Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Greff Zoltán, Végh Miklós, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Martonné Markó Bernadett, Szabó Géza, Ling István, Lévay György

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 243/00...

Značky: kompozície, použitie, 2,3-benzodiazepínové, deriváty, obsahom, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Lévay György, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Simig Gyula, Agoston Márta, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Kompagne Hajnalka, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Móricz Krisztina

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: prostriedok, neuroprotekcie, funkcií, zlepšenie, kognitívnych, liečebný

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Egyed András, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Lévay György, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Barkóczy József, Gigler Gábor, Simig Gyula, Flórian Endréné, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 209/00

Značky: nervového, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, centrálneho, poruch, zlúčeniny, deriváty, liečenie, 2ónové, súvisiace

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Sziray Nóra, Egyed András, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Lévay György

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Gigler Gábor, Simig Gyula, Volk Balázs, Lévay György, Gacsályi István, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Egyed András, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Móricz Krisztina

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 401/00...

Značky: liečenie, centrálneho, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, deriváty, poruch, systému, indol-2-ónu, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Egyed András, Móricz Krisztina, Lévay György, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Simig Gyula, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Barkóczy József

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Szücs Gyula, Simig Gyula, Kertész Szabolcs, Szénasi Gábor, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Szabó Géza, Ling István, Barkóczy József, Végh Miklós

MPK: C07D 243/00

Značky: 8-chlór-2,3-benzodiazepínové, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Gacsályi István, Barkóczy József, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: přípravy, farmaceutické, nové, deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, obsahom, spôsob, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Egyed András, Kompagne Hajnalka, Szénasi Gábor, Lévay György, Leveleki Csilla, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: obsahom, farmaceutická, deriváty, alkylaminopyridazinónové, přípravy, substituované, kompozícia, spôsoby

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Wellmann Janos, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Gacsályi István, Lévay György, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Martonné Markó Bernadett

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: spôsob, kompozícia, přípravy, farmaceutická, obsahom, substituované, deriváty, alkylaminopyridazinónové

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...