Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Martonné Markó Bernadett, Rátkai Zoltán, Ling István, Gigler Gábor, Szabó Géza, Simig Gyula, Greff Zoltán, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Végh Miklós

MPK: A61K 31/551, C07D 243/00, A61P 25/00...

Značky: farmaceutické, 2,3-benzodiazepínové, deriváty, kompozície, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kompagne Hajnalka, Simig Gyula, Barkóczy József, Lévay György, Agoston Márta, Kertész Szabolcs, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: liečebný, neuroprotekcie, zlepšenie, prostriedok, kognitívnych, funkcií

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Egyed András, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Flórian Endréné, Pallagi Katalin

MPK: C07D 209/00

Značky: nervového, poruch, deriváty, súvisiace, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, centrálneho, systému, liečenie, 2ónové

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Lévay György, Mezei Tibor, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Egyed András, Hársing László Gábor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Mezei Tibor, Barkóczy József, Simig Gyula, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Lévay György, Szénasi Gábor, Egyed András

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: liečenie, gastrointestinálnych, indol-2-ónu, kardiovaskulárnych, poruch, systému, centrálneho, deriváty, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Egyed András, Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Móricz Krisztina, Lévay György, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Szénasi Gábor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Kertész Szabolcs, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Ling István, Szabó Géza, Végh Miklós, Szücs Gyula

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Lévay György, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: spôsob, nové, deriváty, obsahom, farmaceutické, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície, přípravy

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Lévay György, Egyed András, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: přípravy, spôsoby, deriváty, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, obsahom, substituované

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Egyed András, Kompagne Hajnalka, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Leveleki Csilla, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Wellmann Janos, Barkóczy József, Simig Gyula, Gacsályi István, Schmidt Éva

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: obsahom, substituované, farmaceutická, kompozícia, přípravy, alkylaminopyridazinónové, spôsob, deriváty

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...