Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Gigler Gábor, Végh Miklós, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Hársing László Gábor, Ling István, Szénasi Gábor, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Greff Zoltán, Szabó Géza, Barkóczy József

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 243/00...

Značky: obsahom, deriváty, kompozície, 2,3-benzodiazepínové, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Lévay György, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Kertész Szabolcs, Simig Gyula, Agoston Márta, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Gigler Gábor, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: liečebný, neuroprotekcie, funkcií, prostriedok, zlepšenie, kognitívnych

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Simig Gyula, Leveleki Csilla, Lévay György, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Egyed András, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Flórian Endréné, Hársing László Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: poruch, 2ónové, systému, súvisiace, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, liečenie, nervového, centrálneho, deriváty, zlúčeniny

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Simig Gyula, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Egyed András, Gacsályi István, Lévay György, Barkóczy József, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Sziray Nóra, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Egyed András, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Lévay György

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 401/00...

Značky: centrálneho, indol-2-ónu, systému, poruch, gastrointestinálnych, deriváty, liečenie, kardiovaskulárnych, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Lévay György, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Barkóczy József, Egyed András, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Leveleki Csilla

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/40...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Simig Gyula, Gigler Gábor, Barkóczy József, Végh Miklós, Szücs Gyula, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Szabó Géza, Kertész Szabolcs, Ling István

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Lévay György, Schmidt Éva, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Barkóczy József

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: farmaceutické, kompozície, spôsob, nové, přípravy, deriváty, obsahom, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Kompagne Hajnalka, Schmidt Éva, Lévay György, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Martonné Markó Bernadett, Egyed András, Gacsályi István

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: přípravy, alkylaminopyridazinónové, obsahom, kompozícia, spôsoby, substituované, farmaceutická, deriváty

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kompagne Hajnalka, Barkóczy József, Lévay György, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Wellmann Janos, Egyed András, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: obsahom, alkylaminopyridazinónové, spôsob, deriváty, kompozícia, přípravy, farmaceutická, substituované

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...