Harder Wolfgang

Spôsob výroby aminopropionitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281655

Dátum: 17.04.2001

Autori: Brudermueller Martin, Priester Claus-ulrich, Winderl Siegfried, Harder Wolfgang, Merger Franz

MPK: C07C 255/08, C07C 255/03, C07C 253/18...

Značky: výroby, aminopropionitrilov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aminopropionitrily všeobecného vzorca (I) sa vyrábajú reakciou amoniaku s akrylonitrilmi všeobecného vzorca (II) v molárnom pomere od 1 : 1 do 500 : 1 na heterogénnych katalyzátoroch pri teplote od 40 do 180 °C a tlaku od 1,0 do 35,0 MPa.

Spôsob výroby nitrilov kyseliny aminopropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280401

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kummer Rudolf, Merger Franz, Voit Guido, Witzel Tom, Priester Claus-ulrich, Brudermueller Martin, Harder Wolfgang

MPK: C07C 255/24, C07C 253/00

Značky: aminopropiónovej, nitrilov, spôsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba nitrilov kyseliny aminopropiónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, spočíva v tom, že sa nechá reagovať amoniak s akrylnitrilmi všeobecného vzorca (II), v ktorom substituent R má uvedený význam, v molárnom pomere od 1 : 1 do 500 : 1 na heterogénnom katalyzátore pri teplotách od 40 do 180 °C a tlakoch od 1,0 do 35,0 MPa.