Harmaniak Ivan

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov predovšetkým kadmia, olova a ortuti, z extrakčnej fosforečnej kyseliny a kvapalných viaczložkových hnojív pripravených na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270198

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gabčo Milan, Koštenská Irena, Teren Ján, Harmaniak Ivan, Hutár Eduard, Fellner Pavel

MPK: C01B 25/237

Značky: kovov, spôsob, extrakčnej, hnojiv, připravených, ťažkých, báze, fosforečnej, viaczložkových, odstraňovania, predovšetkým, kadmia, olova, ortuti, kyseliny, kvapalných

Text:

...byt viac ako 40 s kadnia na tonu P 205, z čoho vyplýva, ie kyselina lclomerčnej koncentrácie /52-54 5 P 205/ by nemala obsahovať viac na cca 20 ppm kadnia, cs 270193 31 3Ako vidieť s prehľadu publikoveneho anonim a UOISTIIHon víćäina konerčne dodávanýchnselín neunolňuje dodrlanie linitneho obsahu kadsia vo findlnvch toetorečných hnojiVĺchez uvedených d 8 vodov se hlavne v poslednom období venuje snačnd pozornosť štúdiu možností. sepsrdcie...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Harmaniak Ivan, Teren Ján, Vážny Emil, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Lexa Vladimír, Hegner Pavel, Chromický Karol

MPK: C01B 25/38, C01B 25/28

Značky: polykondenzovaných, fosforečnanov, taveniny, spôsob, amónnych, kontinuálnej, výroby

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štec Boris, Teren Ján, Hutár Eduard, Hegner Pavel, Vážny Emil, Gabčo Milan, Harmaniak Ivan

MPK: C05B 7/00

Značky: výroby, taveniny, kondenzovaných, spôsob, fosforečnanov, amónnych

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Nástroj na statické válečkování rovinných ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240804

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eollák Mikuláš, Harmaniak Ivan

MPK: B23P 9/02

Značky: válečkování, ploch, součástí, rovinných, strojních, statické, nástroj

Text:

...plech. Také přesahy jednotlivých válečkovaných ploch zanechávaji znatelné stopy na ploše. Proto je třeba, aby průměr válečkovaci hlavy byl vzhledem k šiřce plochy optimální. aby přesahů bylo minimum.Tyto nevýhody odstraňuje nová válečkovaci hlava podle vy álezu-Jeĺä Odstate Bpočivá v tom. že Je tvořeno axiálně Pružným k°t 9 č°ma kterém JSOU upevněny nosiče s nábojg ve kterýchJSOU otočně uloženy tvářeci kotouče . Podstata V vá dále v...

Způsob sušení potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242754

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juroveák Oddej, Vosolsobi Ján, Koddát Emanuel, Harmaniak Ivan

MPK: F26B 3/00

Značky: výrobků, způsob, potravinářských, sušení

Text:

...v prvním období mohou být nastaveny dostatečně vysoké teploty a prütoky média a dostatečně nízke relativní vlhkosti.Jejich omezení je určeno pouze hledisky, která nesouvisejí bezprostředně s rychlostí průběhu sušení, ale ovlivñují jeho výsledek (mikrobiologická čistota, energetická náročnost apod.). Hranice takto určeného intervalu teploty a rychlosti proudění a dolní hranici rela tivní vlhkosti budeme stručné nazývat dovolenými hodnotami.Ve...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harmaniak Ivan, Vážny Emil, Meszároš Peter, Chromický Karol, Hutár Eduard, Teren Ján, Čierna Libénia, Poór Robert

MPK: C05D 9/02

Značky: pastovité, viaczložkové, hnojivo, kvapalné

Text:

...viaczl-ožkove hnojivá podľa vynálezu, obsahujúce popri zakladnych a/alebo sekundárnych ravstlinných živín aj mikroživiny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že viaczložkové hnojivá podla vynálezu obsahujú zo sekundárnych rastlinných živín predovšetkým -síru a prípadne iihorčik a/alebo železo a/alebo Vápnik a z mikroživín obsahuje predovšetkým Irolybden .a ibór .a prípadne i kobalt a/alebo med a/aletbo mangan a//alebo zinok a/alebo titán, pričom...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249884

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meszároš Peter, Hutár Eduard, Harmaniak Ivan, Truksa Juraj, Teren Ján, Vážny Emil, Chromický Karol

MPK: C05D 9/02

Značky: pastovité, kvapalné, hnojivo, viaczložkové

Text:

...je výhodné predchádzať vzniku deficiencií optimalizáciou jej výživy preventívnou .aplikáciou aspoñ najvýznamnejších sekundárnych a stopových rastlinných živín iv množstvách zabezpečujúcich aspoň ich nízky až stredný obsah z hladiska výživy rastlín týmit-0 homogénnymi prvkami.Takéto preventívne - paušálne prihnojovanie kukurice bez nevyhnutnosti zisťovania obsahu sekundárnych a stopových biogénnych prvkov v pôde a rastline je účelne...

Sposob kontinuálnej výroby kvapalných dusíkato-fosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248991

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drozdík Ernest, Vážny Emil, Teren Ján, Harmaniak Ivan, Meszároš Peter, Hermann Ľuboš, Petrík Alojz, Hutár Eduard, Košiba Vladimír, Nosko Vladimír, Chromický Karol

MPK: C05C 11/00

Značky: hnojiv, monofosforečnanového, kontinuálnej, dusíkato-fosforečných, spôsob, kvapalných, výroby

Text:

...dávkovaním reagujúcich zložiek do cirkulujficeho reakčného prostredia, pričom pH reakčnej zmesi sa počas reakcie trvale udržuje dávkovaním reagujúcich zložiek v relatívne úzkom rozsahu pH 5,7 až 7,4.Za týchto podmienok sa ukázalo byt dalej osobitne výhodným, tak sa do reakčného prostredia dävkovaná kyselina privádzala pred cirkulačným čerpadlem a ak kvapalný amoniak vstupoval do kvapalného cirkulujúceho reakčného prostredia na výtlačnej...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sabadoš Július, Vosolsobě Ján, Harmaniak Ivan, Bernauer Bohumil, Šimeček Antonín, Kondrát Emanuel, Čollák Mikuláš, Švergo Ján, Jurovčák Ondrej

MPK: C01B 21/26, B01J 23/74, B01J 21/00...

Značky: amoniaku, katalytickou, dusnatého, oxidáciou, oxidů, výroby, spôsob

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 218089

Dátum: 15.06.1984

Autori: Švoňava Marián, Nedvěd Josef, Harmaniak Ivan, Marek Tibor, Bartoš Vladimír, Kohút Ján, Ústí Nad Labem, Jäger Lubomír, Hegner Pavel, Pálka Ján

Značky: výroby, pevnosťou, močoviny, zvýšenou, spôsob, granulovanej, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc na základe pridávania 0,2-3 % hm. močovinoformaldehydového kondenzátu priamo do taveniny, pred granuláciou.