Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Rátkai Zoltán, Szabó Géza, Greff Zoltán, Ling István, Lévay György, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Végh Miklós, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 243/00...

Značky: 2,3-benzodiazepínové, obsahom, farmaceutické, použitie, kompozície, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Gacsályi István, Agoston Márta, Barkóczy József, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Kertész Szabolcs, Simig Gyula, Gigler Gábor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: kognitívnych, neuroprotekcie, prostriedok, funkcií, liečebný, zlepšenie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Egyed András, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Lévay György, Flórian Endréné, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Gacsályi István

MPK: C07D 209/00

Značky: súvisiace, 2ónové, centrálneho, zlúčeniny, systému, nervového, liečenie, poruch, deriváty, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita, Mezei Tibor, Barkóczy József, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Lévay György, Volk Balázs, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Egyed András, Simig Gyula

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Lévay György, Simig Gyula, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Egyed András, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Barkóczy József, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Sziray Nóra, Pallagi Katalin

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: kardiovaskulárnych, indol-2-ónu, poruch, deriváty, liečenie, gastrointestinálnych, nervového, centrálneho, systému

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Gacsályi István, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Egyed András, Volk Balázs, Barkóczy József, Lévay György, Leveleki Csilla, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Barkóczy József, Szücs Gyula, Ling István, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Kertész Szabolcs, Szabó Géza, Gigler Gábor, Végh Miklós, Hársing László Gábor

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Lévay György, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Gacsályi István, Simig Gyula, Schmidt Éva

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: spôsob, deriváty, farmaceutické, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície, nové, obsahom, přípravy

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kompagne Hajnalka, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Barkóczy József, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Schmidt Éva

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: alkylaminopyridazinónové, obsahom, kompozícia, přípravy, farmaceutická, spôsoby, substituované, deriváty

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Egyed András, Wellmann Janos, Simig Gyula, Schmidt Éva, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Kompagne Hajnalka, Barkóczy József, Gacsályi István

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: kompozícia, substituované, spôsob, obsahom, deriváty, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, přípravy

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...