontaktované oblasti kruhového tvaru, přičemž plocha výběžku emitorové vrstvy tvoří méně než 20 % celkové plochy fotocitlivé oblasti.

Způsob přidržování přířezů izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelů, po dobu vytvrzování lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213845

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kryštof Michael, Koloušek Josef, Hartman Jan, Tomanec Josef

Značky: zařízení, panelu, prvků, způsobu, izolovanou, izolačních, způsob, vytvrzování, přířezu, přidržování, tohoto, lepidla, jejich, plochu, provádění, lepení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přidržování přířezů tepelně izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelu po dobu vytvrzování lepidla vyznačující se tím, že prvky jsou přitlačeny a přidržovány k izolovanému panelu v jeho celé ploše nebo pásech nezávisle na dnu pracovní jámy, takže nebrání pohybu linky.