Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Hársing László Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Végh Miklós, Greff Zoltán, Szabó Géza, Ling István, Martonné Markó Bernadett, Szénasi Gábor, Gigler Gábor

MPK: C07D 243/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: farmaceutické, obsahom, kompozície, deriváty, použitie, 2,3-benzodiazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Móricz Krisztina, Kertész Szabolcs, Lévay György, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Gigler Gábor, Agoston Márta, Simig Gyula, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: zlepšenie, prostriedok, kognitívnych, funkcií, neuroprotekcie, liečebný

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Simig Gyula, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Egyed András, Lévay György, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Flórian Endréné, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Móricz Krisztina

MPK: C07D 209/00

Značky: zlúčeniny, 2ónové, deriváty, centrálneho, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, nervového, súvisiace, poruch, liečenie, systému

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Lévay György, Sziray Nóra, Gacsályi István, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Egyed András, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Barkóczy József

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gacsályi István, Mezei Tibor, Lévay György, Móricz Krisztina, Egyed András, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: systému, indol-2-ónu, nervového, kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, liečenie, deriváty, poruch, centrálneho

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Simig Gyula, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Egyed András, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Lévay György, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Pallagi Katalin

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Barkóczy József, Szücs Gyula, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Szabó Géza, Végh Miklós, Simig Gyula, Ling István, Kertész Szabolcs

MPK: C07D 243/00

Značky: 8-chlór-2,3-benzodiazepínové, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Gacsályi István, Simig Gyula, Lévay György, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Hársing László Gábor

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: deriváty, farmaceutické, obsahom, nové, spôsob, kompozície, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, přípravy

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barkóczy József, Gacsályi István, Wellmann Janos, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Egyed András, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: alkylaminopyridazinónové, spôsoby, substituované, obsahom, farmaceutická, deriváty, kompozícia, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Egyed András, Simig Gyula, Lévay György, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Gacsályi István

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: deriváty, substituované, alkylaminopyridazinónové, přípravy, kompozícia, spôsob, obsahom, farmaceutická

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...